BỬU LÂU – NÚI CẤM

BỬU LÂU

Xôn xao một gốc cẩm san

Dường như lầu cát ngỡ ngàng năm châu

Nhâm Ngọ Lầu Tây ứng hiệp cơ

Đông môn đối nhật đợi mong chờ

Chênh vênh Long Phụng Qui Lân hộ

Cây quế Thanh Long thế ngẩn ngơ

Sơn Đình lạ mắt xưa nay chẳng

Bốn biển năm châu ắt được nhờ

Bửu cát cuối niên thông vũ trụ

Đài mây tận độ ứng minh thơ

Công trình thất điện tổ thầy xưa

Anh Vũ ngũ hồ trấn cửa vô

Thiên Cẩm điện vàng Long Lâu mở

Ngọa Long xuất sĩ phụng hoàng cơ

Liên Hoa bửu pháp vang hoàn vũ

Thủy Đài dâng ngọc đúng theo giờ

Thiên Cẩm Kỳ Lân xây dựng giả

Giả thiệt Bửu Lâu thế vọng chờ

Thọ sắc ký Long lầu ứng hóa

Cơ giả khai mở cả chín tầng

Có nơi phật thánh hiệp chung

Khai bày trận hồng mông mạt kỳ

Kể từ lúc biến di thương hải

Cảnh mịt mờ bão trải giông tràn

Nước lữa nuốt mất ổn an

Vạn loại tận diệt khó toàn tử sanh

Thưở hồng mông cội cành oằn oại

Đếm thời gian đã trải tỷ năm

Phong thần tuyển chọn thần tiên

Long Hoa mạt cuối phân hiền dữ hung

Âu thế sự đục trong bày rõ

Cuộc mất còn đâu đó dạy rồi

Vít tì khổ lắm dân ơi

Bá gia chư sĩ đứng ngồi ráng tu

Đương vớt đát công phu khuya sớm

Khi đứng ngồi rèn tập đừng ngơi

Chớ chờ tý ngọ mới ngồi

Chớ chờ mẹo dậu chuyển hơi luyện rèn

Lúc rảnh rỗi tập quen hít thở

Dù nơi thanh hoặc chổ ồn ào

Ồn ào mặc chúng nháo nhào

Chơn tâm tịnh tánh ta vào công phu

Di Lạc pháp như như diệu diệu

Chuyển cho sâu khai khiếu huyền quang

Hít thở chậm rãi nhẹ nhàng

Nấu cơm ru trẻ hay đang đăng trình

Đi cũng thở có hình có cách

Ngồi cũng rèn chỉ vạch nhiều rồi

Tu tắc tu đứng tu ngồi

Bất kể thời khắc ở nơi chổ nào

Chớ vọng tưởng sợ cao chê thấp

Chớ vọng cao vị bậc căn cơ

Thánh thần lo mãi ngẩn ngơ

Đến ngày hội lớn khó vô cửa vàng

Còn bá tánh khôn toan tu sửa

Di Lạc môn bữa bữa lo rèn

Đến khi lửa dậy rối ren

Làm sao thoát khỏi xác hờn hoại tiêu

Dựng lầu Tây trào Nghiêu buổi Thuấn

Chỉ dụ truyền cách đứng thế ngồi

Pháp cơ thượng đẳng cao ngôi

Vô ra truyền khải lập đời thượng ngươn

Lập sơn đình mười phương tụ hiệp

Chờ Long Vân vào kịp ngọ môn

Chầu vua là bậc thiên tôn

Chầu chúa là phật mười phương hạ phàm

Mở bửu pháp dương âm hòa hiệp

Bửu Sơn Kỳ Hương kịp có nơi

Ứng phù sắc dụ lập đời

Thông tri vạn quốc cơ trời chuyển xoay

Là cảnh tạm rồng mây vân vũ

Dù thế nương nhưng đủ Phụng Long

Năm châu niên ngọ thuộc nhâm

Hữu duyên nghe được tiếng đàn đăng cơ

Cây với cỏ mịt mờ tiên ảnh

Đá cát thôi sắc lệnh trùng trùng

Người mê cứ nghĩ lung tung

Người trí căn cốt cửu trùng lãnh văn

Thiên cẩm sơn mưa giăng gió cuốn

Mây thêu hoa đảnh thượng hào quang

Đông môn khai hội lập tràng

Hữu hình vô ảnh cơ tàng khó phân

Người trí diệu bước chân khép nép

Kẻ mê đồ bẽm mép ngạo cười

Trung ương đâu cũng là nơi

Nơi nào sắc tứ cửa trời là đây

Khắp thế giới rõ bày mấy tỷ

Đủ hiền ngoan bạo dữ căn cơ

Bao người sắc lệnh lập bờ

Long Hoa là hội đợi chờ lâu nay

Thượng ngươn mở tĩnh say hội yến

Tiếc than thân cơ diễn chậm chân

Tại lòng vọng sự ngu trần

Tưởng mình tài giỏi hữu căn hữu tài

Tu ngàn kiếp cơ bày không thấu

Sao bằng người hiền hậu kỉnh nhường

Tự cao ngu dốt tranh cường

Khi quân thượng mạng tuyệt đường tồn sanh

Truất phẩm vị cao danh xấc xược

Trảm căn cơ lỗi bước cuồng đồ

Bát quái thái cực bước vô

Thấy thường hồn mất xác nhơ vẫn còn

Chờ đến buổi lầu son rực rỡ

Biết phẩm hàm chẳng có chẳng còn

Khóc than hối hận muộn màng

Trước không giữ đạo phải mang thảm sầu

Thầy với tổ lệ rầu thắt dạ

Lũ đồ tông oán chạ ngông cuồng

Dạy bây chữ kĩnh chữ nhường

Lễ nghi đạo hạnh ngông cuồng đành cam

Điện cây quế nỗi niềm bày giải

Tu không trao khó thấy mật ngôn

Hùng hào tranh giỏi tranh khôn

Vô nghì lôi cuốn cửu huyền khổ tiêu

Đêm hai sáu tiếng kêu bày giải

Sáng tinh mơ nhắc phải nhắc nên

Ai người có tuổi có tên

Có công có quả ráng thêm tu rèn

Chớ tứ nhị cài then không chặc

Uổng quả duyên thành đạt công ân

Gọi chung bá tánh hồng trần

Chư nhơn kiến đạo chị anh giữ lòng

Nam mô tiếp nhận sắc thiên phong

Bửu cát đài mây ứng ngũ long

Vầng vũ tám phương bay phụng phướng

Hào quang vạn trượng mở Hoa Long

Năm năm sáu tháng sàng linh tử

Nực cười mạt kiếp lộ nhân ông

Năm châu vô ảnh truyền thông điệp

Sắc ký mười phương giữ tấc lòng

BỬU NGỌC VĂN MINH

XemThem2[1]

Còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *