TAM THIÊN TÒA [DIÊU TRÌ KIM MẪU] RA BÀI Ở DUBAI

Lắng lòng con trẻ lắng lòng: nghe

Sự thế trùng muôn chuyện khó dè

Những tưởng Thiên Tòa lệnh thánh sứ

Ổn xong Tà Chánh hiệp chung về

SaBat, RAMAINI Thiên hà gặp khó

Xâm nhập diêm phù rối kéo bè

Trấn trừ thiên họa bình xâm nhập

Nghiệt thú cổ khai họa chỉnh ghê

Mười tám năm hành trẻ lao đao

Mười tám năm quyền chủ được trao

Một gốc Nam phương uy vũ trụ

Cận huấn, công hành lắm khổ lao

Nghệ An, Hà Nội Nam Trung Bắc

Lào Thái Cam Hàn Nhật ra vào

Phi Mã In Đô Hồng Kong Thượng Hải

Đài Loan Vô Tích Tô Hàn Châu

Thổ Miến DuBai Pháp Đức Ý

Mỹ CA nặng gánh trẻ lo sầu

Bửu Ngọc con thơ đừng than khổ

Khổ vì vạn loại đã dài lâu

Dạy, dắt, bế bồng thêm náo loạn

Trấn, Bình phù vệ mở long lầu

Đến cuộc đủ đầy điều phương tiện

Độ đưa vạn loại đạt nhiều mau

Biết con trẻ gánh gồng quá sức

Sự đứng đi lui tới nặng nề

Nhiều lần suy sụp thảm thê

Vẫn không lùi bước chẳng hề thở than

Tình sư đệ đỡ nâng dìu dắt

Nghĩa sanh linh chặc thắt ký nguyền

Bao đời nát xác chìm thuyền

Tam Vương hộ thể băng tuyền nhất tâm

Khi hồn phách xác phàm ly tán

Hội linh Tòa hụt hẩng phàm tiên

Lực bang, dâng ký trẻ hiền

Con ta hồi thể, trần duyên giúp đời

Con thừa hiểu cung trời đâu suất

Con thừa rành Bạch Ngọc Kim Bàn

Năm châu mọi sự sửa sang

Chuẩn cơ chưa định vì đang lắm điều

Phần hài nhi tiếp khêu đuốc tuệ

Chư thánh linh huynh đệ các nơi

Sẽ cùng con gở rối bời

Sẽ mở thuận cảnh cứu đời độ sanh

Hôm nay hai bốn ở Du Bai

Ả rập tiểu vương ở chốn này

Bốn, sáu, mười, mười hai linh thánh

Cùng con Sa mạc trấn truyền oai

A Bu vịnh ba tư đã tiếp lịnh

Nhanh về … hội Như Lai

Truyền trấn… cung tám triệu

Chuyển …. mỹ nội năm nay

Gắng sức lo toan đừng mong đợi

Ắt nhiều linh thánh tiếp chung tay

Còn mất công hành sứ: đừng bận

Tồn vong vì chúng ký hiến đừng sai

Hoạnh hẹ, tư tâm = bỏ

Ganh ghét lắm điều = xa

Đòi hỏi, cầu vọng = lánh

Ngã mạn, khoe khoang = không dùng

Sắp khai ba tiếng thùng thùng thùng

Thế giới họa lâm chớ thẳng dùng

Năm bảy chín mười không đủ: Một

Lên đường trợ vệ đến lo chung

…..

Dụng mộc, sẽ không còn dụng mộc

Tốt quí thật tâm xứng đại hùng

Lê Sơn, Cửu Thiên, Vô Ưu, Lam Hoa, Hắc Phụng

Thái Cực, Bát Quái, Thiên Mai, CuCi, Lu Tha

Thập thánh trợ phù quyền chuẩn sự

Trợ chuyên tùy tâm ý

Cung năm, sáu, bảy, mười, mười một

Truyền hữu vô toàn cung tiếp gần xa

Bình nghiệt thú, chuẩn các hành tinh thiên hà lạ

Các cõi song song tiếp cận giúp mở Long hoa

Tam Thiên Tòa (Diêu Trì Kim Mẫu)


kiếm tiền với vật giá
Tải về: Top 10 cuốn sách truyền cảm hứng nhất mọi thời đại


XemThem2[1]

Còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *