ĐẠI PHÁ QUANG TỤ VÂN VŨ TRẬN ĐỒ [Nhật Bản]

Bách Bảo từ Thái Hồ Vịnh Cạn kéo sang

Thủy Diệu Cực Nam Đảo Hỏa Diệm bủa lưới thần

Thanh Long Tiên Tử, Huấn Hóa Kingsi Đế Long chư Long Đế

Đạp sóng biển vây bủa ngàn đảo yêu thần

Ngọc Thể Thần Quân nương nương, Thiên Hương Tiên Tử bình quân trấn vệ

Bát Bộ Tam Ca, Lam Hoa tỷ khống chế đám yêu tinh ma thần

Lung Linh Cung chủ Cửu Nương tung lung linh châu

Ngũ Sắc phụng Vương ném vạn sắc châu

Tiếng cười như sấm dậy Thiên Cẩm Vân Vụ Châu

Từ đỉnh Olypia vùn vụt quyện lấy lung linh châu

Cửu nương tam cung Lục nương nhị cung Tam nương thập nhị cung

Là tam nương tỷ muội hàm phẩm cửu nương tam phụ

Lần đầu tiên phối hợp tam châu phá vỡ quang tụ vân vụ cảnh trận đồ

Thu hồi quang tụ Bửu pháp trả ĐSH thập cung đã bị Thái Âm Thái Dương chiếm lấy của thầy suốt gần sáu trăm năm

Nhốt hai ức sáu mươi bảy ngàn bốn trăm ba mươi lăm anh em thiên tòa cung

Tam Châu Thánh vương Tiên nương hòa phóng hào quang vạn trượng

Thủy Diệu, Vân vụ, Bát Bộ dậy sóng thủy triều

Lam Hoa đấu vật  đủ lực hốt cát đá núi – phú sĩ sơn mở cửa.

Từng nghe oai lực của Tam Châu

Vạn sắc lung linh Thiên Cẩm  Vân Vụ hòa nhau

Mù mù lộng lộng xuyên ngàn cõi

Tam tỷ phò loan cửu nương anh hào

Thanh Long Tiên Tử, Huấn hóa Đế Long thu giữ yêu quỉ tinh ma thần trấn

Bát Bộ Thủy Diệu nhờ Hỏa Diệm đốt địa tầng thủy hải phá địa võng vân vụ rất mau

Tam Châu nổ xuyên vân vụ quang tụ bửu pháp

Đoàn quân quyền chủ Bửu Ngọc tiếp đón mấy ức anh em gặp nhau

Đất trời rất bình thường, chỉ sương giăng mù mù, mưa liên miên suốt trận

Ba giờ sáng 27-11-2-14 khải hoàn thật mau

Không thể nói hết oai nghi trong chiến địa

Thật đất trời hành tinh 68 đang đổi màu

Cám ơn lung linh tỷ, cám ơn quyền chủ huynh

Cám ơn tất cả anh chị em dự trận

Thật tuyệt vời, oai dũng anh hào

Thay đại sư huynh cung 10 và hơn hai ức anh em linh thánh

Chúc mừng ngày hội ngộ cùng nhau

 

Vô Ưu Thánh Mẫu

Muội tử

6h’50 phút 27-11-2014 DL

XemThem2[1]

Còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *