SƠ LƯỢC VỀ HÀNH TINH VĨNH CỬU

DIỄN GIẢI

Chúng ta gọi Thiên Tòa Nhất là: CHA nhất, nơi gọi là đấng CHÍ TÔN, nơi gọi là CHÚA CHA, là ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG HẰNG CÒN. Năm 1998 được triệu tập lễ hiệp Thánh tại núi Châu Thới (Thủ Đức – Sài Gòn). Đức CHÍ TÔN và CHA HAI (Nhị Thiên Tòa) đã truyền khải sự việc này, nhưng mãi đến năm 2010, CHA truyền dụ cho các Đại Sư Huynh, Đại Thánh Linh đến thông tri mọi sự, và chỉ dụ bản thân tôi ghi chép lại mọi điều của Thiên Tòa, và sự có mặt của 96 ức Thánh Linh vào hành tinh 68 (quả đất của chúng ta), cùng với 36 ức Thánh Linh của đoàn Chiêu Thảo, 18 ức Thánh Linh tiếp tục vào thế gian lập Tam Đàn để tìm cứu 132 ức anh em xuống đợt một và đợt 2.

Hành tinh Vĩnh Cửu lập 12 cung gọi là Thập Nhị Thiên Tòa do 12 CHA dẫn đạo.

+ Đợt 1: Khi vào hành tinh 68 mỗi cung đưa 800 ngàn chư linh (8 ức). Tổng cộng có 96 ức nguyên thần căn cốt (9,6 triệu).

+ Đợt thứ 2: sau hơn 1 tỷ năm thế gian thì đoàn chiêu thảo được thành lập với 36 ức (3.6 triệu) vào thế gian – Một sự hiểu lầm tai hại, hành tinh 68 gặp cơn đại hoạn họa, và cả 36 ức Thánh Linh kẹt lại thế gian.

+ Đợt thứ 3: với 18 ức (1,8 triệu) Thánh Linh vào thế gian lập 3 đàn dưới chân núi Hy Mã Lạp Sơn bây giờ; Tam Đàn là: Thánh Linh Đàn là vùng núi Pô Cô – Tà Lơn tỉnh Kam pốt của Campuchia; Thất Tinh Đàn là vùng núi Thất Sơn, tỉnh An Giang; Ngũ Hành Đàn nay là núi Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng, Việt Nam. Ba đàn này nằm sát gốc núi Hy Mã( ngày xưa cao vượt 33 tầng khí quyển) trong khu vực Địa đàng nơi CHA NHẤT xuống tạo dựng hình hài loài người.

Đợt một, Đại Sư Huynh cung một, một người đệ tử đầu tiên CHA NHẤT tiếp dẫn và ban tên ngài là ACATHA thế gian gọi là Hồng Quân Lão Tổ làm người dẫn đạo. Đợt hai, Lục Công Chúa cung 2, người đệ tử thứ 6 do CHA HAI tiếp dẫn ban tên là: LÔ RA PHA SI mệnh danh là Mỹ Diện Tiên Tử hay Ngũ Sắc Phụng Vương làm thống soái đoàn chiêu thảo. Đợt ba, Đại Sư Huynh cung 2, người đệ tử đầu tiên CHA HAI tiếp dẫn, ban tên ngài là LÔ THA Ca – LU SI PHE RI làm thống soái chiêu thảo lần 2 lập TAM ĐÀN trong khu vực tên là ATLANTANA-LUTHA một gốc nhỏ vùng địa đàng mà CHA NHẤT lập nên. Đợt chiêu thảo một vào năm 3 tỷ 800 triệu năm trước, đợt chiêu thảo hai lập Tam Đàn vào năm 1 tỷ 350 triệu năm, đến ngày tan tác vào năm 720 triệu năm trước.

Trận chiến Tam Đàn xảy ra khiến vùng đất ATLANTANA-LUTHA chìm sâu, và, cả vùng địa đàng bị tách rời trôi xa do sóng Thái Bình Dương ngày nay ẩm ỉ đánh dạt phần dưới; Phần Tam Đàn bị cuốn dạt trôi đi, sức hút quá mạnh lôi dạt qua phía Đông Nam Á nay là Quảng Châu – Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Miên, Miến Điện, Thái Lan, Mã Lai, In Đô.

Hơn bảy trăm triệu năm vật đổi sao dời, 150 ức nguyên thần rất đông nhập phàm thai chịu kiếp luân trầm khổ ải, một số ẩn nơi núi cao Côn Lôn, Hy Mã và Bắc Băng Dương, Nam Cực Đảo, Đông Á, Bắc Á, một số ít ở Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi và Châu Đại Dương.

Những Thánh Linh huynh đệ mười hai cung là người của hành tinh vĩnh cửu cách Thiên Hà của hành tinh chúng ta không biết bao nhiêu tỷ Thiên Hà. Họ được gọi là Nguyên Thần (linh hồn) căn cốt. Còn anh chị em ở hành tinh 68 được các Thánh Linh tiếp dẫn truyền dạy, dù thần thông biến hóa vẫn là căn cơ các nguyên linh (linh hồn), mặc dù họ vẫn được thế gian tôn sùng là Thần Tiên Thánh Phật hay Quỷ Vương, Yêu Vương, Tinh Vương, Ma Vương, Ma ThầnSự phân biệt nam nữ, Chánh Tà là do cảm quan, quán tính của thế gian tôn đặt cho họ.

Khi Tam Đàn sụp đổ, các Đại Thánh Linh dìu chư căn cốt, căn cơ đến mỗi vùng an toàn khác nhau để bảo vệ và huấn dạy họ tu luyện cho đủ năng lực về Thiên Tòa Thập Nhị Cung hành tinh Vĩnh Cửu.Các Đại Sư Huynh cung 1, cung 2, cung 3, cung 5, cung 7, cung 8, cung 9 ẩn ngự các vùng châu Á, khu núi Côn Lôn, Hymalaya, các hồ lớn như Tây Hồ, Thái Hồ, đảo Nam Cực, Bắc Cực, đảo Hải Nam, biển Pataya, biển Thái Bình, Tam Giác Quỷ Chủ trương các Đại Sư Huynh này là dạy tự rèn năng lực giao thoa để nguyên thần, nguyên linh đủ sức vượt qua các hành tinh quỹ đạo, và vượt qua ngàn trùng Thiên Hà để đến hành tinh Vĩnh Cửu. Các Đại Sư Huynh cung 4, cung 6, cung 10, cung 12 ẩn ngự các vùng châu Phi, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Đại Dương, thường ẩn nơi rừng sâu, Hải Đảo, đảy biển, lòng đất.Chủ trương của các Đại Sư Huynh này là một phần tự luyện năng lực bản thân, một phần nhờ vào vật chất; các ngài chế tạo ra các loại máy móc cs thể đưa cả phẩm thể lẫn nguyên thần, nguyên linh về. Những máy móc tinh xảo được chế luyện thường do Đại Sư Huynh ccung 4 ngài SÔ GHI PHA LA – HÉ RA SA ĐÔ CU; Đại Sư Huynh cung 12 ngài KURITI-BAMA(Còn gọi là HéRa BAMATATTA) nhất là sự xảo luyện cá nhân do Tam Công Chúa cung 12 là CALTIBATCÔLA thế gian gọi là Hê Ra nương nương (danh tôn là Hóa luyện thần quân – Hóa luyện Tiên Tử)

Suốt bao trăm triệu năm, các Đại Sư Huynh và các căn cốt Đại Thánh Linh, (những vị do các CHA tiếp dẫn, mỗi cung xuống hành tinh 68 này số ít, chỉ vài cung như cung 1,2,3 xuống hầu hết) đã từng ngồi chung nhau luận bàn sự hư nên của giáo truyền riêng mình, và hầu như đều bế tắc. Mãi đến năm 2012, 12 CHA giáng lâm ban Kỳ Phướng Thiên Tòa triệu tập 12 Đại Sư Huynh và các Đại Thánh Linh để giao phó khải huấn thống nhất cho cơ pháp tận độ vạn sinh và dìu dắt các Thánh Linh căn cốt (15 triệu).Các Thánh Linh được các CHA tiếp dẫn gọi là Chư QuânCác Thánh Linh được Chư Quân tiếp dẫn, tôi tạm đặt là Chư Tướng

Các Chư Quân: Cung một có 9 vị, cung 2 có 13 vị, cung 3 có 9 vị, cung 4 có 8 vị, cung 5 có 10 vị, cung 6 có 12 vị, cung 7 có 18 vị, cung 8 có 19 vị, cung 9 có 8 vị, cung 10 có 13 vị, cung 11 có 5 vị, cung 12 có 18 vị.Phần chư tướng thì không đếm xuể được

Sự thất bại của các Đại Sư Huynh và các Đại Thánh Linh cung anh em Thánh Linh Căn Cốt, căn cơ không phải đến nay mới phát hiện. Vào những năm 120 triệu năm trước, các CHA giáng nhập thế gian cùng đức Quán Âm Cổ Phật và đức CHA Đại TU LA Vương mệnh danh là Long Mẩu. Thực chất, hành tinh Vĩnh Cửu lập 12 Thiên Tòa vì các CHA xuất hiện liên tục trong một ngày, còn suốt cả tuần sau đức Quán Âm Cổ Phật và đức Đại Tu La Vương mới xuất hiện nên CHA 13 và CHA 14 chỉ làm nhiệm vụ tuần sát vũ trụ, vệ trợ tận độ ở hành tinh các CHA đang khải độ.

Năm 320.000 năm trước các CHA lập 33 tầng trời, CHA 13 tuần du lập Nam Hải Cung, CHA 14 cùng chư quân đệ tử CHA, tuần sát bảo vệ hành tinh tiếp dẫn 5 Đại Hoàng cung năm ổn định khí hậu, và sinh hoạt giúp thế gian. Năm 238.000 năm trước Long Mẩu tuần du từ chân núi Hy Mã Lạp Sơn sang Đông Nam Á rồi xuôi về phương Nam , sự cố xảy ra tại vùng biển Vịnh Thái Lan ngày nay vực dậy Thất Tinh Đàn lộ diện. Sự việc ấy trình qua các CHA, Thiên Tòa quyết định cho CHA 13 Quán Âm Cổ Phật và CHA 14 Đại Tu La Vương hóa thân làm Long Mẩu với 365 bộ Long, mỗi bộ có 5 vị tu la hóa rồng với năm màu trắng, đen, vàng, xanh, đỏ ứng vận làm tiêu điểm cho chư quân cung 9 và cung 7 giáng nhập gom tụ sanh linh về từng khu vực. Đức CHA 3 và 9 chư quân cung 3 cũng giáng thế, tùy nơi hóa thân làm Địa Mẩu khi thì Diêu Trì Kim Mẩu, chín chư quân cung 3 hóa thân làm cửu vị Tiên Nương hộ loan cho ngài. Lập BẠCH NGỌC CUNG, KIM BÀN NGỌC LỘ để tiện việc cưu hội căn cốt, căn cơ báo sự việc, hoằng hóa tận độ sinh linh và cưu hội các căn cốt Thánh Linh 12 cung.CHA triệu hồi Đại Sư Huynh cung một và Nhị, Tam, Tứ sư huynh cung một, truyền:

• Hồng Quân Lão Tổ ACATHA lập Lung Linh Đài,

• Nhị Hoàng (nhị ngôi – ngôi 2) A-PAT-MATHA-VATARA SÔCA lập Huyền Đô Cung với danh thế là Thái Thượng Lão Quân luyện dịu dược giúp căn cốt, căn cơ tăng tiến tu rèn, Thánh Danh Bửu Ngọc Văn Minh – Ngôi hai – Lão Tử dùng khi chuyển thế mở đạo giúp đời.

• Tam hoàng APANATTARA lập Ngọc Hư Cung danh thế là Ngươn Thủy Thiên Tôn, nhiệm vụ dìu dắt anh em căn cốt không nhập phàm thai mang xác thú, và truyền dại tiếp tục cho anh em căn cơ không mang xác thú.

• Tứ Hoàng ATÔPUMA lập Bích Du Cung danh thế là Hải Triều Thánh Nhân nhiệm vụ dìu dắt anh em căn cốt và căn cơ ẩn nguyên thần trong xác thú.

Năm 96.000 năm trước, các cung được hoàn chỉnh, 33 tầng trời được phân định nhiệm hành khá hoàn chỉnh, nhưng mãi đến năm 12.360 năm trước mới thật sự ráo riết lo hoàn thành ký ước tận độ bằng Đại Hội phán xét cuối cùng là do chư Hoa tham gia tất cả các hoạt động cao cấp, khi mà Chư Long ứng vận không đạt hiệu quả từ năm 1967 năm trước, để cuối cùng sự mạnh mẽ cứng cõi của Dương quá nhiều âm tính, và sự yếu mềm của âm dẩy đầy cương liệt của Dương tính biết giao thoa trung hòa, thì người ba lần giáng thế cách nhau hơn 500 năm mỗi đợt, hằng dựng giáo pháp ở Jerusalem, Bát-đa, IRAN sẽ đủ uy vũ, kinh nghiệm tuyên bố khai mở hội phán xét LONG HOA kỳ cuối hay gọi nôm na là ĐẠI HỘI LONG HOA với pháp hiệu DI LẠC THIÊN TÔN do 33 Thiên Đế 33 tầng trời trợ vệ lập đàn phán xét cuối cùng tại Nam Phương Việt Nam.

Những khái lược được trình bày, để anh chị em dễ ngộ xét chính yếu, sẽ trình bày sau đây những điều, có thể, coi như một giả tưởng thần thoại, và, với tình yêu vạn loại chân thật, kết hợp với Đại Trí Bát Nhã Ba La Mật như đức thế tôn Thích Ca Mâu Ni thường mong phật tử thật sự đạt được, bằng chân tâm và tính khiêm cung; và sự dâng hiến tuyệt đối của một tín kính tạo dựng, như đức CHÚA CON – ngôi hai – hằng nhắc nhở, mong ước con cái CHÚA CHA sớm thấu biết, để thương yêu CHÚA CHA và về với NGÀI; chắc rõ, và tuyệt đối trong ngôn huấn đầy ước ao của các đáng vì thế gian mà khải thị là: CHÂN CHẤT, TÍN KÍNH và Thật Biết.

Nếu mỗi một con người, cả các anh chị em thế giới song song, cũng như các chị em, dù là Thánh Thần hay đấng oai hiển thế tôn: Chưa thật đủ sức vượt qua hằng hà hành tinh 68 này (Phật gọi Diêm Phù Đề – Đấng Christ gọi Thế gian). Hơn sáu tỷ anh chị em mang phàm thể con người, hơn 40,000 (bốn mưới ngàn) tỷ các vong hồn nguyên linh đang trôi nổi trong âm giới, hơn 500 triệu thế giới song song, hơn 200 tỷ nguyên linh, cả nguyên thần đang mang lốt súc sinh nơi hành tinh cạn kiệt nguyên khí tồn tại này, dù bao nhiêu người, miễm cười một cách chuyện thần thoại, tôi chân thành, cảm ơn anh chị em nào: Cẩn thận, nghiêm túc và biết nâng phàm trí thành Thánh Trí, để Tin, TUYỆT ĐỐI TIN, và bước vào cuộc trường chinh vì vạn loại mà lo, vì muôn sanh mà cam khổ đi làm, đi tìm con đường thật cần, đủ, giúp anh chị em chúng ta đủ sức vượt nghìn trùng Thiên Hà về cung: THIÊN TÒA THẬP NHỊ CUNG nơi hành tinh Vĩnh Cửu hằng sống hằng còn, như như thường lạc.

Khi nhắc đến anh, chị, em CHÂN THẬT, THUẦN LƯƠNG và anh dũng vì Thiên Hạ, tôi rất cảm xúc và hy vọng; giây phúc này trước khi đề bút chép lại những huấn khải MẬT TRUYỀN, tôi chân tình kính cẩn, đa tạ các đấng vì sanh anh chị em tôi, sẽ vì tình yêu các CHA các Thánh Linh Căn Cốt, mà dâng hiến đời mình lo cho vạn lợi anh, chị, em chúng ta nơi hành tinh Diêm Phù Đề thế gian này.

Đa tạ Đa tạ!

HÀNH TINH VĨNH CỬU

QUYỂN I: THAY MẶT THẬP NHỊ THIÊN TÒA, NHỊ HOÀNG PHỤ KHẢI NGÔN

Những giao ước được vinh dự tiếp nhận năm 2009

Trong sự chuyển động liên miên một chiều của khoảng không mù mù, mịt mịt, có một tít tắt ngưng nghỉ, có một đôi lần giật ngược, và nghịch lại. Tất cả sự ngừng nghỉ ấy, giựt ngược ấy, đã tạo nên biết bao sự biến hóa, đổi dời khủng khiếp.

Trong vô tận, vô biên của khoảng không, sự chuyển động dữ dội một chiều đã quyện kết lại một khối vật chất khổng lồ, dần dần, từ thể khí tích hợp: bụi đất, nước, hơi nóng, hơi gió cuồng cuồng xoay tròn liên tục đã hình thành một quả bóng vũ trụ và trong tít tắt ngưng nghỉ đột ngột hay giựt ngược như lốc giựt, đã khiến quả bóng vô lượng ấy nổ tung.

TIẾNG THÉT KINH HOÀNG CỦA VŨ TRỤ Tiếng nổ khủng khiếp ấy, là tiếng nổ lớn, lớn hơn bất cứ tiếng nổ hay âm thanh gì sau đó hằng triệu triệu tỷ năm. Và khối vật chất ấy duy nhất ấy nổ vở tung tóe khắp vũ trụ.

Vũ trụ là nơi không có ranh giới ngừng ở bất cứ nơi đâu, nếu có Đông Tây Nam Bắc thì chấm cuối của bốn hướng mười phương đều không có điểm tận. Đi mãi, dù nhanh như âm thanh, ánh sáng hay một tốc độ nào nhanh hơn hằng tỷ tỷ năm cũng không đến được mức giới hạn, và, chắc chắn vĩnh viễn, không tìm được điểm tận cùng.

Khi đi tìm ranh giới cuối cùng của vũ trụ, người ta chỉ có những điềm dừng là hằng hà sa số, vô lượng, vô biên Thiên Hà. Trong mỗi Thiên Hà có vô lượng, vô số hành tinh( quả đất chúng ta chỉ là một tiểu hành tinh). Riêng quả đất chúng ta chung một quỹ đạo với mặt trời và vài chục hành tinh khác được coi như là anh em, là vệ tinh liên đới bảo vệ lẫn nhau; có cái nhỏ hơn hành tinh chúng ta đôi chút, có cái lơn hơn hằng triệu hằng tỷ quả đất chúng ta. Quả địa cầu chúng ta được gọi là hành tinh 68, là danh gọi của mười hai Thiên Tòa, vì, từ sau tiếng nổ lớn, khối bóng khổng lồ ấy bể nát văng tung tóe khắp nơi từng mãnh lớn nhỏ khác nhau, xa gần khác nhau, chỉ duy nhất, tất cả mãnh vỡ ấy, xoau vòng trong vũ trụ chỉ một chiều, nên, từ cạnh khía dị dạng, dần trở thành tròn lẳng và do sự xoáy ấy quá nhanh nên những mãnh vở ấy cũng là khối khí chứa bụi đất, nước, gió, lửa quá sớm đông cứng bên ngoài, loãng bên trong nên khối tròn không hẳn tròn, mà phải hơi dẹp hai đầu, nên người ta gọi là đối xứng Nam Bắc. Tất cả các hành tinh các nơi đều như nhau, có khác nhau là đông cứng nhanh hay chậm.

Hành tinh vĩnh cửu to lớn cực kỳ, nên sớm hình thành núi rừng, đất đai, sông biển, rồi cũng có loài thấp sinh, hóa sinh, noãn sinh, thai sinh. Súc sinh là loài được kết hợp khí hay từ rong rêu tiến dần đến côn trùng đi lên, nên đến nay dù có tiến hóa cách mấy, khôn lanh cách mấy, chúng cũng không có được thể trí tiên thiên thuần dương khiết tinh, để đi vào cảnh giới tối thượng cao nhã, vì chúng không có một linh giác tự nhiên mà chúng ta gọi là “linh hồn”. Hằng không biết bao nhiêu tỷ tỷ năm sau tiếng nổ, bao nhiêu tỷ tỷ năm hành tinh Vĩnh Cửu đã hoàn chỉnh và các CHA, các Thánh Linh căn cốt đã qua không biết bao nhiêu Thiên Hà, để đến giúp đỡ, dìu dắt các linh quang bằng cách tạo dựng hình hài cho các linh quang tiến hóa…Hành tinh chúng ta là cái thứ 68 mà các CHA choàng vòng tay từ ái bảo bọc.

Những loài súc sinh được dùng làm chân, giữ nhà, chúng rất thông linh cũng được đôi chút năng lực thần thông do được thuần dạy, nhưng, vĩnh viễn các loài được hình thành từ vật chất thế gian, tư sinh, tự tiến thì sự tiến hóa ấy chỉ đến mức độ nào và vĩnh viễn chúng không thể làm một linh nhân cao quý.

Trong hằng hà Thiên Hà, đi mãi khắp trái, phải, trước, sau, trên, dưới, nơi cùng tận chưa có điểm, có chăng chính các đấng tôn sùng còn thở dài than: vũ trụ mênh mông không có điểm dừng cuối cùng. Tiếng nổ duy nhất của vũ trụ, do khối vật chất ấy tạo ra và không ấy tan nát từng hằng hà mãnh vụn, tạo năn hằng hà Thiên Hà, vô số lượng hành tinh lớn nhỏ đủ cở, và khi vũ trụ yên ả trở lại thì vũ trụ không còn mênh mông trống rỗng, mà chi chít nơi nơi, dầy đặc rất da dạng các hành tinh.

Hành tinh Vĩnh Cửu là hành tinh lớn nhất, lớn vô cùng, vô tận, mặc dù nó có số lượng, có biên địa, nên nó như hạt cát to, lóng lánh trong hằng hà cát của vô số biển cả, sông suối, núi rừng.

Chúng ta nhìn vào sự tiến hóa hành tinh số một này, một là nó quá lớn, nên khí dự trữ từ bên trong nó không cạn kiệt, hay đúng hơn, do quá lớn, quá cực đại nên vận chuyển khí của nó không hao mòn, không thừa, không dư. Do đó nó coi như là một duy nhất: HÀNH TINH VĨNH CỬU mặc dù sau tiếng nổ kinh hoàng, sự hình thành của nó cũng như bao hành tinh khác bị cuốn xoáy từ méo mó theo một chiều nhất định. Nó dần dần rắn chắc, dần dần tròn lại, đúng theo quy trình tạo thành một quả địa cầu, và nó chính là một quả địa cầu tiến hóa nhanh gấp hàng trăm triệu lần các quả địa cầu khác trong khắp vũ trụ.

HÀNH TINH VĨNH CỬU

Trong một tích hợp vật chất vỡ ra thành một trong những mãnh vụn, rồi bị cuốn theo chu trình một chiều và dần dần thành một quả địa cầu, một địa cầu lớn nhất, dị thường và vĩ đại cực kỳ. Như cục bột ướt to lớn bị bã vụn ra đủ dạng hình, nếu lấy thử một miếng dẹp, hay đủ cạnh khía để vào lòng bàn tay xoay đều một chiều, tự nhiên nó sẽ dần dần tròn lại, lớp ngoài, sẽ cứng chai nhanh dù bên trong còn nhão mềm, hâm nóng vì chất nước còn nhiều.

Khi sự vận động một chiều của không gian, biến các vật thể bể vụn dần dần tròn lại, và chung quanh mãnh vụn ấy nó có vô vàn ánh sáng li ti, bị lôi cuốn bay theo chung quanh. Khi khối vụng vỡ ấy bị cuốn một chiều tạo thành lực hút từ tâm của nó khiến các ánh sáng vụn vằn ấy không bị tách rời rơi vào không gian, mà luôn lệ thuộc trong phạm vi lực hút (từ lực) của nó mà mỗi ngày mỗi sạch các vi cặn bụi bặm dơ bẩn. Nó trở thành những điểm sáng, khối sáng. Những điểm sáng này lâu ngày có những linh mẩn, linh tuệ ứng hợp với sự tiến triển của hành tinh.

Các loài vật chất kết hợp hạ đẳng thành các loài vi sinh, vi rút, vi khuẩn, vi trùng dần tiến thành thấp sinh như trứng nước, trùng mẻ đến lăng quăng, sâu bọ chỉ qua kính lúp có thể nhìn thấy rõ hình hài, dần đến hóa sinh, noãn sinh, thai sinh, bò sát nhiều chân, bốn chân đến hai chân như khỉ vượn… các loài này cũng có cảm tính đau đớn, thích không, buồn giận, sợ lo, do xung động từ điện tác động. Như hành tinh chúng ta, con người coi như tột phẩm vật chất kết hình được tạo luyện nên hình vóc đặc biệt rất sớm, và hoàn chỉnh hơn về thể vật chất, và do vậy khi các điểm sáng nổi trôi chung quanh hành tinh nương tựa luân chuyển trong các hình hài nầy đã cố gắng rèn tập và cố hoàn chỉnh các phàm hình vật chất này càng bền bỉ, vĩnh cửu hơn. Năm tháng càng dài và cách biệt với các loài thực vật, động vật khác, con người cố gắng vượt lên để làm chủ hình hài vật chất, để mong đạt được năng lực đặc biệt vượt ra ngoài hành tinh đang nương trú, để chu du khắp Thiên Hà mà không bị sức ép của vũ trụ ngăn trở.

Nơi hành tinh Vĩnh Cửu cũng vậy, cũng chu trình tiến hòa từ từ nhưng nhanh hơn, đặc dị hơn, bởi lẽ hành tinh ấy quá lớn và tự nó sớm hoàn chỉnh bất hoại.

Khi hành tinh số một vừa ổn định núi rừng, sông biển, đất đai cũng là lúc các đấng Tôn Toàn xuất hiện, dù các Ngài là những Linh Quang hoàn chỉnh, tuyệt dịu, bất hoại, nhưng từ sơ khai đến nay những sơ suất, những vui buồn, mừng lo như chúng ta, chỉ khác là các Ngài tự làm chủ mình, và chỉ biết lo cho khắp nơi, cho thiên hạ khắp các Thiên Hà. Cho nên những sơ suất là những tính toan dìu dắt sanh linh, tạo dựng hình hài ở mỗi hành tinh.

Trong 67 hành tinh trước, hình hài con người được tạo dựng như nhau bằng vật chất (Đất, nước, gió,lửa) nhưng cấu trúc thể dạng đều khác nhau. Hành tinh chúng ta, CHA NHẤT tạo thành vóc dáng người như ở 12 cung, rất hoàn chỉnh, xinh đẹp và cân đối. Khi phát hiện có một hành tinh vững dàng có nhiều điểm linh quang thì các CHA họp nhau, phân bố một, hoặc vài đức CHA cùng một số Thánh Linh các cung trợ vệ, tiếp hộ, tiếp dẫn, dìu độ anh chị em đang chín mùi năng lực tự thân, đang cần hình hài nương tựa để tiến hóa thật hoàn chỉnh.

Mỗi hành tinh có thể dạng, hình thái khác nhau, và nhất là sự hoàn vẹn, vào mỗi tầm độ vững dàng khác nhau. Cho nên luận định truyền khải tạo dựng rất nhiều sơ suất, có nơi, phải liên tục chuẩn sửa để ứng vẹn mọi điều cần. Cũng như hành tinh 68 của chúng ta, sự nóng lạnh tiết khí còn thô thiển vào thời tuyển 96 ức anh em Thiên Nam Tòa vào thế gian. Do đó suốt hơn cả tỷ năm trấn trụ ở thế phàm, anh chị em chúng ta chỉ có một ít vị đủ năng lượng điện từ đi tiếp dẫn, dìu dạy, hầu như tất cả đều phải liên tục ẩn nơi lòng đất, núi, biển, sông, rừng và rất nhiều vị phải nhập ẩn vào xác các loài thú địa cầu để tránh cái lạnh ghê khiếp, cả cái nóng chảy đá, tan vàng. Mỗi một Thiên Hà, một một hành tinh rất đa dạng nên sự cố xảy ra khi tìm chủ phương tận độ của các CHA, các Đại Thánh, Linh khiến mỗi vị tự thấy trách nhiệm mình mà bám sát vạn loại để kịp tu chính những sơ suất.

Điển hình, sự hình thành của quả địa cầu Vĩnh Cửu không mấy khác các hành tinh khác, cả ở nơi các Thiên Hà khác, nhưng nó đặc biệt an bình và lạc toại nờ độ lớn sanh ra trùng trùng từ lực. Cũng chính nhờ vào độ lớn cực đại ấy nên nó kết hình và hoàn chỉnh cực nhanh.

Trong một ngày nọ, nơi hành tinh Vĩnh Cửu nầy, lịch sử vũ trụ chấm một điểm son khiết hạnh, mở đầu cho một kỷ nguyên thông linh tuyệt đại, kỷ nguyên tình yêu đầy trách nhiệm. Đó là ngày, chỉ mấy giờ các đấng tối linh tôn súng liên tục xuất hiện.