AN TRỤ CA

Bửu pháp Tây Đông giáo đại đồng

Sơn Lâm hải thị lộ nhân ông

Kỳ diệu vô sư thành đại đạo

Hương thơm ngát tỏa mở Hoa Long

Di huấn lưu giao nhiều thế kỷ

Lạc thư Việt ấn Bảo Giang tòng

Bồ Đề áo tục khai nghiêm đức

Tát sạch u mê xuất cửu long.

HUỲNH HUỆ GIÁC


Huệ giác thiền môn khải phật thừa

Đồng chung nhứt cội mở ân xưa

Ai biết quả duyên trôi mấy cuộc

Ai hay cơ hóa cứ dây dưa

Thần đạo hạ tầng qui thượng Phật

Tiên đạo huyền khung giáo nhứt thừa

Thầy đã chuyển căn đồng hiệp đạo

Như Lai trường khúc độ không chừa

Đầu Đà Luân Pháp

Đạo Lâm Giáo Chủ

Khởi

(Viết năm 1998 tại Linh Duyên Kỳ Huyệt, Huyện Bảo Lộc – Lâm Đồng)

Tận độ quần sanh trước độ mình

Hiểu mình sẽ hiểu khắp quần sinh

Hữu niệm ấy còn vi tế ngã

Vô ưu thanh thản bạch quang kinh

Vui chốn trần ai bằng ái khổ

Khổ nhập thế nhơ sửa rửa mình

Vui khổ do ta sanh bát nhã

Di Đà Lục Tự vẹn cao minh

Vài bài pháp kệ nhắc duyên xưa

Sanh diệt ấy duyên tứ đại đưa

Tâm không vương ngã hay lưu pháp

Ấy mới chơn thiền thế chúng ưa

Tứ sự không lo nên hư mặc

Huyễn hóa là đây giáo nhứt thừa

Ta chẳng là ta là ta đó

Nhứt pháp huyền thông vạn pháp đùa


kiếm tiền với vật giá
Tải về: Top 10 cuốn sách truyền cảm hứng nhất mọi thời đại


XemThem2[1]

Còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *