ĐIỂM HÓA THI

Chú trì hóa lực đã Ma Quân

Chín chín cửu cung ấn chín tầng

Hương thoảng mười phương tan uế trượt

Thâu tóm tà mê lẫn ngoại càn

Nước Nam, Nam Địa Thiên Tòa ký

Hiếu nghĩa vì sanh nhất chi quân

Hiền thánh Bảo Giang Tân Châu xuất

Quyên lực giao thoa vũ trụ dần

Thắng bởi thanh tâm lòng ái chúng

Không không có có chí tôn ân

Biển…,… trấn vật

Cửu Quân không đến tận Indo

Không trung tà chặn cửa vô

Thủy hải chúng há nghi ngờ ắt thua

Sức càn khôn quyền thừa: Nhân Chủ

Lực trợ hành tám chúa đủ dùng

Ngũ Hoàng Phi-Lip gậy trung

Nhứt quân tam tướng Indo trấn trừ

Sắc chiếu triệu Thiên Thư ba đợt

Giả thật, ai, rõ được cơ duyên

Tạo hư giống trống khua chiêng

Binh thiêng mười hướng pháp thiêng sáng trời

Lũ tặc rối không ngờ hư thật

Ngoại càn không giăng lưới phục binh

Năng lượng Sa Bát lộ hình

Sát âm thuần dụng thuần tinh cực kỳ

Chỉ bảy ngày chuyển di binh tướng

Từ  VN theo hướng Singapore

Cặp biển vào đất malaya

Đại kỳ “Long Hoa Hội” nhị tòa tháp cao

Tiếp đến lúc ba đào sóng bủa

Thêm thạch binh ngọc tướng trùng trùng

Từ địa trung hải quân trung

Sabat càng ngoại hãi hùng sợ lo

Vào 68 không dò xem kỹ

Nghĩ ma âm quỉ phá ngoại càn

Khống chế nhân sự trần gian

Nối giáo lũ ác chiếm toàn Indo

Sóng lượng từ ngập tràn vạn đảo

Lực ma âm loạn náo coran

Đúng là đôi đứa ngu đần

Chơi vơi không biết giả chân ác hiền

Lũ càn ngoại tưởng yên sách lược

Chờ tháng sau mưa ướt bão giăng

Nào đâu nghe báo hành tàng

Rung mình phóng lực vạn năng vệ phù

Năng lượng sóng mù mù biển dậy

Suốt mấy ngày chỉ thấy dật dờ

Pháp cao quyền lệnh đại cờ

Chạm ngọc xanh đỏ lững lờ quang năng

Tiếng ngọc chạm tiền đồng khua dậy

Giữa tầng không rừng biển núi cao

Hào quang trống thúc ào ào

Trấn thủy, Hỏa Diện đã vào trận trung

Đấu hóa vật chuyển rung nhật nguyệt

Một thành muôn ngọc bủa mịt trời

Ngoại càn lâm cảnh chơi vơi

Nghe thêm tin báo rụng rời ủ ê

Đại càng ngoại quyền phê vũ trụ

Từ VN quyền chủ tiến sang

Thiên Tòa cung chín Đại Hoàng

Nhị ngôi cung một Đại Hoàng ngoại càn khôn

Ba thành một tam long nhất thể

Một mà ba quyền đế cửu trùng

Quân tướng toàn bật thư hùng

Thiên Tòa đại giác trùng trùng kéo sanh

Lũ càng ngoại hoang mang kinh sợ

Phá tầng không bày lộ căn cơ

Thiên Hà Sabat xa xôi

Vào chiếm quả đất Thiên Hà luci

Cách 68 về đi rất ngắn

Chỉ đôi tuần chúng đã tới nơi

Mười ngàn năm ánh sáng dịu vơi

Người 68 vọng mơ còn mù mịt

Phá tầng không lộ hình lộ tích

Báo về nơi lãnh tụ viện binh

Chúng đâu ngờ có đại ca King

Cùng ngũ Đại Sư Huynh Thiên Tòa chặn bắt

Nay chúng sợ vẫn còn tự đắc

Viện binh sang trái đất biết tay

Biển…chẳng đến….

Đánh trận cuối lũ này cuốn chạy

BỬU NGỌC VĂN MINH

XemThem2[1]

Còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *