BÌNH LINH THÚ

Thiện ác ngày nay chẳng phải lo

Mà đúng và sai phải chuyển cơ

Đâu phải trong nhà anh em rối

Mà rối người ngoài chẳng sạch nhơ

Ý tốt rõ là điều ước sạch

Tàn hại quá nhiều ấy rõ dơ

Nếu trách luận ra không đáng trách

Nếu hòa – hủy diệt – há làm ngơ

Vật loài quán tính khác chi người

Thuần hóa lực năng cũng chín mười

Hiển thị thần thông còn lấn chủ

Chỉ khác linh hồn chẳng có thôi

Thai sanh vật kiếp do luân nghiệt

Mười mươi ngang ngữa vẫn xưng trời

Sắp dịp độ linh nơi sáu tám

Sao không dìu chúng đến tìm nơi

Ẩn trú vì nhà người đang rách nát

Cũng như sáu tám đang tả tơi

Pạt thát, phamri, sabat, nót nor

Rodow, sumadi, ori, lucamatro

Mumani, carasidu, petaru, soutarie

Mười hai thiên hà đã được lo

Thiên hà con Orie hơn trăm chổ

Của con là sáu tám trong đồ thơ

Tổng cộng ba ngàn nơi được tiếp

Trong mười hai thiên hà bình cơ

Hành tinh con đã chín mùi rồi

Cũng bởi các con gây sớm thôi

Ba đợt anh em gieo chiến họa

Chiêu thảo, tam đàn, ác sát kiếm luyện chưa rồi

Hành tinh này tan tành rời rả

Được phục hồi, tiến hóa sinh tồn tự tàn phá thôi

Nay bình được chư tình chưa trọn

Thú nuôi tình nghĩa đang nổi trôi

Chấn động sẽ gieo oan nghiệt

Các hành tinh hoại diệt, tìm chổ gây họa nơi nơi

Họ đến thiên hà Orie  tìm an ngự

Kiến tạo lung tung họa kiếp đến rồi

Kỳ phướng anh em họp một nhà

Nào ngờ sanh tiếp sự thiên hà

Rồi lũ nghiệt súc sanh lấn chủ

Con ơi trần khổ rán con à

Hàn du kiếp sát, thập nhất, hoa quang

Trợ chủ phù sư giúp thế gian

Thấy vậy rất thường nhưng rất tốt

Được giao thoa đủ loại lực năng

Đã được triệu phải công phu tin tấn

Để còn lắm sự cần giúp thế gian

Không phải chỉ hành tinh sáu tám

Mà nhiều ngàn thế giới đang cần

Ngọc Nhi mòn mỏi với công hành

Ráng chút rang thêm chút đấu tranh

Với bản thân con rồi được trợ

Từ nay im lặng chuẩn công hành

Mạnh dạng lên đường lo giúp chúng

Thiên hà thập nhị thế ba ngàn

Sẽ có anh em nhiều tận tụy

Giúp con hoàn vẹn sứ hành mang

Thanh thản thư thư vạn sự đẹp

Rối sự tủi buồn sẽ gian nan

Sắp tới hành tinh này càng khổ

Chờ ai, chờ chi mà thở than.

Tự thấy

Tự biết

Tự con

TỨ HOÀNG PHỤ

Đại Sư Huynh cung 2 chuyển


kiếm tiền với vật giá
Tải về: Top 10 cuốn sách truyền cảm hứng nhất mọi thời đại


XemThem2[1]

Còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *