NĂNG LỰC THÁNH THẦN

Thánh thần cũng một chúng sanh thôi

Nhưng biết hy sinh giúp mọi người

Tham lam, danh, lợi, dâm, quyền vị

Các ngài sửa bỏ hết chơi vơi

Lực năng tùy bậc cao hay thấp

Giúp thế tùy vào lực ấy thôi

Nếu cận kề ta tùy ta nữa

Ta tu, người tiến chớ ham chơi

Ta sửa rèn tu ắc tĩnh tâm

Tĩnh tâm thần khí trụ quang lâm

Mỗi ngày một rộng hào quang lộ

Minh chứng công phu đạt thậm thâm

Chẳng sửa rối ren tâm trí loạn

Lợi danh dục ái ghét thương sân

Làm sao thần thánh kề bên được

Khó giúp cho ta lúc lạc lầm

Ý nghĩ tục mê sinh uế khí

Thánh thần tránh chạy lụy chan dầm

Thánh thần hộ thể sát bên ta

Có thể người xưa ở rất xa

Tây tạng, Côn Lôn, Hy Lạp, Ấn

Nga, Tàu, Tây, Mỹ khắp nơi mà

Tùy duyên lui tới tùy phân bố

Tùy hợp sóng từ Người với Ta

Hạt kết nên hình xoay chuyển mãi

Nhanh chậm nghịch ngưng phát sóng ra

Nhân điện muốn bình tâm phải lặng

Sóng từ muốn ổn tập luôn mà

Cũng có thánh thần trong cửu huyền

Ông bà CHA mẹ tộc tông riêng

Anh em con cháu hay hàng xóm

Có tu bỏ xác đạt thần tiên

Chưa khỏi luân hồi nên tu tiếp

Độ ta mong ước ta cần chuyên

Khuya sớm công phu kinh kệ tụng

Nguyện cầu phóng lực rữa tâm viên

Ta tu các đấng thêm tăng tiến

Ta vọng thâm sân hại tổ tiên

Dù ở gần xa cũng thánh thần

Dù Tàu, Nga, Mỹ, Ấn, Thái Lan

Hộ thể ấy là sư là tổ

Là anh là chị chớ chê phân

Trong cõi thánh thần không cao thấp

Không đạo này kia đen trắng vàng

Thương người đang sống nên theo giúp

Giỏi dỡ nên hư do lực năng

Cùng do người sống hiền tu sửa

Hay vọng mông lung chỉ rối nhăn

Ước được lạy đùa xin hơn nữa

Không như  theo ý chưởi càng hăng

Càng hổn xược sanh càng thảm khổ

Biết mà lòng quỉ cứ hung tàn

Lúc khổ khóc xin nghe thảm thiết

Qua cơn tham dục ác thêm tăng

Chưởi mẹ mắng CHA gây chòm xóm

Nào ngờ ma quỉ quẩn bên chân

Mọi người xa lánh mà không biết

Đau bệnh, cháu con hổn xược tăng

Hoặc sanh hư đốn gây sầu thảm

Quả báo than ôi! Hiện tại trần

Người thế cầu xin chuyện lợi danh

Cầu cho lên chức cứ đua tranh

Cầu cho tiền bạc vô như nước

Cầu thỏa dục dâm bạo ngược sanh

Tư kỷ cho mình cầu chư thánh

Được, cúng linh đình nhậu nhẹt hành

Không, chưởi gió mây khinh thần phật

Thảm thay tội nghiệt của muôn sanh

Thánh thần bảo hộ giúp qua sầu

Giải tỏa nghiệp căn quả đáo đầu

Sống thảo sống hiền ai cũng được

Sống hung sống dữ khó van cầu

Thần thánh vì thương lo kẻ thiện

Há nương kẻ ác tội càng sâu

Nếu  lo hít thở lòng an tịnh

Hai bên nương tựa lực càng cao

Những chuyện khó ngờ mà thực có

Là do hội lực mọi điều mau

Sống vì thiên hạ lòng anh tĩnh

Sống biết mình ta lắm khổ đau

Tôi: chưa biết chưa thông sự cớ này

Nhiều phen than trách thật là sai

Dù linh thần thật là chi đó

Không lẽ phật tiên tiếp cận hoài

Tỷ tỷ sư nương còn lắm chuyện

Hoàng huynh đệ muội lắm loay hoay

Thánh thần hộ thể nào quên phận

Tay gãy đứt tim rách mặt mày

Sự việc không thường do cạn xét

Trách buồn thần thánh thẹn lòng thay

Mình nghĩ là ai quá tự tôn

Chắc nghĩ vì sang mãi bã bôn

Nam bắc đông tây tầm tận độ

Nhiều đời nhiều kiếp lắm oan ương

Ý nghĩ công thần sanh ngã mạn

Hay tưởng vị ngôi hạ mục nhơn

Than ôi thánh khải sao như vậy

Bửu Ngọc Văn Minh tạ thánh thần

Mong anh chị em vui tha thứ

Tiếp dẫn bảo phụ vẹn tánh thân

Con đường tận độ không lùi bước

Mặc kệ mọi người rối bước chân

BỬU NGỌC VĂN MINH

XemThem2[1]

Còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *