DI LẠC TIẾU

Các em tập cười được hay không
Nụ cười đầy đủ lực thần thông
Cô tịch mắt cười, tươi tươi lắm
Chuyển dần nhâm đốc đẹp xinh thông

Chỉ biết mắt cười tim gan sạch
Tỳ phế thận kia sạch rối đời
Trước chỉ mỉm cười tiêu oán nghiệp
Sau bình tâm thể sáng muôn đời
Thiền giả giả thiền vô mật niệm
Tình thương nam điện bước vào chơi

Tiếng ngân lồng lộng đất trời rung
Hỉ xã từ bi rãi đại hùng
Tha thứ độ dìu tâm diệu hữu
Mâu ni tận cứu hiệp hòa chung
Nam điện bây lâu nhiều ác mộng
Chuẩn vào tiếu pháp vạn sinh tùng
Tiếp pháp phù sanh kỳ mạt cuối
Long Hoa phán xét thế muôn trùng

Chỉ muốn các em mỉm miệng cười
Cười nơi ánh mắt nhẹ mây trôi
Hào quang bát nhã bay lồng lộng
Diệu hữu mâu ni độ vạn loài

Khuya sớm công phu chưa đứa chỉnh
Đã mấy năm rồi lắm nổi trôi
Nhưng lòng mến chúng bên huynh trưởng
Tạm dạy cho chung tập mắt cười

Nam điện từ lâu chẳng chủ quyền
Mọi điều nghi tiết tạm là duyên
Sớm khuya cũng rán dù hư hỏng
Khổ nổi ma tâm cứ rối kiền
Dù vậy cũng liều vô đại pháp
Lòng không danh lợi chỉ chưa yên
Nay mai biết tỏa hương từ ái
Miễn cười độ chúng mới thần tiên

Mượn bút trần dạy câu mật nhiệm
Thấy rất thường tìm kiếm đâu ra
Rèn lòng sáng rực Di Đà
Tĩnh tâm các trẻ Long Hoa vẹn thành
Đã lắm pháp dương danh vũ loại
Chẳng vẹn nên pháp cuối phương cùng
Mĩm cười huynh chỉ cho chung
Nam Điện tiều giả Quang Linh tập rèn

BỬU NGỌC VĂN MINH

HUỲNH HUỆ GIÁC


kiếm tiền với vật giá
Tải về: Top 10 cuốn sách truyền cảm hứng nhất mọi thời đại


XemThem2[1]

Còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *