BÌNH THIÊN HÀ LẠ

MAY LAY SIA

LỤC THIÊN TÒA

Cơ trời chuyển động thế nào đây

Chuyện đó các cha đã sắp bày

Cơ chuyển đảo huyền muôn vạn vẻ

Sự giỏi vạn sinh – xâm nhập các hành tinh lắm họa tai

Chỉnh cơ – bình cơ – Định cơ pháp

Cũng bởi muôn sanh ý đảo xoay

Đứa khờ phạm ác vì tư kỷ

Đứa biết chút thôi tự sắp bày

 

Chính cơ còn chuyển giúp muôn sanh

Tận đồ muôn loài nguyện ký danh

Bạch Ngọc cung ba lần khai đại điển

Thánh lịnh giáng phàm vạn khổ hành

Phàm chúng gốc non xưng đế chúa

Phàm chúng hang cùng Tông tổ danh

Thánh linh các trẻ cam im ẩn

Bình, định đại cơ giúp muôn sanh

Vài chục, vài trăm chúng loạn lòng

Vài ngàn vài triệu rối bòng bong

Ghế cha còn dám trèo gây rối

Vị thánh tiên thần kể như không

Chuyện chút ồn ào khua chiêng trống

Cơ trời lõm bõm chết trôi sông

 

Lặng lẽ luyện rèn tín kính hành

Mười lăm năm lẽ trẻ vùi danh

Chấp ký thiên tòa xoay trục lớn

Khắc khoải vì trần mặc tử sanh

Chiến mã bao lần thay móng sắt

Thánh sĩ nhất tâm chấp pháp hành

Mỏi mòn cô khổ xoay cơ thế

Âm dương, hoàn vũ đã nên danh

 

Hay giỏi ai hay mặc thế gian

Con lo chưa xuể lịnh con mang

Đưa tiếp dật dờ chưa đủ sức

Người chung ký chí khó vô vàn

Góp nhặt lo tròn công huấn sự

Con ta các cõi đã vang danh

Tà chánh thiên hà gần xa quí

Âm dương khắp chốn tiếp lo toan

 

BỬU NGỌC VĂN MINH

PASIĐU-MAHACĂNTI Thiên Hà Sabat

Thống lãnh đại hành tinh SopRiSôNô

Đã cùng con định cơ tồn hoại

Rất nguy nan anh em trẻ xét xem

Paranatise Thiên Hà Orionati

Nhị Hoàng soái chủ thập lục hành tinh

Cầu kiến các con tại Ngọc Diện Thần Cung

Hoặc Bách Hoa cung, Kim Câu Bảo Điện

Cửu Hoàng Phụ con sẽ truyền khải chiếu

Triệu hồi chư linh trợ vệ cùng lo

 

Hai mươi mốt hành tinh của bốn thiên hà

Phamri. Notnor. Parthat, Sabat

Bảy hành tinh của thiên hà Orionati

Không ai tác hại đến hành tinh các con

Nhưng sự lui tới ra vào ấy

Tạo kẻ hở tầng bảo vệ địa cầu

Ngàn vạn sóng vi lượng vào ra

Rất nguy hiểm cho sự an toàn vạn loại

Địa tầng bị tác động

Sự dồn nén gây thiên tai

Các vi lượng tử các sóng âm thanh

Rối điện từ trường phàm thể bị kích động

Não tuệ, hệ thần kinh sanh bất bình thường

Nếu các sóng tạo vi lượng sắc tố

Chết không chết, sống không ra sống

Cuồng rối, hoang tưởng – tàn sát tự diệt

Thậm chí nguy

 

Tiếng khua ngọc đá thủy tinh

Sẽ phá quỷ âm rất hãi kinh

Ngũ sắc, ngũ hành sanh vạn sắc

Năm châu gôm vạn sắc vạn hình

Trong âm có sắc, trong sắc có âm

Trẻ thừa biết dùng âm tán sắc gom hình

Dùng lực tống sắc bình âm – âm hội sắc

Sẽ có tụ điểm hội lực giúp muôn sinh

Thật hay,

Giúp chúng giúp người cứu vạn loài

Chuyện nhỏ chuyện to dạ chẳng thay

Vô úy âm thầm nên danh lớn

Thần thánh nơi nơi tán thán hoài

Năm cắt đôi đồng nên đạo nghĩa

Triệu tỷ ồn ào rối như lai

Á thánh, á thần truyền nhắn chúng

Đừng hư phẩm vị chẳng đường xoay

 

Sing mã liên hoàn trấn sắc linh

Indo-philip đã nên hình

Hàn nhật thái âm thái dương tự ráng

Kim Câu Thần Diện chuẩn đăng trình

Ngũ sắc, ngũ âm khai, hội sóng

Năm châu chao đão rất nên kinh

Dồn cả sức tâm vào cống huấn

Bửu Ngọc con thơ giữ định bình

Góp nhặt vào cơ chớ đợi mong

Người chơn kẻ thật chẳng chơn lòng

Đại hạnh đại trí đừng mong mỏi

Thư thái ít nhiều có hoặc không

Vườn tượt sạch trơn còn quần áo

Quần áo không còn cũng chẳng không

Giày dép ngọc ngà tùy rẻ mắc

Hết rồi có tiếp vững tâm lòng

 

Hồi quốc cố lo ngũ sắc kỳ

Ngọc đá thủy tinh thật chuẩn uy

Lộ phí lên đường nhanh gấp tạo

Thân mạng cũng cầm cố để đi

Một thân độc giác vì muôn loại

Chớ mê hà, lo, trẻ khắc ghi

Con cháu gia đình đồ tông đệ tử

Xứng đáng thì dùng. Không bỏ đi

Huynh đệ bạn bè cùng hóa chúng

Vài cắc vài xu cũng giải nguy

Tĩnh tĩnh, mặc mặc nên Đại sự

Sợ sợ lo lo chẳng ra chi

Đế Long, các tiên tử các thần quân

Vạn đảo tản tiên đang rất mừng

Ngũ sắc bình quỷ âm gôm lượng tử

Địa đàng, Ấn Độ Vương, Thái Bình Dương một địa tầng

Địa Trung Hải, Hắc Hải bình âu á

Hàn Băng Hỏa Động, Bắc Băng, Nam Cực Đảo Nam Băng Dương khai ân

Chuyện lớn rất hãi kinh chuyện nhỏ rất dữ

Sau trước thế nào quyền chủ phải tính phân

Chư thánh linh ai ai đều có huấn nhiệm

Đăng hành trợ vệ, hộ phù sát bên thân

Phàm chúng không duyên do thiếu hạnh

Hạnh phàm phàm vọng khó viên thành

An thản sẽ dễ hoàn viên công huấn

Bửu Ngọc Văn Minh chí quyết: Thành

 

Công hành tín kính nhứt tâm là

Huấn thiện phục qui tuyệt ý ma

Cha giúp nhứt tâm chánh dư hiệp

Giao trọn tâm lòng tà minh hòa

 

 

Lục Thiên Tòa Hoàng Phụ

XemThem2[1]

Còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *