Giê Hô Va là ai?

Giê Hô Va là Cha 3 (Tam Thiên Chúa) là vị cận kề chúng sanh ở hành tinh 68 này nhất. Ngài có danh khác là Diêu Trì Kim Mẫu (Xem thêm CHA 3  là một trong 12 vị tối cao hoặc tìm hiểu về Hành Tinh Vĩnh Cửu nơi các Cha và các Thánh Linh đồng ngự)

Chúng sanh vẫn gọi ngài là Thượng Đế là đấng sáng tạo, nhưng ngài cũng các cha khác chẳng cần giải thích mình là ai.

Các vị đại sư huynh của các cung như thần Dớt, Thần Jumpiter cũng được chúng sanh gọi bằng cha, hay Hera nương nương cũng là một đại sư huynh của cung 12. Các công nghệ du hành vũ trụ ở hành tinh này và các hành tinh lân cận đa phần là cho sự chủ trì của Hera nương nương.

Riêng Cha 3 là người cận kề chúng sanh nên bằng tình yêu thương, năng lực của ngài đã hòa được năng lực của hành tinh, không gây sự chấn động lớn cho hành tinh. Khi chúa Jesu giáng thế Cha 3 đã chiếc linh hóa thân thành Mẹ Maria để dìu bớt năng lực của chúa Jesu cho người xuống thế.

Trong 12 Cha – 12 đấng tối cao chẳng xưng danh tánh, chúng sanh chỉ gọi các vị ấy là Thượng Đế. Cũng như Cha 2 Huyền Thiên Thượng Đế cũng vậy.

Chúng sanh vì lòng tôn kính nên thờ tưởng có vùng thì thờ với danh Thượng Đế có dáng Nam, có nơi thờ với dáng một người mẹ. Riêng bản thân các đấng không phân giới tính Nam-Nữ như chúng sanh mà là những Đại Linh Quang Tôn Toàn.

Trích: theo giáo huấn Đạo Lâm
Tổng hợp: Dương Phước Lộc


kiếm tiền với vật giá
Tải về: Top 10 cuốn sách truyền cảm hứng nhất mọi thời đại


XemThem2[1]

Còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *