NGỌC CHÂU

Ngọc Châu cũng lắm Ngọc Châu

Dù cho cực quí cũng đâu vẹn toàn

Ngọc là cốt là xương Thiên Địa

Chứa biết bao năng lực tinh cầu

Ngọc mà toàn vẹn nên Châu

Ngọc mà hạ cấp thêm sầu rối nhăng

Chớ tưởng Ngọc danh phần cao quí

Là nhởn nhơ tự Kỷ tự tôn

Xét mình có sạch có tròn

Nếu không Ngọc vụn rẻ hơn giã hình

Người căn cốt phải tinh phải sạch

Tinh là lòng tự ái vị tha

Thương sanh thương chúng thực thà

Lo đời lo thế thứ tha lỗi lầm

Kẻ hèn vụn hạ tâm tệ ý

Luôn so bì tranh chị giành em

Đua hơn thua cứ sự sanh

Sự sanh sanh sự chung quanh rối cuồng

Ngọc nát hư phóng luồng lực rối

Ngọc hạ hèn hôi thối lộ hình

Gây ra bao cảnh điêu linh

Kẻ mê tưởng ngọc lao mình giành tranh

Đúng là Ngọc Ngọc sanh Châu báu

Cũng Ngọc thôi oan báo rắc gieo

Ngọc đẹp sạch quí trong veo

Tâm không vướng bận hùm beo hạ hèn

Ngọc hư vụn ố hoen đùng đục

Như tâm lòng giận tức ghét ganh

Ngọc Châu thanh khiết cao thanh

Khác nào Phật Thánh ơn lành phủ che

Ngọc thế tục càng ê càng ẩm

Vạn triệu viên chọn lắm đôi viên

Ngọc căn ngọc cốt thánh tiên

Còn đường ráng sữa ác hiền ngu khôn

Không chịu sửa chí tôn còn nhục

Huống chi toàn căn cốt căn cơ

Tưởng mình chi vậy sống nhơ

Ngỡ mình gì vậy đợi chờ người tôn

Căn cốt hỡi giữ hồn thân tánh

Là rèn linh luyện cốt Bằng Tâm

Chỉ tâm chơn chất chẳng lầm

Sống vì thiên hạ sáng ngần cốt căn

Sống tha thứ hào quang báu Ngọc

Sống vì đời tinh lọc Ngọc Châu

Sống mà ích kỷ mang sầu

Ghét ganh hạ tiện làm sao cốt lành

Hai lẻ mười triệt linh hủy phận

Dù Hồng Quân Thích Lão Lu Ci

Mà tâm hèn vọng chấp nghi

Trảm linh triệt cốt danh uy hạ hèn

Chấp bút linh như đèn không ngọn

Mà mười phương tám hướng rực trời

Chép kinh sợ hãi rụng rời

Chí tôn luật đã vào đời mạt ngươn

Trước trị kẻ danh dương vũ trụ

Bao tỉ năm hội đủ danh oai

Nhưng không rèn sửa ngày ngày

Tự tung tự tác đoạn đoài khổ sanh

Bạch Ngọc Cung dương danh thiên địa

Ngọc Hư Cung vạn tía muôn hồng

Nếu mà rồng chẳng nên rồng

Hoa không xứng hồng hoa ngạt ngào

Thì Rồng sẽ máu đào hóa rắn

Thì bông hoa nát vụn thối hư

Long hoa há phải chuyện chơi

Sạch tâm trong trí ngời ngời tánh tâm

Bài này chỉ gởi căn cốt thôi

Chấp chưởng qui linh tức mĩm cười

Thừa biết đệ huynh sanh hạ tiện

Vô nghi vô pháp máu thây rơi

Nhưng đã chí tôn quyền chấp luật

Ta chờ xem lũ bội ác nơi nơi

Chúng tưởng chúng là gì đây nhỉ

Cốt căn căn cốt Thánh tiên thần ôi

Chấp Kinh Cầu Sự

Kim Cang Môn Đồ

(ATi)


kiếm tiền với vật giá
Tải về: Top 10 cuốn sách truyền cảm hứng nhất mọi thời đại


XemThem2[1]

Còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *