CŨNG LÀ THIỀN

An tịnh đứng ngồi nằm chạy đi

Nếu lòng không vọng chuyện mê si

Thì sao sao cũng là thiền đó

Tịnh tọa Liên Hoa vọng nên chi

Tục thế tịnh văn vô nhiễm loạn

Núi rừng chùa cốc rối sao trì

Than ôi áo tục làm chư Phật

Tăng bào y pháp dạ mê nghi

Núi sâu rừng thẩm chốn hoang sơn

Tịnh thất lìm im tránh oán hờn

Tu luyện chú phù thêm pháp ấn

Lòng mang thương ghét vị chơn thần

Rũ bỏ trường sanh Tiên pháp tựu

Giữ thân nhập thế Thánh hàm ân

Riêng phật tuỳ duyên không vọng giộng

Không oai không lộ đẹp muôn phần

Mật tông mật pháp lạ vô cùng

Chẳng lạ gì đâu ấy sự chung

Kẻ ác chưa tu rèn hạnh tánh

Học luyện thần thông để thị hùng

Mật pháp không truyền cho vạn loại

Chỉ vì cơ ấy chẳng truyền chung

Người đời vì thích cao oanh liệt

Đạo đức trước rèn sau bắn cung

Cái gì che giấu dễ vô cùng

Vì dễ nên ai cũng tự tung

Luyện sẽ thành thôi vì đủ bộ

Như nấu gạo ắt sẽ thành cơm

Bí truyền luyện thuật siêng thành tựu

Bí mật trao tâm khó tính lường

Mạt hạ than ôi! người chưa rõ

Thích ham rõ, biết động lòng thương

Vạn pháp qui nguyên đủ pháp mầu

Chú ấn phù truyền có thiếu đâu

Đạt pháp ma tâm sanh ác quấy

Thành nên chánh tin rất cơ cầu

Thà chẳng mang gươm không võ dũng

Chúng hành Mô Phật ứng Ni Mâu

Thử hỏi kém thua đâu khổ nhục

Chết về, phiền toái có còn đâu

Pháp luyện ai bày ai vẽ ra

Cũng người tu trước đạt huyền ca

Ghi lưu gieo hoạ hay ban phúc

Luận tròn sẽ rõ có đâu xa

Chú phật ấn bày Phụ tự ký

Cũng thành ma thuật cũng tu la

Hết kiếp ai cầm tam ký ấy

Cũng uy cũng lệnh khiển thân ta

Muốn dạy thần thông các tử đồ

Lòng nay thánh thiện mốt điên rồ

Chưa có còn lo câu ái chúng

Có rồi tư kỷ rối Nam Mô

Chút lực đã sanh nhiều nghiệt ngã

Thêm nhiều thế loại ắt xô bồ

Vỗ tay sấm nổ mưa tràn đất

Chút giận chút sân mặc sạch nhơ

Chánh đạo thấy không chúng nản lòng

Có ta cũng chỉ lệ làm thông

Tụng niệm an, siêu còn chưa vẹn

Sửa mình thấy đạo thảm vô cùng

Mạt hạ biết bao khai tận độ

Bồ đề bát nhã thở than chung

BNVM

H, H G


kiếm tiền với vật giá
Tải về: Top 10 cuốn sách truyền cảm hứng nhất mọi thời đại


XemThem2[1]

Còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *