ĐẦU ĐÀ TÔN GIẢ

Đầu Đà Tôn Giả giỏi đường tu

Nói rõ chư linh đắc đạo mầu

Vạn loại hiếm người cân xứng đổi

Vào đời lắm khó chớ lo rầu

Phần ai ký gửi cho nên vẹn

Trái lịnh chẳng xong lỡ nhịp cầu

Cơ tạo trớ trêu hay sắp sẳn

Những người vì chúng cứ lao đao

Mỗi người xuống thế một công hành

Tuỳ ở lực năng hiệp chính danh

Năm, chín, bảy, mười xây xã hội

Một, tám, bốn, ba mở tử sanh

Tuỳ châu, tuỳ nước khai năng lực

Mở pháp bày cơ cứu độ hành

Phận ta chen lộn chi người khác

Chưa tròn hoại thể phải cam đành

Nhập vào thế tục bế linh đài

Chuyện củ thấp cao chẳng mảy mai

Nếu trước công phu vô thượng pháp

Kiếp này sớm ngộ tiếp tu ngay

Tự tĩnh, hoặc nhờ Huynh đệ giúp

Dắt dìu liễu ngộ đúng và sai

Hữu duyên kề cận chư Chơn Thánh

Nương quang học pháp đẹp vinh thay

Được đến, cận, kề vạn kiếp cầu

Được mà lơi lả tiếc làm sao

Được, sanh tự mãn quên tu tập

Được thế càng đau, đau thảm đau

Ngàn năm khó có chơn nhơn trí

Trái chín ngàn năm quý biết bao

Mạt kiếp nhất cung, gom vũ trụ

Mười vạn, năm Rồng Mẹ dâng châu

Người thường tự thấy cũng như thường

Nhưng chí, trí, tâm tuyệt khó lường

Ai biết, ai hay nương tựa tiến

Mê trần lầm mãi mãi hư ương

Đèn sáng bên đèn sao mãi tối

Vô minh tội ấy kẻ trần dương

Nhị hoàng bình dị vô vi động

Thế chúng khai tâm, trí tính lường

Giây khắc trôi qua khôn kéo lại

Kiếp nào may mắn tựa tòa chương

Nhìn  chúng, em thơ sao vụng dại

Bên tòa cửu cát vẫn oan ương

Trên lịnh chỉ giao quyền pháp sự

Mỗi linh cung hiệp giữ dây chuyền

Phần ai vẹn nắm trọn nguyên

Lấn giành ham muốn chỉ phiền xác thây

Người huấn đạo ngày ngày trực chỉ

Hiệp công phu khắc kỷ trường miên

Chuyện đời chuyện thế chuyện riêng

Chớ tham vọng động muôn phiền rối nhăn

Chuyện xưa củ di căn hậu quả

Đọc suy tường rõ cả nên hư

Từ bi quốc độ huyền thư

Chen qua lấn lại rối đời càng thêm

Dạy đạo cả thuần nên giữ đạo

Sửa cơ trời cặn bã lập oai

Bảy, chín quyền lịnh cung này

Tám, một chớ nghĩ hùng tài giành đua

Bên lãnh đạo chúa vua tướng tá

Học chơn như bao tá luận bàn

Phận ai nấy giữ nghiêm toàn

Chuyển di hồn phách ngổn ngang thế đời

Dù việc nhỏ ơn trời thành trọn

Hơn việc to chẳng dọn sạch mình

Giúp đời phương tiện văn minh

Yên tâm sanh kế yên bình tĩnh tâm

Tiếp bước tiếp vô sanh huấn hóa

Dắt chơn tâm bước cả bước cao

Cung nào lãnh sứ ra sao

Ráng tròn sứ hạnh ráng vào sứ văn

Gẩm chuyện thế xa gần trước mắt

Thích như Lai quảng bác truyền cơ

Dù muôn sóng gió đón chờ

Xác thân vẫn vẹn đến giờ hủy thân

Riêng Jesu hàm ân gọi chúng

Chúng môn sinh tánh dũng tánh uy

Muốn mong thầy tổ oai uy

Chiếm quyền chúa tể lập ngay nước trời

Phải chuyển xác qui ngay Bạch Ngọc

Gần đây thôi tiếng khóc hờn vang

Hoà hảo muốn cứu giang san

Tu còn chen chốn quyền quan làm gì

Cao Đài Phạm đài ngay đất lạ

Phải ly hương xác rã hà phương

Giáo huynh mong buổi nhiễu nhương

Không thuần sứ lịnh đoạn trường Văn Minh

Gần thật gần khai kinh giáng hạ

Đất Tây Nam khải hóa Thiên Cơ

Huỳnh Tâm nôn nóng dựng cờ

Gom quyền vạn quốc tuổi thơ ly trần

Chuyện là thế lý chân bày rõ

Gẩm chuyện qua nên có thích nghi

Sự đời là cái chi chi

Tranh quyền cứu quốc hiểm nguy gom về

Mười hai cung gôm về một gốc

Nơi thiên môn đùm bọc anh em

Vào trần nhập xác ắt quên

Chín phần mê muội phải bền công phu

Đừng trách nhau gây thù chuốc oán

Một danh gia bác học chúa vua

Anh em mình lãnh lịnh xưa

Xác mê hồn chỉ y cơ sứ quyền

Lấn ranh nhau lòng riêng hằn học

Lấn quyền nhau khổ khóc sẽ sanh

Tu hành tìm pháp độ sanh

Vướng chi quyền vị mong thành phái phe

Ai cũng vậy muốn khoe tài giỏi

Ai cũng mong mở trói khổ lao

Tu hành bổn phận tôn cao

Công phu khuya sớm mới mau đủ tài

Chuyện của thế hôm nay cũng lắm

Bậc chơn hiền ký ấn lo toan

Quyết tu tận cứu ban ơn

Thì xin tu tỉnh trần dương mặc trần

Bênh có thầy muôn ngàn thánh giáng

Đói có thầy chế đặng gạo cơm

Lạnh rét dệt áo dệt mền

Buồn đau có nhạc có hình hát vui

Đi chậm có phi cơ tàu thủy

Liên lạc nhau đôi tí viễn thông

Lo chi chi nữa bao đồng

Lo tu, tu gấp cho xong độ đời

Công truyền giáng ai người nắm luật

Công truyền khai tích cực đói no

Công truyền đâu phải hát thơ

Công truyền đâu phải dựng cờ gom dân

Công truyền mở dạy dâng dạy gởi

Công truyền đâu đào bới giảng thông

Công truyền đâu mở dạ lòng

Chế này chế nọ tranh công tranh tài

Công truyền nhắc ngày ngày tu tỉnh

Đại Sư Huynh thống lĩnh truyền ban

Một, hai, năm, bảy lo toan

Dắt dìu khuyên nhủ bố ban đủ điều

Lòng cứ vọng cứ xiêu theo thế

Lòng cứ mê lập kế lập phương

Tu hành đạt pháp phi thường

Ai tu cũng được nghĩ thương đoạn sầu

Nếu ai cũng ký vào sứ huấn

Mây vạn năm điêu đứng mãi vầy

Hữu duyên tiếp lịnh CHA thầy

Phải đâu vạn chúng ai ai cũng đồng

Dù chưa lộ chưa thông chưa đạt

Dù chưa thành chưa bắt nhịp cần

Bền tâm lạc lạc an an

So này tính nọ càng hoang mang sầu

Dâng và tu thường tu thường luyện

Người được dâng hiểu chuyện nhanh tu

Làm sao vẹt sạch mây mù

Mở cơ tận độ dắt người về ngôi

Ai biết được chớ lơi tấc dạ

Chớ mong khai Đạo cả Đạo con

Chớ mong lầu cát đài son

Chớ mong vua chúa, tướng, quan, tổ, thầy

Ký hiến được ngày ngày rèn học

Bỏ công phu tu tập thẹn không

Giấu người, giấu chúng còn lòng

Lòng kia hổ thẹn với lòng tính sao

Không ai hành trên cao há phạt

Chỉ tủi buồn chọn dắt lầm  sai

Chỉ đau người hữu đức tài

Nhiều đời nhiều kiếp ngày nay biếng lười

Biếng lười sẽ khó cười khôn giỏi

Tự xác thân mòn mỏi bịnh hành

Biếng lười mê vọng sẽ sanh

Quên ơn trông đợi CHA, anh trên trời

Quên ơn chúng đang hồi đại họa

Miếng cơm ăn, miếng cá miếng canh

Mãnh vãi tách bước ngọt lành

Ơn chúng mòn mỏi trông thành pháp nên

Ký hiến chi tuổi tên lừng lẫy

Khắp mười phuơng mừng thấy bình an

Nào người biếng nhác mơ màng

Vọng mong tranh đoạt mão vàng tiếng thơm

Lời nhắn nhủ u buồn tha thiết

Hãy công phu minh triết công phu

Ai bàn ai luận bạn thù

Công phu khuya sớm ấy lời khuyên nhau.

CÔNG TRUYỀN ĐẠI THÁNH SỨ

CẨN CẨN


kiếm tiền với vật giá
Tải về: Top 10 cuốn sách truyền cảm hứng nhất mọi thời đại


XemThem2[1]

Còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *