CHƠI VỚI THIÊN MA

CHƠI VỚI THIÊN MA PHẢI CÓ KHẢ NĂNG VƯỢT QUA THIÊN MA

Muốn trợ giúp Ma Con vì lòng xót thương phải có bản lãnh cảnh giác mọi sự dù nhỏ ti ti cũng phải biết để khỏi trắng tay

Thiên Ma không vô tâm, cả Ma Con. Hãy thật chân tình mà chơi và chân thật sống giúp đỡ họ bằng tất cả tình thương

Họ không coi ta là con mồi, hay phải lánh xa, e dè và xúc phạm đến ta trái lại họ còn tận lực trợ giúp đỡ ta

Thiên Ma trùng điệp

Cảnh giác và chân tình

Chỉ có lòng từ bi, hỷ xả và tha thứ vui vẻ sống với mọi cái hư đốn của người sẽ có bạn chân thật

Coi chừng loại tâm ma, ngoài mặt rất thiện, rất Đạo, lòng chứa gươm đao, độc dược, ngon ngọt, a dua. Thích là chết khổ

DÙNG LÒNG THƯƠNG, GIÚP ĐỠ BẰNG LÝ TRÍ VÀ SỰ THA THỨ ĐẦY CẢNH GIÁC

Ganh ghét, tị hiềm, khinh bỉ người ra mặt, thật sự không lòng tha thứ, cố gắng mấy có lúc lộ là do tâm hẹp hòi, ích kỷ, ganh tị

  • Đời sẽ bị ruồng bỏ, tàn hại vì gây thù oán vì lòng tánh nhỏ mọn.
  • Đạo sẽ bị hành hạ, lôi cuốn sẽ khổ ác hơn cả lũ ma con
  • Bất kính giáo huấn sẽ ngu dốt. Ngu dốt sẽ không đủ trí thông cảm sẽ ganh ghét và không tha thứ. Hậu quả cô khổ và tàn lụi
  • Mang tâm tham lam sợ hao hơn người, sợ cực hơn anh em, tốn kém hơn sẽ sanh tham vọng và tan tác cuộc đời vì chỉ biết có TA và gia đình TA
  • Chân thật, tha thứ, tin tấn, rèn tập mở rộng lòng

ĐỪNG MONG SỰ PHỤNG SỰ GIÚP LO CHO MÌNH KHI MÌNH CHƯA THẬT SỰ GIÚP LO CHO NGƯỜI BẰNG TẤT CẢ HY SINH

Đó là tánh tham lam, cầu cao. Không sửa được sẽ cháy ra tro, gió sẽ cuốn tan tác vào không gian. Mọi sự thành vô nghĩa. Đời sẽ đói khổ bệnh tật, cô độc. Đạo sẽ bị kinh khi và không đạt được bất cứ lực năng thật sự gì. Có nhận được rồi sẽ mất hoặc vô giá trị. Tâm tham lam ganh tị, thù ghét là tâm hèn mọn ắt sẽ không đạt được liễu quả Đạo hạnh, Đạo quả.

Chư Á Thần, Á Thần sẽ nát nguyên linh thần khí

Nhìn các huynh đệ đã chết và đang tàn khổ và bỏ nát nguyên linh thần khí.

  • Giận ghét ganh tị, hãy xét lại để thương yêu và tha thứ. Tha thứ để tiếp cận, hòa vui, giúp đỡ, dìu dắt kẻ hư
  • Đời sẽ được thương quí, được sự giúp đỡ đủ điều. Đạo sẽ thành tựu năng lực Á Thần, Á Thánh thật sự và tỏ rõ năng lực Thông Thần
  • Con người muôn sự thiếu sót, tha thứ để thấy thiếu sót của mình mà sửa đó là hạnh chân nhân. Chịu kiên nhẫn sửa, gan lì sửa sẽ thành chân nhân thành Á Thánh Thần thật sự.
  • Không đủ sức đừng tiếp cận Thiên Ma, kiềm giữ lòng tham và ham tôn sùng, nịnh bợ.
  • Dừng lại và rèn tập suy nghĩ phương án dìu dắt kẻ hư – dần dần sẽ trở nên ĐẠI THÁNH THẬT SỰ.

BỬU NGỌC VĂN MINH

XemThem2[1]

Còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *