BÀI VÈ CƠ THẾ

Nghe vẻ nghe ve nghe vè cơ thế

Người khôn bồng bế học kế lên non

Một chữ sắt son cốc bon trì niệm

Lòng luôn thu hiểm không kiếm không tầm

Thệ ký nhất tâm không lầm không lạc

Trăng thanh gió mát không dạt không trôi

Giữ phận chúa tôi đứng ngồi nghiêm lễ

Non dời cạn bể giữ kế nghi binh

Là đại chơn linh hơn vàng hơn ngọc

Dù trong ô trọc cũng dọc cũng ngang

Trong tấm lòng vàng ẩn tàng nghi tiết

Trung trinh nữ liệt anh kiệt hùng tài

Mọi sự sắp bài chúa tôi hội ngộ

Dù chung một chổ hoặc khổ ly tan

Giữ tấm lòng vàng thái san không đổi

Rèn lòng sớm tối chớ vội buông lơi

Đã chuyển đất trời sớm nơi khó định

Năm ngày qui lịnh đã định chuyển cơ

Những gì sạch nhơ đệ huynh tự biết

Khắp nơi la liệt anh kiệt hùng uy

Tranh chủ hội thi lập nghi lập hạnh

Khó mong so sánh khó tránh ma thiêng

Dụng pháp chính thiền chặc kiền pháp bảo

Dù cơ điên đảo cũng thảo cũng ngay

Hai bốn cờ bay nước nầy nước nọ

Ấy là lưới rọ ai đó  xưng hùng

Thật khó vẫy vùng triệt linh triệt phẩm

Ân thiên tính nhẩm chìm đắm che linh

Long mẫu khai kinh quân minh các tướng

Cực mà sung sướng vô lượng lực năng

Chẳng xiết xích thằng không tăng lại giảm

Thiên ma bác lãm chuyển đám vô tâm

Xem thử đạo lâm có lầm thật giả

Oan ương oán chạ mặc cả làm chi

Khéo sẽ thoát nguy bất tri khổ nạn

Nay rồng mắc cạn phụng hóa nên gà

Chê khen hét la cười xòa kiếm bạc

Nợ đói lưu lạc tìm gạo sứ người

Mặc chúng ngạo cười khen chê mắng chưởi

Anh em canh cưởi hãy nhớ lời nầy

Mặc gió mưa bay mặc ai khinh ngạo

Nhận rồi chính giáo ẩn náo lang thang

Ai rước bệ vàng hội đoàn dựng đạo

Nhân chủ ngọc báu phải bảo phải phù

Thanh bạch giả ngu tu không ai biết

Nam quân ngã nghiệt lúc thiệt lúc không

Tiều đông ngơ ngẩn cam quẩn xin cơm

Năm người thảo thơm chớ hờm chớ hận

Nương nhau thế trận bát quái ngủ hành

Kẻ ở đầu gành tưởng chung lực hợp

Không cần đoàn tốp lập lốc lập hình

Náo loạn hội linh hải kinh trời đất

Dương yên thắt ngặt âm mất mà nên

Có tuổi có tên sớm lên mau mất

Chen nhau chật đất nam bắc rả thây

Đến ngũ sắc mây bủa đầy thất huyệt

Tự người tiết liệt tự đấng hùng anh

Tìm kiếm chơn danh tầm phò nhân chủ

Cứ an tâm ngủ trì đủ công hành

Nhớ chẳng khoe danh cự tranh uổng khổ

Mặc ai phỉ nhổ xấu hổ làm gì

Thường lén tu trì công phu khuya sớm

Anh em vui giỡn tách bước công hành

Ai chịu đua tranh lủ ranh giỡn cợt

Vậy mà trót lọt để tiếp tục lo

Danh xưng cho to rọ bò lưới đáy

Bủa giăng đầy dẩy khó chạy khó chui

Ráng giữ rèn trui lén tu lén tập

Khoe tài sẽ gặp bão táp mưa sa

Ẩn mật từ xa tính ra mới khéo

Luận bày chốn hẻo tách nẻo tách đường

Đến lúc khai trường  qui linh bá bái

Đôi dòng ngay phải  gởi lại chư linh

Gắng giữ làm in nhứt tin nhứt dạ

Ngoài kia bươn bả tai vạ mặc ai

Như ngu như say mặc ai cao thấp

Người người bàn gấp cơ lập để lo

Chớ phân tính so trễ đò công đạo

—-

Phẩm vị thần tiên đã có ngôi

Anh hùng thánh xuất chúa cùng tôi

Cơm cháu sớt chia chung sức chịu

Chờ khi khai lịnh mới yên ngồi

Dấu tuổi dấu tên như khờ khạo

Ký lòng trung nghĩa chớ lôi thôi

Một hai bảy nam môn giữ phận

Long hoa mở cửa gió mây trôi

——

Đao lợi dời chân đã bảy ngày

Vui cùng các trẻ chuyển như lai

Cho chung ký chứng  lo hoằng hội

Chớ để mê tâm khổ đến ngay

Dấu tuổi che tên rèn cật lực

Nhưng nhẹ nhàng nữa tỉnh say

Tu lén không tu ai biết được

Mới mong lập hội mở liên đài

—–

Huỳnh minh tách bước đáo cung thiên

Huệ mẩn mỗi em ráng chính chuyên

Giác chúng âm thầm như bửu ngọc

Khuyên chớ khoe danh khổ tới liền

Bạch mặc người cầu lo sinh kế

Thanh cứ bôn ba kiếm bạc tiền

Nam điện sẳn rồi điều oán nghiệt

Đông tiều tự tánh ráng che nghiêng

Nhị đệ môn đồ nên tỉnh táo

Hoàng gia minh chủ giữ chân nguyên

Còn một đêm trao như lai

Tạng tánh, ráng canh ba

Tỉnh táo công phu

H,h g

 


kiếm tiền với vật giá
Tải về: Top 10 cuốn sách truyền cảm hứng nhất mọi thời đại


XemThem2[1]

Còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *