ĐSH LUCIFER – LUTHA

Mười tám tháng chín sau hai mười bốn

Bạch Ngọc Cung hội Thập Nhị Thiên Tòa

Quyền linh càn khôn khai Long Hoa Hội

Còn Bửu Ngọc quyền chủ chuyển Long Hoa

Thập Nhị Cung KuRiTi Đại Sư Huynh

Đã truyền rõ cho Ngọc Đệ lịnh cha

Thì vì chúng sanh và Thiên Tòa Lịnh

Đừng từ bi dung dưỡng chuyện đã qua

 

BỬU NGỌC VĂN MINH

BỬU NGỌC VĂN MINH

 

Dù tất cả Đại Sư Huynh hay tất cả Thiên Tòa chư thánh sứ – không ai không vì vạn loại hành tinh 68 mà dang thân cứu chuộc. Bao tỷ năm trôi qua: Một được 96 ức anh em khai cơ tận cứu;  Hai đoàn chiêu thảo với 36 ức anh em vì chút sai lầm chọn nhầm phàm xác phàm hồn mà Tứ Đệ, Ngũ Đệ, Thất Đệ Song Châu, Bát Đệ, Thập Đệ và Thập Tam Muội… đã giữ viên pháp thuật rất quan trọng sanh lòng cuồng vọng, bê tha, cùng phàm xác, phàm hồn sanh ra đại họa tương tàn khiến 36 ức anh em trôi nổi trầm luân đến nay. Và lần thứ ba cũng vì sự từ ái dễ tin số môn đồ phàm thế mà đại hoạn khổ Tam Đàn suýt tan nát cả hành tinh 68 cùng tai họa sát linh biết bao anh em Thiên Tòa Cung.

 

Nay, từ ngày lập Bạch Ngọc Cung và Ngọc Lộ Kim Bàn, Hoàng Phụ Nhị Thiên Tòa vì đám con thơ lầm lỗi của cung hai, mà Cha phải xin Chúa Cha Nhất cùng mười cha Hoàng thúc phụ, cùng Cha 12 và Cha 14: Xin mở công hành sứ đoàn và Nhị Phụ Hoàng tự gián làm Kim Quang Sứ thay đại hoàng phụ và Thiên Tòa chư phụ Hoàng nhận lịnh đại tận độ hành tinh 68.

Nhị Hoàng phụ đã chọn Ngọc Đệ thay Cha kỳ cuối làm giáo chủ vô vi của cơ huấn tại VN bằng truyền linh cơ mở Tam Kỳ Phổ Độ và Nhị Sư Huynh cung 8 Đấu Chiến Thắng Phật làm hộ pháp. Đức Tam Hoàng Phụ ( Diêu Trì Kim Mẩu) đứng ra vệ trợ công hành hóa, với ứng vị Diêu Trì Kim Mẩu hay Địa Mẩu cùng chín đại đồ giáng làm Cửu Vị Tiên Nương

 

BỬU NGỌC VĂN MINH

Sau đợt tụ chính cơ đốc giáo của Thiên Sứ khai huấn Nam Cực huynh đệ (Moise), Hoàng Đệ chuyển mối liên tục mở Hồi giáo ISLAM và Bái Hỏa Giáo Ba Hai La để thông tri kỳ cuối về VN mở cơ phán xét cuối cùng với danh hiệu….Thiên Tôn.

 

Tam Hoàng phụ đề nghị Đại Hoàng Phụ, Nhị Hoàng Phụ chuẩn cơ Tam Kỳ Phổ giáo giúp đệ cơ nơi cưu hội 150 ức Thiên Tòa Thánh Sứ từ hơn 4 tỷ năm trước đến nay, đang trôi nổi luân trầm đọa khổ khắp hành tinh 68.

 

Số nguyên căn anh em ở Hàn Băng Hỏa Đông Bắc Cực, đến bao ức anh em ấn trú Nam Đảo của Cực Nam, Đông Á, Đông Bắc Á, Tây Á, Tiểu Á…. Hôm nay, sang nước Nhật Bổn để đón Đại Sư Huynh cung 10 là KiTiRapNi – UTHA ( Diệu Âm Thần Quân) và hai ức sáu mươi bảy ngàn bốn trăm ba mươi lăm anh em thiên tòa cung( 267.435) Hơn năm trăm năm từ mãnh châu Phi( Vườn Địa Đàng) rời điểm củ dưới chân núi Hy Mã lạp Sơn trôi ra ( Tạo thành Ấn Độ Dương) Đại Sư Huynh theo bảo bọc số sanh linh nơi ấy, đến khi phát hiện khu Tam Đàn tấp vào Đông Á, chư anh em Thiên Tòa dần tỉnh giâc thiền rồi chia nhau ra khu vực nay là lãnh giới chín nước ( Quảng Châu, VN, Lào, Cam, Mã, Thái, Myanmar, In Đô, Phi). Vì thương anh em Đông Bắc Á và khu đảo do Thái Dương và Thái Âm tiên tử, đệ tử phàm của ngài đang quản trị rất cực đoan, nay chia ra thành Nhật Bản và Hàn Quốc.

 

Thái Dương Tiên Tử tự xưng là Thần Nữ Thái Dương dám sánh mình ngang phẩm  vị của Đại Sư Huynh Cung 12 đang xưng là Thần Dớt ở Châu Âu đỉnh Olypia – Catramuphu.

 

Vì vậy mà ngài KURITI-BAMA gấp rút về cảnh báo khuyên nhủ đồ đệ nên mở pháp cơ giúp chư thúc bá Thiên Tòa còn yếu ớt. Do không chấp tuân, còn khiên phàm thể lãnh đạo cả hai khu vực Thái Âm – Thái Dương chống cự. Thái Âm tiên tử chưa dám trái lệnh thầy nhưng chấp tuân thì lại sợ sư tỷ giỏi hơn mình nên tránh xa khu đảo Thái Dương thành lập khu vực riêng nay là Hàn Quốc.

 

Đại Sư Huynh tức giận mượn lấy một xác phàm chọn một đảo to phía tây tập hợp anh em Thiên Tòa đang thiền miên hoặc tĩnh, còn yếu ớt lập nên thủ phủ OSAKA. Hơn bốn trăm năm, bao thăng trầm máu lệ, Đại Sư Huynh không muốn xuất hiện thế phàm, muốn mang danh tính TOYO TOMI HIRE YOSI ẩn chờ cơ phán xét cuối cùng.

 

Thiên Âm Thánh Mẫu nhị sư huynh cung 10 trình các cha và các thánh linh anh em, xin cứu giúp đại sư huynh KUTIRAPNI – UTHA.

Quyền chủ đại công hành sứ, đệ được thống trị sự tình, dù không lịnh triệu Thiên Tòa, mà chỉ là do các Đại Sư Huynh cùng số chư Thánh Linh anh em, đệ tự nguyện đi đón hai ức mấy anh em về Thánh Linh Địa Huyệt Linh ở VN thì ta tiếp tục mong đệ đi Hàn mới rước được đủ số cốt căn Đại Thánh Linh – Hãy âm thầm cắn răn cam chịu để tròn nghĩa tình Thiên Tòa Thập Nhị anh em.

 

Đại Sư Huynh sẽ chờ Bát Bộ Tu La và Lam Hoa Tiên Tử cùng Bách Hoa Công Chúa, Thủy Diệu Tiên Tử và Vô Ưu Thánh Mẫu cùng Đế Long và các Chư Long hỗ trợ đệ mọi điều.

Nhớ Kỹ Sự Kỳ Vọng của Ta

 

23-112014 DL

ĐSH LUCIFER – LUTHA

Đệ Nhị Cung


kiếm tiền với vật giá
Tải về: Top 10 cuốn sách truyền cảm hứng nhất mọi thời đại


XemThem2[1]

Còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *