HÀN QUỐC [CÔNG HÀNH]

HÀN QUỐC

Lịnh cha giáng thế cứu anh em

96 ức vì sanh lắm nổi chìm

36 ức lục nương đoàn chiêu thảo

18 ức kỳ nhì lập tam đàn tìm

Hơn sáu trăm năm dây dưa mãi

Trấn thủ thánh linh đàn lìm im

Hai ức sáu, 35 cốt căn thiền định

Tam đàn tan vỡ khổ oan thêm

Vì nhập cảnh thiền miên chờ lệnh

Nào ngờ đâu phụ lịnh không xong

Đại chiến xáo thịt não lòng

Đại sư huynh bửu pháp che trong đỡ ngoài

Khi thiền xã không ai hay biết

Cứ ngỡ là chưa tiếp lịnh khai

Quang tụ vân vụ mở bày

Bảo vệ huynh đệ chờ hoài lìm im

Cứ thiền tiếp chờ tin hoằng cứu

Hơn năm trăm mấy triệu năm qua

Thái âm điệp nữ thiết tha

Cầu chư thúc bá thoát ra trận đồ

Rõ sự tình nhưng ngờ nghi hoặc

Sao lạ kỳ có thật hay không

Ba ngàn huynh đệ đồng lòng

Thoát ra trận địa thái âm mở đường

Cảnh 68 không lường chẳng rõ

Cứ đi theo hiền nữ thái âm

Đưa về cồn đảo phương nam

Đến nay mấy chục ngàn năm thế trần

Ai cũng sợ trái phần phụ huấn

Nghe thái âm tạm ẩn chờ thời

Bửu pháp che giấu chổ nơi

Hai không mười bốn hỡi ơi tỏ tường

Hai điệp nữ trước thương thúc bá

Bửu pháp cha quang tụ vân vụ đồ

Che vệ thúc bá không ngờ

Mới đó mấy trăm triệu năm đời tù lao

Mấy chục ngàn năm xúm nhau che ẩn

Đảo Na Mi cùng đảo Che chu

Hai mười ba tiếp lịnh đại sư huynh Lu

Quyền chủ Bửu Ngọc mở đại cơ độ trần

Thiên tòa lịnh phướng kỳ huấn thị

Đọc lịnh cha sắc ký mạt ngươn

Đại sư huynh Kiti Rapsni-utha đến nơi

Tỏ bày sự việc hỡi ơi não nề

Giận ai đây sự mê khờ khạo

Tự nơi mình khổ não đành cam

Nhật du tiếp cứu cốt căn

Cả tháng chờ đợi sứ đoàn sang qua

Ngày hai chín tháng 12 năm 014

Hội anh em khắp chốn nước Hàn

Na Mi Jepu đón đoàn

Hữu vô cưu hội lệ tràn cảm ân

Dùng mưa tuyết trợ an hành sứ

Bớt âm hàn vệ quyền chủ anh em

Tế trấn đại lễ khai đàn

Rưng rưng cảm kích đôi hàn gửi trao

Nghe thánh linh kể bao nhọc khó

Công sứ đoàn mới có hành trình

Nhị ngôi quyền chủ hoàng huynh

Ơn này nghĩa ấy nặng tình biết bao

Thiên Diện Thần quân kể sự tình

Na Mi mấy bữa chặn hàn tinh

Quyền chủ, ba anh em còn tê cóng

Nghe mà xót dạ nghĩa ân tình

Thập nhứt cung hai K ô Ri NA Mi thất nương cung ngũ

Thật cảm ơn kính tạ cung chủ lung linh

Mấy chục ngàn chư linh thánh cảm kích

Quyết theo công sứ đoàn cứu độ muôn sinh

6h 31-12-2014 DL

10-11-2014 AL

 


kiếm tiền với vật giá
Tải về: Top 10 cuốn sách truyền cảm hứng nhất mọi thời đại


XemThem2[1]

Còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *