Thánh Đoàn Chiêu Thảo Kỳ đầu tiên

Cách nay gần 4 tỷ năm, tan tác vào năm 3 tỷ 800 triệu năm trước đại họa thế gian, tức sau  1 tỷ năm kể từ lúc mỗi cung đưa 800 000 đại Thánh Linh vào thế gian( vào năm 4 tỷ 950 triệu năm trước) mà không có một Thánh Linh nào quay trở về Hành Tinh Vĩnh Cửu.

Trong 67 hành tinh đã được hóa độ, đang dìu độ cứ mỗi vài trăm triệu năm là có chư đại Thánh Linh về Hành Tinh Vĩnh Cửu để trình báo sự việc.

Đức Tuần Du Đại Sĩ là CHA 13 được nhân danh là Quán Âm Cổ Phật trực tiếp vào hành tinh 68 để tìm hiểu nguyên nhân tại sao 96 ức nguyên nhân vào hành tinh 68 để hóa độ chúng sanh mà không có sự hồi báo sau khoảng thời gian 1 tỷ năm. Cuối cùng ngài đã trình báo sự việc lên thập nhị thiên tòa là:

 1. Thứ nhất: Hành tinh 68 khí thanh tràn ngập khắp nơi, mà các Linh Quang thì nhiều vô kể, nhưng trụ thể để được tiếp dẫn thì quá ít nên một số Thánh Linh nương mượn xác các loài cầm thú và ẩn nhập vào lòng núi, lòng biển vào rừng sâu, lòng đất để tự luyện hành tu.
 2. Thứ hai: một số ít chư Thánh Linh ngao du tìm hiểu sự phát triển của chúng sanh để có phương pháp khai độ. Đa số các huynh đệ này đã từng theo các CHA hoằng hóa các hành tinh trước đó, và các ngài báo về là “những thế chúng ở hành tinh 68 rất khó tiếp dẫn; huấn truyền như các cõi khác, chúng sanh ở đây không tiếp nhận được vì năng lực hội quang của họ quái lạ”.
 3. Thứ ba:  chư đại Thánh Linh vào hành tinh 68, các vị thừa tài lực đi về  thì ẩn trụ thiền công, hoặc nhập ứng vào các xác thể thế phàm để truy nguyên đại pháp. Họ cứ mê man lăn lóc bám theo sự tiến hóa lạ lùng của mỗi xác thể chúng sanh, vì chưa thành công nên họ không về hồi báo.
 4. Thứ tư: các đại Thánh Linh còn non yếu năng lực chuyển dịch thì không thể đến Hành Tinh Vĩnh Cửu, cũng không dám vào đại công phu thiền ẩn, phải trụ ở rừng sâu, đồng vắng, núi cao chờ cơ duyên cùng anh em dìu chúng.

Khi nghe báo trình sự tình và ý kiến của đức CHA Quán Âm Cổ Phật. Mười  hai CHA hội ý và chọn đoàn chiêu thảo để triệu tập và dìu dắt 96 ức nguyên nhân ở hành tinh 68 trở về.

Trống lệnh Thiên La thật sự là một khối đá khi đánh vào phát ra âm thanh như trống như chiên, và cập dùi trống như đồng như sắt, tựa như ngọc, tựa như vàng được thất Hoàng  KÔLÔRAKAMA và cửu Hoàng LÔSISATMANA của Long Mẩu cung( Tu La Đại Đế Cung) dâng trao.

Mười hai CHA thống nhất dùng trống và dùi Thiên Hà  làm lệnh triệu chư linh, bởi vì ngày hội đưa 96 ức nguyên nhân(800,000 vị mỗi cung) xuống hành tinh 68 trống Thiên Hà  làm nhiệm vụ triệu tập. Khi tiễn chư thanh linh ra đi Thiên Hà  trống đã ba hồi ba nhịp tiễn đưa.

Sau khi thống nhất chọn chư Thánh Linh huynh đệ thành lập đoàn chiêu thảo. Thiên Hà  trống rền vang cả Hành Tinh Vĩnh Cửu, tự các Thánh Linh huynh đệ cảm nhận sự việc và tự chuẩn bị mọi việc cần rồi đến đại điện Thập Nhị Thiên Tòa nhận sứ nhiệm:

Lần này là lần ra đi của đoàn chiêu thảo đến hành tinh 68 và cũng là lần mà trống Thiên Hà  được sử dụng lần thứ 2 ( lần đầu là lần tiễn 96 ức nguyên nhân xuống hành tinh 68)

Sơ lược về trống Thiên La

 1. Trống Thiên Hà  và dùi Thiên Hà  được phát hiện không lâu và do 2 vị Đại Hoàng Tu La Vương suốt thời gian dài luyện thành cặp dùi gọi là Âm Dương Bổng hay Song Bổng
 2. Cả hai dùi Thiên Hà  hợp lại hoạt động có thể âm thanh trống rung chuyển cả một đại hành tinh. Núi có thể lỡ, đất nước có thể sụp đổ sục sôi.
 3. 67 hành tinh đã được khải độ, đang khải độ, các sanh linh được kết tựu ở mỗi hành tinh không bao nhiêu và không quá xa Hành Tinh Vĩnh Cửu. Thực sự hành tinh 66 và 67 cũng nằm trong Thiên Hà  BATTHAT-FAMRI chúng ta. Những số sanh linh ở hành tinh đó không quá vài trăm triệu. Thêm nữa số phận tiếp độ họ không chỉ riêng ở hành tinh các CHA mà chính trong Thiên Hà  này cũng có 7 hành tinh toàn thiện đến giúp và các Thiên Hà  lân cận, hiện có mặt 5 hành tinh hoàn thiện khác đưa người tới tiếp lo.

Riêng hành tinh 68 chúng ta ngoài Thập Nhị Thiên Tòa Tôn Toàn đã được các hành tinh khác thuận kính và qui phục ký danh chấp lịnh. Họ được gọi là ngoại càn khôn

Mười hai CHA đã thuận cho phép các Đại Hoàng, chư Hoàng Quân ngoại càn khôn cùng chung tay với chư Hoàng Quân mười hai cung lo tiếp độ các nơi.

Ở hành tinh 68 các CHA đã dùng Đại Hoàng Huynh của BATTHAT-FAMRI cung là LUTHAMATMATRA nhiều lần cùng nhị Hoàng cung một chuyển cơ tận cứu hành tinh 68 này mà thế gian gọi ngài là LUTHA Kim Cang Vương

Ngài LUTHA Kim Cang Vương rất hòa quyện cùng chư Thánh Linh  mười hai cung. Mọi sinh hoạt suy tư như các Đại Hoàng Quân Thập Nhị Thiên Tòa nên sứ lệnh ngài nhận rất tôn quí, và được sự chấp kính mến yêu như tất cả các anh em Hành Tinh Vĩnh Cửu và các ngoại càn khôn khác.

Lần nổi trống Thiên La thứ nhất của Thập Nhị Thiên Tòa rất qui mô và đông đảo vì lệnh cho mỗi cung chọn tự nguyện 800,000 Thánh Linh. Như vậy tổng cộng là 9,600,000 hay còn gọi 96 ức nguyên Thần nhận sứ hành xuống thế tận cứu sanh linh hành tin 68. Trong số 96 ức nguyên nhân này số huynh đệ tỷ muội đạt đại năng lực xuyên Thiên Hà  rất ít. Chỉ có những anh em đã ngao du theo các CHA qua 37 hành tinh trong Thiên Hà  vĩnh cửu hoặc vài ba Thiên Hà  xa xôi khác trong vũ trụ nên họ có thể tự đi về ở khắp nơi. Riêng số chư Quân Hoàng Thánh Linh tình nguyện chỉ đủ lui tới trong Thiên Hà  nhà hoặc trong các hành tinh quỹ đạo các Hành Tinh Vĩnh Cửu.

Khi ba hồi trống dài tiễn đưa chư Thánh Linh sai rộn rịp lên đường. Ngoài bảy CHA dìu lối đỡ giúp năng lực chơn quang còn có mười hai Đại Sư Huynh của  mười hai cung, đức CHA Quán Âm Cổ Phật và CHA Đại Đế Tu La mười bốn, cùng 9 đại Tu La Vương đồng bả vệ tiễn đưa.

Qua bao triệu năm Thiên Hà, ngự tạm bao triệu hành tinh, đoàn Nguyên Nhân Quân Tướng linh sai Thập Nhị cung rất vui mừng khi đến hành tinh 68. Nó vừa nhỏ nhắn, xinh đẹp, mà chơn Linh Quang bay lượn dầy đặc trong không gian, ngự trụ trên các cành hoa, cây cỏ, đá tảng và tung tăng giỡn nước hồ ao, sông biển… đâu đâu cũng có chơn quang chập chờn linh ảnh.

Ngoài ra khí quang thanh thoát, nhất là ngọn núi cao vút vượt các tầng khí bảo vệ hành tinh, dài rộng mênh mông với cỏ cây xanh mướt, núi Hymalaya(Hy Mã Lạp Sơn) ngày xa xưa là thế.

Những linh vật bé nhỏ dáng điệu, hình vóc không khác gì nơi Hành Tinh Vĩnh Cửu, bởi đức chúa CHA rất yêu mến hành tinh này nên tạo dựng chúng sanh không khác gì chư linh thánh quê nhà.

Khi các CHA cùng các Đại Sư Huynh với chư Thánh Linh hộ sứ đoàn ra về các chư Thánh Linh sai vui đùa thoải mái bay biến và thị hiển đủ thứ các oai nghi, thần diệu.  Nhất là các ngài chuyển nguyên thần vào các loài vật xinh đẹp lạ lùng của thế gian.

Nơi Hành Tinh Vĩnh Cửu có 108 Thái Dương và 108 Thái Âm cùng năng lực nhiệt quang các CHA các đại Thánh Linh nên lúc nào cũng ấm áp dù đêm dù ngày.

Hành tinh 68 quá mới ngoài một hành tinh phá quang chiếu sáng chung cho quỹ đạo. Nó lớn hơn hành tinh 68 cả triệu lần nên sức nóng sưởi ấm những nơi phát xạ đến trên hành tinh khi xoay vòng quanh nó. Nay gọi là mặt trời hay Thái Dương

Hành tinh 68 chỉ có một trợ lực thường xuyên (gọi là vệ tinh) nằm với bên kia nghịch với mặt trời, giúp sưởi ấm và chút ánh sáng định kỳ cho hành tinh 68 gọi là mặt trăng( Thái Âm).

Do đó vào đêm có những nơi lạnh giá vào ngày có những nơi như thiêu đốt. Các Thánh Linh sai trụ xác thế gian ở đủ dạng, người có, thú có, để hòa nhập với khí hậu và sinh hoạt của hành tinh. Thế là mỗi vị tìm chiếm một nơi cư trú bằng xác sinh vật thế phàm và nơi ẩn ngự trong hang động, lòng núi, lòng đất, lòng biển hay rừng rậm thích hợp.

Một do khí hậu bất thường

Hai do linh vật người còn quá ít

Ba chư Thánh Linh sai chưa kinh nghiệm tiếp dẫn

Bốn linh thể người được tạo dựng hình dáng nội tạng như Hành Tinh Vĩnh Cửu với những xác thể từ vật chất đất nước gió lửa tạo thành nhưng có những khác biệt nhau. Như CHA nhất từ một khối vật chất chia hai, phải hai Linh Quang nương tựa: Âm, dương bất nhất. CHA hai lại chỉ một khối vật chất kết nên âm, kết nên dương và cả hai cũng dùng 2 Linh Quang, mà âm dương lại như nhau để làm theo CHA nhất tạo cho A-Dong và E-va như CHA nhất đã làm.

Còn riêng các loài thú tự sinh từ các loại siêu vi, hóa sinh, thấp sinh đến bọ sát, sâu bọ dần đến thai sinh, noãn sinh, đi bốn chân như: sư tử, beo, cọp, heo, chó, trâu, bò…đến 2 chân như gà, vịt, khỉ, vượn. Chúng có sự hòa hợp với khí hậu, thời tiết nơi chúng có mặt. Do đó khi 96 ức nguyên nhân linh sai nương ẩn họ thích nghi được thoải mái và vào thiền miên tự do.

Một giấc thiền nơi Hành Tinh Vĩnh Cửu thật rất bình thường về thời gian nhưng nơi hành tinh 68 nó trở thành hằng ba trăm triệu năm, vài lần có thể thành hằng bao tỷ năm.

Từ ngày đến đỉnh Hy Mã Lạp Sơn cao chọc trời rộng muốn khắp mấy châu cách nay 4 tỷ 950 triệu năm. Qua mấy giấc thiền nhàn lạc, các ngài một ít mới tỉnh giấc và tham gia vào sứ nhiệm vài chục ngàn năm, vài ngàn năm nay.

Bây giờ ngọn Hy Mã Lạp Sơn sụp nát chỉ trơ trội một khoảng không hết châu Á và cao khoảng 8,848m. Dù thế nào từ ngày các Thánh Linh sai vào hành tinh 68 xác suất là 4 tỷ 950 triệu năm, thế gian này mới xáo động, mới tiến hóa nhanh và coi như lịch sử địa cầu mới có trong vũ trụ mênh mông.

Năm 4 tỷ 950 triệu năm trống Thiên La  ba hồi tiễn 96 ức nguyên nhân thánh vị vào thế gian 68. Năm 3 tỷ 800 triệu trước lần ra đi 69 trống Thiên La  tụ họp các Đại Thánh Linh mười hai cung được lập thành đoàn quân Chiêu Thảo để gom tụ các Thánh Linh vào thế gian trở về Thập Nhị Thiên Tòa cung.

Thống Soái đoàn quân chiêu thảo là lục Hoàng Quân cung hai được các Thánh Linh mười hai cung phong tặng mỹ danh là Mỹ Diện Tiên Tử hay Ngũ Sắc Phụng Vương(sau được phong làm Nữ Hoa sau khi lập công chuộc tội sau lần chiêu thảo thất bại). Người có tâm đại đồng, hòa hợp được với tất cả các cung và thường lui tới học hỏi vui chơi cùng các huynh đệ mười hai cung. Người thường dùng Ngũ Sắc Phụng Hoàng để ngao du nên được gọi là Ngũ Sắc Phụng Vương. Người được CHA ba nhận làm dưỡng nữ phong là cửu công chúa, và CHA mười hai nhận làm tam công chúa cung mười hai vì ngài được tam công chúa của cung mười hai kết nghĩa chị em cùng ngài.

Khi nhận làm thống soái đoàn quân chiêu thảo và được ban tặng Thiên Toàn Đế Miện, Giáp Y Long Phụng và quyền cầm dùi trống Thiên La  để giống trống lệnh uy quyền.

 • Đệ nhất phó thống soái giao cho: Cửu công chúa Tat cô rô pha Thiên Thủy Tiên(Thiên Hồng Hương) cung ba -.
 • Đệ nhị phó thống soái: Tam công chúa CALTIBÁTCÔ hóa luyện thần quân hay HÊRA nương nương cung  mười hai
 • Đệ tam phó thống soái: Cửu công chúa VATARAKI Bình Điểu Thánh Mẫu cung thứ bảy
 • Đệ tứ phó thống soái: Tam công chúa Sô GOTTHIVA – công chúa HÉRA TATTA cung 4
 • Đệ ngủ phó thống soái: có hai vị của cung 6 là
 • Thập công chúa SOSATMARI – Ngọc Diện Tu La
 • Thập nhất công chúa SATANA PHACA – Mỹ Diện Tu La

Ngoài 6 vị phó thống soái, các CHA điều 05 Đại Sư Huynh cung 4, 6, 9, 10,  12 làm nhiệm vụ trợ vấn tối cao.

 1. Đại Sư Huynh SÔGHI PHALA HÉ RA phàm danh HÊRA SAĐÔCU Giáng Long La Hán HUỲNH HUYỀN TRANG
 2. Đại Sư Huynh SAĐA KU RINA Trấn Định Thần Quân
 3. VATARA-SÔCA  A-PAT MATHASI phàm danh Bửu Ngọc Văn Minh – Nhật Nguyệt Ngọc Sơn
 4. Đại Sư Huynh KITIRAPNI-UTHA Diệu Âm Thần Quân
 5. KURITI – BAMA phàm danh HÉRA BAMATATATA

Trước đại diện thập nhị cung, năm Đại Sư Huynh tiếp nhận thêm trống Thiên La  và cặp dùi song bổng làm Quyền Trượng Thống Soái Lịnh trao cho soái chủ. Trống Thiên La  cũng ba hồi ba nhịp, đoàn chiêu thảo đảnh lễ đăng trình.

ĐẠI ĐOÀN QUÂN CHIÊU THẢO

Năm 3 tỷ 950 triệu năm, đoàn chiêu thảo vâng lịnh vào diêm phù 68 qua bao triệu năm Thiên Hà, nghỉ bao triệu hành tinh, cuối cùng đã đến hành tinh 68 và lập hành cung sát ba tầng khí quyển

Năm Đại Sư Huynh bàn cùng thống soái lập cửu tòa lưng chừng núi Hy Mã Lạp Sơn để triệu anh em về đây và cất giữ tất cả các Bửu Pháp mà hơn tỷ năm họ đã tu luyện được nơi thế gian chờ trình qua  các CHA, xong trả lại cho mỗi người.

Yến Nguyệt Song Châu Thất Hoàng cung hai làm quản viện cửu tòa. Ngũ Hoàng cung hai làm Kiểm Định Năng Lực pháp bảo. Bát Hoàng cung hai làm Trưởng Vệ Viện Pháp Bảo.

Phần 6 vị phó soái nhiệm vụ tuần du tuần sát cùng tiếp dẫn anh em 96 ức về tổng hành dinh. Mỗi vị phó soái có các hộ pháp trợ hành như mưu sĩ tiền dẫn hỗ trợ.

 1. Nhất phó soái dùng nhị Hoàng sư tỷ và tứ Hoàng sư tỷ cung ba làm hộ pháp
 2. Nhị phó soái dùng tứ Hoàng cung chúa cung mười hai và nhị Hoàng cung tư làm hộ pháp
 3. Tam phó soái ngũ vương và lục vương cung bảy làm hộ pháp
 4. Tứ phó soái dùng cửu Hoàng công chúa cung năm và một nữ tướng là Thần Võ Thánh Mẫu cung năm làm hộ pháp
 5. Ngũ phó soái dùng Thất Hoàng cung bảy và Thất Hoàng cung mười, cửu Hoàng cung mười, Thập Tam Hoàng cung mười làm hộ pháp.

Hai vị tiên phuông có nhiệm vụ đánh thức chư linh ẩn tu và hướng dẫn anh em trình các phó soái để đưa về cửu tòa.

Tả tiên phuông là Tam Hoàng LIKILOMA của Long Mẫu cung( Hắc Long Quỷ)

Hữu tiên phuông là chư tướng của ngoại càn khôn BAT Thát( Nuri Vatara )

Khi đoàn chiêu thảo an trú xong nơi Hy Mã Lạp Sơn, Đại Sư Huynh, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Thất Hoàng cung một đã có mặt từ ngày đưa 96 ức anh em vào thế gian, các Đại Hoàng nầy ngự trên đỉnh cao nhất của Côn Lôn Sơn thuộc Tây Tạng Mông Cổ thuộc Trung Quốc bây giờ.

Nghe đoàn chiêu thảo đến hành tinh 68 các ngài sang trình bào sự việc cùng thăm các anh em.

Thống soái và năm Đại Sư Huynh  cố vấn vui mừng gặp lại  Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh chung mười hai cung là ngài ACATHA được mang phàm danh là Hồng Quân Lão Tổ và ngài APATMATHA-Vatara SôCa phàm danh là Thái Thượng Lão Quân hay Bửu Ngọc Văn Minh.

Các Đại Sư Huynh họp nhau chờ nhị Hoàng Vatara Sôcô mang linh dược và năng lực trung hòa để giúp chư Thánh Linh hòa nhập được khí hậu của hành tinh. Thống soái Mỹ Diện Tiên Tử rất tôn kính Đại Sư Huynh cung một và là bạn thân của nhị ngôi cung mộtvì cả hai cùng là Kim Cang Vương cùng với Đại Sư Huynh cung chín là ba người thường ngao du khắp mười hai cung để học hỏi và hướng dẫn cho các anh em Thập Nhị Thiên Tòa. Mười hai CHA ban cho ba người danh Tam Vương Đế Thánh và các anh em trao mỹ danh: Nhật Nguyệt Ngọc Diện Tam Vương.

Đại Sư Huynh ACATHA cung một về Côn Lôn Sơn chuẩn bị cho đoàn chiêu thảo sang ẩn ngự. Nhị Hoàng Vatra SôCô về Huyền Đô cung chuẩn bị số thuốc cần dùng và số Bửu Pháp trao cho đoàn chiêu thảo sử dụng.

Vào tháng thứ 13 từ ngày đến hành tinh 68 các vị phó thống soái đã dìu dắt hơn 30 ức Thánh Linh huynh đệ ngày xưa về nhập cửu tòa. Các Đại Sư Huynh cố vấn thống soái và các anh em đoàn chiêu thảo vừa mừng, vừa thương lo. Vui mừng vì triệu tập nhanh anh em, thương lo vì số anh em 12 cung ngày nào thanh sảng, quang minh, nghiêm hạnh, còn ngày nay vì vào hành tinh 68 để tránh khí hậu khắc nghiệt dù rất thanh khiết. Anh em đã nương vào xác các loài thú cầm, cỏ cây, hoa lá, đá hay ngọc của thế gian. Ngày qua ngày tính ra hơn một tỷ năm vào phàm thế, nên sự sinh hoạt cử chỉ của mọi người rất bất thường; thêm nữa khi nghe lịnh trống hồi đầu mọi người tỉnh giấc thiền miên. Kế hồi thứ 2, sơn động ẩn ngự rúng chuyển và hồi thứ 3 anh em chưa nghĩ được cách bình thường trở lại phong thái thánh thần đã vội hồi về Chiêu Thảo Đại Đường.

Anh em được triệu tập về, tất cả ngự cửu tòa, được trao diệu dược quân bình Thánh Cốt và được chỉ dạy công năng ổn định thần lực tự  thân.

Vào những ngày cuối tháng 13, đệ nhất phó thống soái từ phía bên kia hành tinh cùng chư quân trách nhiệm chuyển về gần một ức anh em.

Thủ tục trao Bửu Pháp hộ thân, định ký danh quân, tướng các cung và sắp xếp vào cửu tòa an trụ.

Anh em vui mừng kể nhau nghe những chuyện vui buồn hơn một tỷ năm trời nhanh ở những nơi mình trú ngự. Nhất là mỗi người đi đứng nói năng còn vương víu hình thái các loài thú cầm mà mình đã nương xác ẩn trụ khiến giận, buồn, tức bực, vui cười vang cả ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn.

Sau 6 ngày qui hồn về cửu tòa cùng cửu sư tỷ cung ba Thiên Hồng Hương. Đêm ấy trăng sao mù mịt bổng sấm sét nổ vang rền. Tất cả đều ra nhìn lên bầu trời đen mịt xuất hiện đủ thứ tinh quang đủ sắc màu. Nơi thì rồng lửa gầm thét nơi thì kỳ lân, sư tử, cọp, beo, voi, gấu, đang bay lượn, gầm thét, phun lửa, phun cát, đá, kiếm đao dậy cả gốc trời. Phụng Hoàng khốc ai, Đại Bàng cả Kình Ngư, Rắn Rít đua chen, vùng vẫy, tung hoành ngang dọc. Có một ngọn tháp mà hào quang vạn trượng nhểu ngọc phun châu vọt lên từ quản viện pháp thuật, kế đến một chiếc đấu đen nghịt phát sáng diệu kỳ đủ sắc ngọc vàng chói lọi vừa bay vùn vụt lên bầu trời đen đầy hỏa quang, chiếc đấu úp nghiêng thành miệng, từ trong đấu ngọc báu trân châu chảy liên tục như mưa khiến ánh sáng các nơi chói lọi chảy dài cực kỳ xinh đẹp.

Trong khi các Thánh Linh vừa tỉnh giấc hồi ngự cửu tòa xầm xì:” Đó là Bửu Pháp của tôi; đó là song kiếm của tôi; quẩy trượng của tôi; đó là gậy trúc của tôi; đó là hạnh huỳnh kỳ của tôi; đó là bát quái đồ của tôi; đó là thái cực càn khôn ấn của tôi…!!”

Một vị Thánh Linh mang dáng một tiên tử màn liễu dững cong, sắc giận oai nghi rừng rực, bộ đạo phục màu lam thêu đủ sắc hoa tuyệt mỹ. Ngài bay đứng trên đỉnh tháp trấn tòa, vừa uy nghi vừa kiều diễm. Ngài cất tiếng như chuông ngân mà dịu dàng, uy mãnh.”Hỡi các anh em căn cốt 12 cung, chúng ta vâng lệnh các CHA vào thế gian giúp chúng sinh hơn một tỷ năm không dám quên sứ nhiệm, chưa hoằng hóa dìu độ thì tu luyện tập rèn. Hôm nay nghe lịnh triệu từ trống Thiên La, từ sắc lịnh chiêu thảo hồi cung. Chúng ta hội tại đây và chấp tuân, chấp nghi giao hết Pháp Bửu hộ thân và các Bửu Pháp tự luyện được suốt hơn một tỷ năm qua. Hỡi anh em Thánh Linh sai; Đoàn chiêu thảo là gì? Ai là thống soái, ai là người chịu trách nhiệm thật sự với Thiên Tòa lịnh? Chúng ta hoàn toàn chưa ai biết, chỉ biết các tỷ muội mang lịnh kỳ chiêu thảo mà về đây. Chúng ta đã trao hết bổn mệnh ấn phù, trao hết Bửu Pháp được ban và tự luyện. Để bây giờ gần 4 ức huynh đệ chúng ta đứng đây nhìn Bửu Pháp mình trao bị sử dụng riêng tư mà không được hỏi một lời. Vậy đây có phải là cung cách của Thập Nhị Thiên Tòa; của chư Thánh Linh sai Hành Tinh Vĩnh Cửu không? Chắc là không? Chắc chắn anh em chúng ta đã bị Thiên ma tà mị của hành tinh nào đó, hoặc Thiên Hà  nào đó lừa dối, gạt bắt giữ chúng ta, chiếm đoạt Bửu Pháp của chúng ta. Có thể chúng dùng nó tác hại đến hành tinh Thập Nhị Chúa CHA. Như vậy chúng ta sẽ trở thành tội nghiệt trợ sức cho tà ác gây oan hại cho hành tinh chúng ta và các Thiên Hà, hành tinh anh em khác.

Vậy nhân lúc chúng tập sử dụng Bửu Pháp chúng ta. Anh em chúng ta hợp sức tấn công chúng để lấy lại Bửu Pháp và mỗi người gấp trở về nơi ẩn ngự, hãy cẩn thận, cảnh giác chờ lịnh các CHA và anh em thật sự của chúng ta đến đưa chúng ta và số sanh linh hành tinh 68 này về.

Hôm nay tôi là Lam Hoa Tiên Tử LômaTiSa thập nhị công chúa thiên tòa 2 phàm hiệu là Diệt Linh Diệt Thể Thánh Mẫu. Tôi sẽ đốt lịnh kỳ trấn tòa và đập nát tháp trấn. Tất cả anh em dùng tam muội hỏa đốt cửu tòa. Chúng ta tấn công chiếm lại Bửu Pháp và hủy phá hành dinh mà lũ ma tặc trước khi ẩn cư về ngự động. Sau này anh em chúng ta thường liên lạc nhau để tránh bị lừa gạt như hôm nay.

 

Thế là lửa cháy trến kỳ, sấm sét từ Lam Hoa Tiên Tử, Trấn Tháp tan thành tro bụi. Các chư Thánh Linh cũng đồng phóng tam muội hỏa và phút chốc Cửu Tòa thành bình địa.

Cơn lửa giận bị lừa gạt, bị chiếm đoạt, chư Thánh Linh dẫm nát, thiêu rụi doanh trại đoàn chiêu thảo chiếm lại Bửu Pháp và đánh tan tác chư linh Thánh Đoàn Chiêu Thảo thứ nhất.

Đất trời hổn loạn, sanh linh hành tinh 68 vào đại họa khủng khiếp, may nhờ chư Thánh Linh sai bảo bọc theo từng nơi ẩn ngự mà thế gian còn tồn tại đến ngày nay.

Ngày xảy ra đại họa tại hành dinh không có mặt thống soái và 5 Đại Sư Huynh trợ vấn vì các ngài theo Đại Sư Huynh và Nhị ngôi sang Côn Lôn Sơn. Trong lúc các Đại Sư Huynh đàm đạo, Ngũ Sắc Phụng Vương sang Huyền Đô Cung thăm Nhị ngôi Bửu Ngọc. Khi chưa đến nơi Soái chủ nhìn thấy hướng đại hoàn dinh hào quang ngũ sắc, Bửu Pháp rợp trời. Biết có chuyện không lành Soái chủ hóa kim quang vùn vụt quay về. chưa kịp đến nơi thì lửa dậy cửu tòa, Bửu Pháp thị hiện linh oai bị thu mất và xuất hiện trở lại bằng oai lực phá núi tan rừng.

Khi đến trung dinh, chư Thánh Linh và phó soái khủng hoảng ra mặt, các anh em khác thất thần ngơ ngác.

Chưa kịp phát lịnh trấn thủ và ý định đến tại hiện trường đại họa thì chư Thánh Linh trấn vệ thương tích đầy mình chạy vào thông báo: Giặc đến trung dinh; đá bay, cát chạy, rồng lửa sấm sét, đại bàng kỳ lân gầm vang, nước dâng ào ạt, lửa dội trên không, đao kiếm đá cây vùn vụt tràn ngập vào trung dinh.

Nhị phó soái hét lớn, vượt ra cửa lớn. Vừa nói ngài vừa nắm tay soái chủ bay thẳng ra ngoài đại sảnh chánh môn.

Mạng ai nấy chạy, không may cho soái chủ và nhị phó soái là: nước dâng cao với đủ kình ngư, nước độc sục sôi, bốn phía lửa dậy khói độc tràn đầy, trên không một tháp lửa lơn hơn cả trung dinh với 8 con rồng đang thi nhau phun lửa đốt trung dinh.

Trong lúc khẩn cấp Thống Soái nhìn nhị phó Soái bảo: “Hình như Hỏa Diệm công chúa”. HÉRA công chúa gọi to:” Có phải tiểu muội Hỏa Diệm tiên tử không?

Tiếng hét của nhị phó soái lấn át tiếng sấm sét nước lửa, gió giông vì tiên tử đang điều khiển Hỏa Diện tháp giật mình vừa thu lại Bửu Pháp vừa bảo:” Ai gọi tiểu muội?”.

Hỏa Diệm công chúa đáp xuống trước mặt Soái chủ và nhị Phó Soái, cô reo mừng vừa kinh ngạc hỏi:” Sao nhị vị tỷ tỷ ở đây?”. Cửu công chúa cung năm vừa hỏi vừa chạy lại đỡ lấy Soái chủ đang ngất xỉu vì khắp người lửa đốt. Hỏa Diệm vội lấy thuốc giúp soái chủ tỉnh lại vừa hỏi:” Sao tỷ tỷ và Mỹ Diện tỷ nương có mặt ở đây?”. Muội nhớ 96 ức nguyên nhân ra đi nhị vị tỷ tỷ đưa tiễn ở sân đình.

Héra nhị phó soái thở dài: Mỹ Diện tỷ tỷ là thống soái đoàn chiêu thảo, tỷ là nhị phó thống soái. Tất cả lãnh lịnh đi đón các đệ muội và các huynh tỷ hồi cung. Sự việc này là sao? Muội có thể gọi dừng cuộc chiến?. Hỏa Diệm kinh Hoàng, gật đầu bảo:”để muội lo”.

Giao Soái chủ lại cho nhị phó soái Hỏa Diệm bay lên không trung, dùng thiên âm hóng hét vang dội: Thu Bửu Pháp lại, đúng là người của chúng ta, thu gấp Bửu Pháp lại.

Nước lửa giảm bớt bảy phần, chư Thánh Linh nổi loạn hợp nhau trên không trung truyền báo cho mọi người dừng ngay cuộc tấn công. Lúc này Đại Sư Huynh Hồng Quận cùng năm Đại Sư Huynh 4, 6, 9, 10, 12 cùng Nhị Hoàng từ Côn Lôn bay về như sao giăng, chớp xẹt. chư thánh nhìn biết các anh lớn đến, tất cả đều lo âu, hối hận bàn nhau tránh mặt và hẹn liên lạc lại với nhau.

Thế là mọi người được lịnh ra về nơi ẩn ngự. Riêng Lam Hoa Tiên Tử cùng một vài anh em ở lại, chờ các Đại Sư Huynh và chận bớt núi lửa đang tràn ngập khắp nơi. Một luồng tinh quang nữa đen nữa trắng như sấm sét đáp xuống trước mặt chư Thánh Linh đang chờ. Mọi người nhìn kỹ đó là Nhị Hoàng cung một, vừa đáp xuống vừa hỏi nhanh: “Các đệ muội sao có mặt ở đây? Xảy ra việc gì?”.

Lam Hoa Tiên Tử kỉnh Nhị Hoàng, Lam Hoa kể sơ sự việc, và tất cả đang chờ các Đại Sư Huynh đến. Nhị Hoàng thở dài bảo: “các đệ muội gấp về nơi ẩn ngự, mọi sự huynh sẽ liên lạc sau”.

Thế là tất cả các chư Thánh Linh sai đợt đầu hóa kim quang bay đi. Nhị Hoàng đáp xuống nhìn thấy phó Soái đang ngồi đỡ Soái chủ, cả người đang thương tích. Người lấy linh dược hòa nước rưới lên khắp người Soái Chủ và Nhị phó soái.

Nhị phó soái thương tích nhẹ hơn nhờ mặc giáp phục. Soái chủ đang thoi thóp vì lửa cháy khắp người do từ Côn Lôn về Soái chủ chỉ mặc thường y.

Nhị Hoàng trao túi thuốc cho Héra nương nương đi cứu các anh em chư linh còn ngài Bồng Soái Chủ bay nhanh về Hàn Băng Hỏa động để cứu gấp.

Suốt cả ngày truyền năng lực hồi quang kết hoàn thánh cốt. Soái chủ đã tỉnh táo nhưng pháp lực quang năng đã tuôn ra bảo vệ anh em gần như cạn kiệt lại lâm vào hỏa Diệm cùng tam muội âm dương phong vũ hỏa nên cả người như co rút. Ngài tỉnh táo nhưng yếu ớt, đau đớn khắp người.

Soái chủ cảm tạ Nhị Hoàng: “Hoàng huynh, cảm ơn huynh đã tận sức giúp đỡ. Huynh để muội an dưỡng tự lo, huynh hãy đi giúp cho huynh đệ đang trôi nổi”.

Hàn băng động là nơi cư trú của con trâu xanh có mặt rất lâu từ khi khai thiên lập địa, nhờ ơn thuần dưỡng của Thiên Tòa 2 dùng làm phương tiện đi đó đây lúc CHA cùng Đại Sư Huynh Lu ở cõi thế phàm nầy. Khi nghe đất trời đảo loạn nó vội ra khỏi động quan sát sự tình trở về thấy hào quang rực chiếu từ bên trong vừa bực bội vừa sợ lo.

Ngài Bửu Ngọc nhìn thấy nó liền bước đến vỗ về và nhận nó làm thuộc tướng sau đó ban cho nó bốn đao kim quang đỡ chân để đi lại cho nhanh và từ đó Thanh Ngưu tạ phục chủ nhân, sự thông linh càng linh tuệ.

Nhị Hoàng dặn Thanh Ngưu bảo vệ Soái chủ khi ngài vắng mặt và Thanh Ngưu rõ biết Soái chủ là lục công chúa của đại chủ nhân ngày xưa nên càng tuân phục vệ hầu.

Khi soái chủ ngủ lịm đi, Nhị Hoàng cấp bách về Huyền Đô cung. Ngài gọi Nhị đồ đệ, người chuyên tìm ngọc đá gỗ quý về nấu linh dược. Ngài bảo:

“con đi tìm gấp các loại dược thảo nầy và một số vật dụng đã ghi trên toa để chế thuốc cứu Soái chủ”.

Khi dược liệu đầy đủ ngài sai đại đồ tử là Nhật Nguyệt thần quân mang thuốc đến khu hành dinh trao cho các Đại Sư Huynh và ở lại tiếp cứu chư Thánh Linh đang thọ thương. Còn nhị đồ đệ ngài sai mang thuốc và y phục vệ cốt sang Hàn Băng động trị thương cho Soái chủ. Ngài thì ở lại luyện thuốc đặc trị cho lục công nương.

Suốt gần bốn ngày dụng hết công năng nấu thuốc, râu tóc bạc phơ, diện dụng lại thơ ấu. Diệu dược và linh ý phối hóa theo đơn lịnh, khiến cốt thánh phàm thân thay đổi. Mỹ Diện tiên tử cực kỳ diễm lệ đẹp xinh. Nay xương cốt rút co, thịt da cháy đen loan lổ phải dùng dược chất trần phàm và thánh ý hỗ tương tạo nên linh đơn phục hồi nguyên tướng cho Soái chủ vừa là muội tử kết giao.

Ngài đã nhờ Kim Cang Vương Bathat trao tặng Tinh Thủy Kim Cang ngoại càn khôn và Đại Sư Huynh cung 9 ngài VATARA SÔCÔ trao tặng Tủy Thánh Linh cốt thanh phàm Kim Cang và chính ngài dùng tự thân: Tinh thủy thánh phàm Nhật Nguyệt cốt cùng một số dược liệu thế phàm tinh luyện diệu dược phục nguyên thần Thánh Cốt và Thánh Thế nguyên sinh.

Diệu dược thành tựu viên mãn nhưng thời gian đã 5 ngày trôi qua. Ngài đến Hàn Băng động( Thanh Ngưu động)

Từ khi bảo thể linh đơn đến trị thương cho soái chủ, Âm dương thần quân trị thương cho soái chủ, Âm dương thần quân vừa lo âu vừa bực bội vừa yêu thương. Lo âu không biết mình làm đúng sai khi phục hầu trị liệu. Bực bội vì người bệnh lúc tỉnh táo, cảm quí nhẹ nhàng. Khi lên cơn mê mê tĩnh tĩnh thì oai lịnh gắt gõng.

Yêu thương vì biết vị phẩm đức hạnh cao ngôi của vị soái thống nổi tiếng hòa hợp khắp mọi cõi mọi nơi. Nhất là khi tỉnh táo thì trân trọng cảm kích quí thương chăm lo ngược lại.

Lúc này soái chủ chỉ non yếu như đứa bé trong tháng, tắm rửa, ăn uống, thay siêm y chỉ nhờ vào người giúp. Mặt mày thân thể loan lổ, đỏ đen, người co rút bất đồng, nhũn mềm như sắp rã tan từng mảnh. Tinh thần soái chủ hồi phục 8 phần nhưng xác thể thì tạm đớn đau do thương tật.

Sau năm ngày hoàn thành đơn dược, nhị Hoàng đến Hàn Băng động. Tiếng Thanh Ngưu róng to reo mừng. Soái chủ nghiêng đầu nhìn ra cửa, Âm dương thần quân vội vã bước ra chào thầy. Thanh Ngưu là loài súc sinh nên không phân biệt tướng diện, chỉ tiếp nhận năng lực quang hương. Còn Âm dương và Lục công chúa kinh ngạc lạ lùng. Bửu Ngọc gần như biến đổi thành người khác, nhìn ngắm kỹ mới rõ ra ngài.

Âm dương thần quân đảnh lễ ngỡ ngàng: “bạch thầy”. Nhị Hoàng cười khoác tay bảo đứng dậy.

“Ta vừa luyện xong linh dược, gấp và cần hoàn thành nên người biến đổi như vậy chứ không có gì hệ trọng”.

Soái chủ nằm nhìn mà rớt lệ hai hàng, cảm kích tức tửi không thốt nên lời. Nhị Hoàng cười vang, ngài cất tiếng như chuông ngân, bổng trầm như suối cuốn nhẹ nhàng nơi bằng phẳng.

“Soái chủ lục công chúa Mỹ Diện đâu? Sao phàm tâm bình thường như vậy?”.

Nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt loang lổ cháy sạm, lồi lõm.

“Thấy huynh vì muội mà trở thành đứa bé lại vừa là lão già nên kính tủi lòng vậy thôi”.

“thuốc này sẽ phục hồi dung diện cho muội 100 phần nhưng nguyên cốt thánh thể không chắc như cũ mà sau này muội tự điều luyện chữa lấy tư thân mới hoàn vẹn như xưa. Công này có cả Đại Sư Huynh Vatara Sôcô và Kim Cang Vương Batthat nữa đó”.

“Muội không biết sẽ đáp tạ ân lớn của ba Đại Sư Huynh ra sao? Từ nhị Hoàng huynh muội sẽ tròn nghĩa ân cùng Đại Sư Huynh và Batthat huynh. Chỉ xin ba huynh hứa sẽ dìu dắt muội hoàn nên sứ nhiệm với các anh em chúng sanh hành tinh 68 này.

“Đó là điều Hoàng muội không cần lo, vì các anh em chúng ta ai cũng luôn mang sứ mệnh phụng sự dắt dìu chư linh thánh các hành tinh. Huynh sẽ ở điều trị cho muội 3 ngày. Huynh cùng Kim Cang Vương và Đại Sư Huynh Vatara Sôcô phải hiệp luyện tự trị thương. Nếu không xong sau này thành nữa quỷ nữa thánh mới là nguy nan.

Lục soái nghe Nhị Hoàng liến thoắng, trong lòng vừa buồn vừa ưu ái, cảm kích. Buồn vì gần Nhị Hoàng được ba ngày, cảm kích ưu ái vì ba vị sư huynh vì mình phải mang trọng bệnh cần điều trị lại hỗn ngươn thánh thể.

Năm 3 tỷ 800 triệu năm, địa cẩu 68 suýt trở thành tro bụi. Cuộc chiêu thảo không thành, chư Thánh Linh huynh đệ 12 cung ngoài 96 ức nguyên nhân đầu tiên và toàn bộ chư linh sai chiêu thảo không ai trở về kể cả 5 Đại Sư Huynh cung 4, 6, 9, 10, 12. Sau đó hành tinh 68 phải đón rước thêm 40 ức Thánh Linh huynh đệ  12 cung vì nghe tin đại họa của đoàn quân chiêu thảo mà cùng nhau lén xuống kiếm tiềm anh em nhà. Cũng cùng đại họa đó các hành tinh ngoại càng của 7 Thiên Hà  lân cận đã đến hành tinh 68 cùng anh em 12 cung kết giao lo tầm chư Thánh Linh căn cốt và dìu dắt các vong linh nơi hành tinh 68 nầy.

Lần đi cứu độ đầu tiên 96 ức nguyên thần

Lần chiêu thảo 36 ức

Lần lập tan đàn 18 ức

Lần anh em tự tìm hơn 2 ức 40 ngàn

Tổng cộng hơn 150 ức nguyên linh thập nhị cung vào cõi diêm phù đền này

Riêng 12 cung ngoại càn của 7 Thiên Hà  lân cận không dưới 20 ức anh em đã đến hành tinh 68 nầy, những hành cung có ở khắp hành tinh trong quỹ đạo diêm phù đề( có 9 hành tinh), hoặc ở các hành tinh đã được chuẩn độ nằm trong hệ ngoại càn của các Thiên Hà

Năm 3 tỷ 800 ngàn đại họa đoàn chiêu thảo. Số nguyên linh bị thương do pháp bảo thiên cung, cũng như pháp bảo tự luyện,  đã không đủ sức nương tựa xác súc sinh hay tự chủ nguyên thần, nên nương tựa phàm thế xác thân và chịu luân hồi chìm đắm không tự vượt trở lại nguyên linh thánh phẩm.

Thập nhị thiên tòa đã hội bàn về việc ổn định thần khí cho hành tinh, hầu bảo vệ các nguyên linh đang trôi dạt luân trầm và triển khai khải huấn, dìu độ các Linh Quang của hành tinh 68.

Thiên tòa 5 cho 5 vị Đại Hoàng từ Đại Sư Huynh đến ngũ Hoàng vào thế gian với 9000 chư tướng Thánh Linh bản cung. Từ đó Kim, Mộc, Thủy Hỏa, THổ nơi hành tinh 68 được sắp xếp lại cẩn thận

Nhị thiên tòa, tam, ngũ, cửu Thiên Toàn trực tiếp thế gian để tạo điều kiện cho chư Thánh Linh sai an toàn chờ ngày định cơ tận cứu.

Cung một: 09 chư Hoàng quân xuống từ đợt đầu cùng 96 ức anh em

Cung hai 13 chư Hoàng quân lúc này có mặt đầy đủ( đi đợt 2)

Cung 3: 9 chư hoang quân lúc này có mặt( đi đợt 2)

Cung 4: 07 chư Hoàng quân lúc này có mặt đầy đủ( đi đợt 2)

Cung 5: 10 chư Hoàng quân có mặt lúc này đầy đủ( đi đợt 2)

Cung 6: 12 chư Hoàng quân có mặt lúc này đầy đủ( đi đợt 2)

Cung 7: 10 chư Hoàng quân( đi đợt 2) còn 8 vị ở lại 12 cung

Cung 8: 8 chư Hoàng quân đi đợt 3 vào thế gian

Cung 9: 09 chư Hoàng quân vào hết thế gian đợt đầu tiên

Cung 10: 09 chư quân vào thế gian làm 2 đợt. còn lại 4 vị trấn 12 cung

Cung 11: 5 chư Hoàng quan vào thế gian đợt thứ 3

Cung 12: 12 chư Hoàng quân vào thế gian trong 3 đợt còn lại 6 vị trấn 12 cung.

Sau đợt chiêu thảo tan tác Đại Sư Huynh cung 11 là Dược Vương Đại Bồ Tát – CUC Ô PHASI  thỉnh chuyển chư tướng 11 cung vào thế gian. Tất cả 5 ức  nguyên nhân. Diệu thủ dược Vương giáng lâm  chia đều ra khắp địa cầu.

Những đại Thánh Linh các CHA tiếp dẫn đợt đầu gọi là con: là chư Quân. Những người tiếp dẫn sau đó cùng được nhận là con nhưng thuộc hàng chư tướng.

Dù là chư quân hay chư tướng tất cả đều là đại thanh linh trong hàng chư tướng(sư đệ). Có người năng lực rất cao, phẩm hạnh rất tốt không thua gì các Đại Hoàng hay cô.

Các đại hoang cũng hóa thân nữ làm hầu loan cho Mẹ( CHA Ba). Như Đại Tu La Đế Chúa hóa than làm Long Mẩu( CHA mười bốn)

Vào năm 3 tỷ 800 triệu năm trước đoàn chiêu thảo thứ nhất dưới sự lãnh đạo của lục công chúa Ngũ Sắc Phụng Vương với mỹ danh Mỹ Diện Tiên Tử đó là lục Hoàng quân cung 2 Lô Ra Pha Si

Kỳ chiêu thảo nầy chủ yếu là dìu dắt chư Hoàng quân, chư tướng mười hai cung được đưa vào thế gian 96 ức(9 triệu 600 ngàn) vị vào năm 4 tỷ 950 năm trước để độ chúng sanh hành tinh 68 nầy( gọi là hành tinh 68 vì có 67 hành tinh trong khắp Thiên Hà  được sự dìu dắt của mười hai cung). Đại Sư Huynh cung tám là MAHAMANIMU mang tên thế tôn sùng kính là Thích Ca Mâu Ni gọi là cõi Diêm phù đề

Vì sự sơ suất của lòng ham vọng mà thất Hoàng, ngũ Hoàng cung hai, khiến chư Thánh Linh trong 96 ức anh em nổi giận, cầm đầu cuộc chinh biến ấy là thập nhị Hoàng cung hai, nhờ sự trợ giúp của Kim Cang Vương LUTHA MÁT MA TRA là Đại Hoàng của ngoại càn khôn BATTHAT được CHA 9 nhận làm Minh Linh dưỡng tử ban hàm vị là Đại Sư Huynh cung 9 với tên là Bửu Ngọc Văn Minh. Vào thời kỳ hóa độ cho hành tinh 18 cách nay 88 ngàn triệu tỷ năm thế gian 68. Đại Sư Huynh cung 9 của Hành Tinh Vĩnh Cửu lo trân vệ thập nhị thiên tòa không ai hóa độ nên đức Kim Cang Vương Lutha  đảm trách sứ huấn tận độ do các CHA bang giao.

Do đó khi nghe Lam Hoa Tiên Tử cho người trình báo mọi sự của Viện Pháp Thuật đoàn chiêu thảo. khi ngài từ vừa hành tinh Bạt Thát sang định đến bái kiến Đại Sư Huynh Hồng Quân Lão Tổ ở Côn Lôn Sơn. Do đó chưa nắm bắt được sứ huấn hành trình của đoàn chiêu thảo nên ngài phái đoàn tùy vệ tiếp ứng cho Lam Hoa tiên tử và chư Thánh Linh tấn công.

Khi mọi sự không thể dừng và lúc Nhị Hoàng cung một đến nhờ tiếp cứu bệnh cho Thống Soái đoàn chiêu thảo. Ngài đã dùng hêt 7 phần tinh lực để luyện đơn dược cứu người vừa là hối lỗi sơ suất của mình vừa giúp Huynh Đệ đã từng cùng nhau luận hành qua 12 cung học đạo( Bửu Ngọc + Kim Cang + Mỹ Diện)

Cuộc đại khung hoảng thế gian chấn động các hành tinh và chư linh đoàn chiêu thảo cùng số anh em 96 ức phải trôi nổi trong lo sợ tội trạng và vì sau cơn đại binh biến ấy năng lực mỗi người bị tiêu hao khó chịu nổi sự nóng lạnh khô khan của hành tinh 68, nên nương tựa vào xác thế luân hồi vô ra trong kiếp phàm nhơ. Từ ấy đến nay máu và lệ của chư Thánh Linh huynh đệ không thể tính lường, nguyên cốt căn nguyện bị chìm lấp phủ che bởi phàm nhục trần thai nên thánh hạnh tiêu dao, chôn thần bát nhã ba la tiêu hoại, trôi nổi dập vùi như kẻ phàm thế phàm căn. Nhiều Thánh Linh huynh đệ truy tâm dìu dắt, tính lại chẳng bao nhiêu, đa số tục thân, phàm ý chiếm hữu nguyên thần, sanh tử hạ hèn tính cách, ô tục ý lòng. Rất khó dắt dìu hóa độ.

Sự tiêu hoại năng lượng của sự tồn tại hành tinh 68 đã kết thúc, nhưng vì chư Thánh Linh anh em cùng một số phàm chúng của hành tinh huấn dạy chưa đủ sức vượt khỏi vòng khí quyển , nên vào năm 120 triệu năm trước, mười hai CHA cùng Quán Âm cổ phật( CHA 13) và Đại Tu LA Vương( CHA 14) đã vào thế gian lập 33 tầng trời tiếp dẫn các anh em Thánh Linh về ngự an rèn tập cũng là nơi giúp anh em phàm căn của hành tinh chịu học rèn huân tập về an trụ tu hành thiện

Sau đợt chiêu thảo hành tinh 68 biến đổi, núi, sông, rừng, biển. các đại Thánh Linh chiếm lĩnh nhưng nơi trú ngự an toàn và gôm số phàm chúng về chung quanh để bảo vệ giáo huấn. một số Thánh Linh anh em dùng năng lực thần thông tạo lập nơi ở giữa biển cả mênh mông, rừng sâu ngun ngút hoặc dưới lòng núi, biển sâu trở thành các tản tiên ẩn mật, nơi ở thì mây giăng mù mịt sóng bủa gió gào để ẩn giấu, nơi thì thâm u tịnh mặc, lặng lẽ im lìm, để ngự trốn sự truy hành, khổ nhất là số Thánh Linh anh em ẩn ngự nơi phàm thai, chịu sinh tử luân hồi nơi phàm nhục xác trần. thánh cốt nguyên linh u u ám ám, mịt mịt, mờ mờ.

Trận chiến hôm đó đã dời sông dịch biển, chuyển núi đổi rừng nhưng ngọn Hy Mã Lạp Sơn vẫn cao ngun ngút, vượt cả các tầng khí quyển.

Bốn Đại Sư Huynh cung 4,6,10,12 về ẩn ngự nơi lục địa thâm-thấp xa xôi đến với dãy Hy Mã Lạp Sơn. Trên thì mây giăng gió nổi, dưới thì sống biển thét gầm. riêng đệ nhị phó thống soái chiêu thảo vì lo âu thống soái tỷ tỷ nên xin ở lại một đảo nhỏ sát bên hướng về khu hành dinh tiên cảnh Hy Ma Lap Sơn nay là Aten của Hy Lap(caltibatcola – Hé Ra thần nữ – Hóa luyện tiên tử – tam công chúa cung 12.

Lệ máu khóc thương nhâu và dưỡng thần trị bệnh, vừa tìm cách cứu giúp thế gian, các chư Thánh Linh vừa sợ lo mười hai thiên tòa truy xử nên bức xúc buồn thương tình huynh nghĩa đệ, đạo tỷ tình muội, cũng không dám bỏ sứ nhiệm dìu độ chúng sanh, nhưng mỗi người mỗi cách, khiến bao tỷ năm qua chúng sanh phàm thế, kể cả ẩn thai phàm thoát xác, trọn hoàn nguyên cốt nguyên linh để xứng lãnh đạo cứ tận thế phàm.

Bốn Đại Sư Huynh bàn nhau dùng một phần vật chất thế gian làm phương tiện để tiếp cứu chư anh em cùng anh em phàm thế về 12 cung. Thế là cơ khí văn minh thuyền vè tàu lặn máy bay phi thuyền lần hồi được chế luyện trên đất châu âu nơi các ngài ẩn trụ. Thế là nữa người nữa máy, nữa thú nữa khí cụ cơ khí được sản xuất tiến triển mỗi lúc mỗi dữ dần, kỳ lạ và tinh xảo.

Riêng hera ra tam công chúa cung 12, để tự vệ an toàn, ngài bắt chước các CHA tạo dựng những hình hài to lớn( người khổng lồ để canh giữ đảo và những hình hài bé nhỏ để phục vụ mọi điều cần( người tí hon) và một số thú quái dị được điều khiển bởi lực năng vũ trụ, hay lập trình não đơn giản để tấn công, để phục vụ một số phàm chúng được cứu vớt, ngài dạy số pháp thuật đặc dị, vừa phối hợp một phần vật thể thế gian một phần tiên thiên thần thuật, pha chế các dược liệu, các hóa liệu vật chất gây tác hại để tự bảo vệ đảo ngự ẩn( sau này tác động đến tâm tính phàm tục nên tự cô lập mình nên thế phàm gọi là phù thủy hay ẩn giả giác thần.

Suốt 2 tỷ 450 triệu năm, thế gian bình lặng trôi xuôi. Mười hai CHA họp bàn lập Tam Đàn nơi chân núi hy mã lạp sơn nơi thưở trước đã lập trổng dinh chiêu thảo đoàn.

Năm 1 tỷ 350 triệu năm cách nay, Tam Đàn được mở lập.

Thánh Linh đàn là nơi chư Thánh Linh từ 12 cung xuống và các Thánh Linh đã có mặt ở thế gian, nhưng vị được các anh em triệu về  ngự huấn điều hành.

Ngũ hành đàn là nơi huấn luyện thần thuật và trách nhiệm bảo vệ Thánh Linh đàn và thất tinh đàn lo việc truy tầm anh em về để truyền huấn chuyển tu.

Đại Sư Huynh cung chín được trao đến miện quyền trượng để làm đàn chúa Tam Đàn với pháp hiệu đế danh là: LUTHA ATLATANA

Chư Thánh Linh các nơi truyền huấn dắt dìu phàm chúng, thương chỉ dẫn môn đồ đệ tử về vùng Tam Đàn ATLATANA để tiếp tục rèn tập đỉnh cao.

Lục thống bấy giờ ngọn Hy Mã Lạp Sơn là phàm hiệu của Đại Sư Huynh cung 2 từ ngày theo linh nhị thiên tòa xuống vườn địa đàng, nơi nầy lúc ấy chỉ là mênh mông biển cả bao bọc về phía bắc vài hải đảo mênh mông rừng rậm, về phía nam đảo liền đỏa khắp nơi, hào quang chư linh lấp lóe chập chờn, rất nhiều hải đảo mây giăng mịt mịt, sóng vổ mưa gầm.

Đại Sư Huynh ATLATANA cùng chư đại Thánh Linh tuần du thị sát, đã biết rõ một số nơi ẩn ngụ của anh em 12 cung, nên rất lo âu thương cảm. ngài thừa hiểu sau lần tan tác cửu tòa chiêu thảo, anh em đã bị thương tích chưa hoàn nguyên lực nguyên căn, phải ẩn sâu nơi hoang đảo, núi rừng vùng ấm áp, còn số anh em may mắn không bị bệnh hoạn nặng nề Thánh Linh đi ẩn xa xôi nơi giá băng cô quạnh

Đại Sư Huynh chỉ triệu hồi những Thánh Linh khỏe mạnh về Thánh Linh cát để phân bố nhiệm hành huấn độ. Bốn Đại Sư Huynh cung 4,6,10,12 được triệu tập về thất tinh đàn cúng số anh em đang theo bên cạnh. Đại Sư Huynh cung 1,2,3,7,8,9,11 thì ngự tạo Thánh Linh đàn để lập cơ dìu độ. Đại Sư Huynh cung 5 và nhị tam tứ ngũ sư huynh cung 5 nhận nhiệm vụ quản trị ngũ hành đàn. Ngoài việc bảo vệ thánh linh đàn và thất tinh đàn. Các ngài còn phân bố sự ổn định của hành tinh, giúp chư Thánh Linh anh em và các chúng sanh phàm thế được an lạc, đủ đầy điều kiện cần cho sự sống tiến hóa.

Khi Tam Đàn được khai lập, chỉ một số Thánh Linh trực tiếp các đại Thánh Linh truyền nhiệm mới trở về, cò đa số vẫn sợ hãi gặp phải cảnh trạng lừa gạt như kỳ chiêu thảo, bởi, đâu phải anh em nào cũng hiểu được sự nghi lầm của mình là sai. Có những vị suốt hằng tỷ năm gặp lại nhau vẫn còn tức tưởi lo âu, không biết kỳ binh biến ấy là người của hành tinh nào dám lừa gạt anh em 12 cung.

Từ khắp hành tinh, chư tản tiên là anh em 12 cung tản lạc ẩn ngực dấu mình khắp nơi. Họ nhìn thấy hào quang rực rỡ của Tam Đàn, có người còn sợ hơn kêu gọi nhau cẩn trọng, nên ẩn náo kỹ càng hơn kẽo bị gạt lần nữa.

Các Đại Sư Huynh cùng chư thành linh 12 cung rớt lệ, khi tìm anh em lang thanh khắp hành tinh. Có người qua sợ hãi, tức giận không tin, có người bơ ngơ thay đổi nơi ẩn trú, che giấu nguyên linh.

Người thông minh tài giỏi thương hay nghi hoặc bởi mình biến hóa được thì họ cũng có thể biến hóa được. có phải thực sự là Đại Sư Huynh không? Có thực sự là anh em mình không?

Những cuộc gặp gỡ đầy nghi hoặc, chỉ có chối từ về Tam Đàn ít có cuộc gặp nào được tin là thật, để anh em hội ngộ cùng nhau.

Suốt hơn 4 trăm triệu năm số anh em 12 cung về Tam Đàn chẳng bao nhiêu đa số là phàm chúng đệ tử. biết bao cảnh thương tâm xảy ra cho chư Thánh Linh đang sợ hãi. Chuyện có thể đơn cử ra đây là nổi thảm thiết của chư linh nơi thanh ngưu động.

Khi cửu tòa hóa thành tro bụi, vườn địa đàng cũng tan tác đổi thay, số phàm chúng cấu thai được một số Thánh Linh khi chạy loạn bảo bọc mang the, một số kinh Hoàng ẩn núp.

Suốt gần tỷ năm sau đó, sự bình lặng ổn yên, thanh ngưu động ẩn lính nơi hải đảo phía nam ngọn hy mã lạp sơn, nơi nầy, vị soái chủ của đoàn chiêu thảo dần dần hồi phục, nhưng phàm thân lui tới rất khó khăn, ngày ngày âm dương thần quân đi tầm thuốc về sắc cho soái chúa  dùng, ngài ra số phàm chúng chung quanh được thần quân chăm sóc, truyền dạy công năng. Thời gian hơn 700 triệu năm vị đệ nhất phó thống soái là công chúa: tát cô rô pha( Thiên Hồng Hương) cung ba và công chúa thứ 9 cung bảy là vata rooki( Bình Điểu Thánh Mẫu) tam phó thống soái. Cả hai cũng bị cửu long hỏa đốt nhưng nhẹ hơn lora pha si Soái chủ, khi tìm gặp lại nhau cả ba đều đang lo điều trị, cả ba nguyên cốt chưa hoàn, nguyên linh còn mờ nhạt. thiên Hồng Hương nhẹ nhất nhờ thường ẩn trong quang châu lộ thân.

VATASÔKI cửu công chúa bàn cùng thiên hông hương tiếp cốt tủy nguyên linh cho soái chủ, tình chị em đã khiến họa khổ càng thêm, Vata sooki hỏa thiêu 6 phần linh cốt khi dụng hết sức cho tỷ nương đã suy sụp nặng nề còn thiên hồng hương cũng sợ hãi ẩn vào quang châu mê mê trôi nổi may có thiên hồng tỷ tỷ tiếp sức đưa về Thiên Tòa điều dưỡng. Vata sô ki từ thanh ngưu động về nơi ẩn ngự trong lúc lực kiệt linh suy đã nổi trôi không về được nơi ẩn trú.

Vì không chuẩn hiểu cơ tạng nguyên linh của lora pha si nên soái chủ vừa tiếp nhận thấy tỉnh táo đứng đi, nào ngờ tủy tinh tam vượng cùng dược liệu ứng hợp của thế gian khi hòa tán cùng cốt tủy nguyên linh của hai cửu công chúa khiến soái chủ vật vã nóng rát kinh Hoàng. Âm dương thần quân chỉ biết quạt lò kiếm củi, dược liệu do thầy căn dặn thì làm y, nay thấy lục cô lăn lóc rên la chỉ biết ôm vào lòng truyền lực mà lệ thương như suối, lòng sợ kinh Hoàng.

Lục nương phát sảng cào cấu thần quân, mặc máu tuôn khắp mặt khắp than, cứ ôm chặt mà cầu thầy không ngớt tiếng, ngài bảo Thanh Ngưu đi tìm nhị Hoàng gấp gấp, Thanh Ngưu vội vã lên đường lẫn vào mây ngàn tìm chủ.

Trong lúc sảng sốt nóng nực, thần quân không cách phương chỉ biết bồng lục cô nhảy xuống hầm nước của thanh ngưu rồi mê man bất tỉnh vì kiệt sức máu tuôn do càu cấu, lúc sảng mê oằn oại của loraphasi

Cũng trong ngày ấy một cảm xúc ân tình sau khi trầm mình trong vũng trâu nằm lô ra pha si dần tĩnh, thấy thần quân sẹo vít đầy người y khố nát tan đang mê man ôm mình trong lòng mà lực truyền chỉ còn thoi thóp. Nước mắt thương cảm rơi rơi mà lòng đoạn đoài tức tửi.

Rồi mọi sự cũng trôi qua thời gian chưa phục hồi được năng lực thần quân, Lục Soái cũng đứng đi vật vã. Đồ chúng của Thiên Hồng Hương và Bình Điểu Thánh Mẩu đi tìm thầy, Thiên Hồng Hương bặt vô âm tín vì Thiên Hồng nhị tỷ tỷ tiếp dẫn về thiên tòa ba, còn Bình Điểu kiệt lực giữa đường được huynh đệ 12  cung đưa về nơi ẩn ngự.

Khi lệnh hiệu triệu của Tam Đàn chưa đến động Thanh Ngưu anh em cố đi tìm soái chủ nhưng chẳng ai biết tông tích hà phương.

Chư thanh linh huynh đệ hốt hoảng sợ lo khi nghe có Tam Đàn hiệu triệu, đến gặp thần quân và lục thống thấy hai người đang rét lạnh mê mê

Người bảo là lũ ác đang lùng bắt anh em, kẽ tà mị đang mượn danh mười hai cung gạt chúng, sợ hãi, bị thương hoảng loạn khắp các nơi ẩn ngự của chư linh. Trốn đi đâu, ẩn trụ nơi nào có thể thoát khỏi truy lùng kẻ xấu?!! sự bi quan, sự sợ hãi khiến chư linh huynh đệ nghe chư đồ tử của Bình Điểu thánh mẫu cửu công chúa cung 7 Vatasoki truyền tính. Ngài đã hóa cốt chuyển nguyên hình ẩn trụ thai phàm tục. Thế là không kịp nghĩ suy, chư Thánh Linh chỉ biết có vậy mới tránh được Tam Đàn truy xử.

Một vùng đải rừng đồi núi mênh mông chư Thánh Linh nhập thai phàm cốt.

Âm dương thần quân nguyên cốt kiệt suy linh thần hoảng loạn, nhìn muội tử vật vã mê mê mà ngoài kia giặc mị tà truy lùng cấp bách. Nhìn thánh cốt nhã nhồi của muội tử lô ra pha si chủ phàm thai ẩn ngự tục cốt nương nhờ mới thoát đớn đau oằn oại và sự suy sát tà ma.

Trong cơn mê mê vật vã, lục soái chỉ nghe thần quân đọc mấy bài thở than của các Thánh Linh huynh đệ nói về sự phải làm để tránh sát tàn lũ ác. Lô ra pha si lệ tràn ướt má khi nghe thoang thoáng lời của thần quân. Huynh sẽ tầm chổ cho muội nhập thai tránh đau đớn cốt thần, và tránh lủ mị tà gian ác. Rồi huynh cũng sẽ nhập thai theo chăm sóc cho muội muội. nước mắt lã chã rơi trên trán nồng ấm từ yêu thương , khiên nước mắt ràn rụa trên đôi má khô khóc vì thương buồn lo lắng sợ hãi cuộc chia ly.

Và rồi từ thưở đó không chỉ thần quân và lô ra pha si thống Soái Mỹ Diện nương nương nhập phàm cốt, tục thai mà hằng trăm ức thanh linh bị Hoàng loạn mang nguyên lịnh vào tục thai phàm thế. Cuộc trầm luân sinh tử bắt đầu ám muội tục phàm che dần nguyên thần từ đời này sang đời khác. Vô minh ngày càng dầy, mê muội ngày càng sâu nặng

Hằng ngàn, hằng  trăm triệu nàng kiếp ra vô lên xuống, ôi ánh sánh cứu rỗi úa lem, thanh minh dùi dập nơi mịt mờ ô tục.

Tam Đàn mở để tìm rướt anh em mười hai cung, lại khiến anh em phàm thai hóa cốt, tục thể đốt nguyên thần. phàm thế chúng sanh trở nên căn cơ truyền huấn, và sóng nổi ba đào. Sấm sét gió mưa loạn cuồng bão tố đã báo điềm, Tam Đàn sẽ chuyển rung thế gian lần nữa tội cho chư Thánh Linh căn cốt hóa phàm, thảm cho nghĩa tình 12 cung huynh đệ

Trách ai đây ? phiền ai đây?

Việc qua coi như xóa, việc phán xét cuối cùng, anh em Thánh Linh sẽ ra sao khi mà trăm ngàn kiếp giết dần mòn Nguyên Linh Thánh căn cốt.

NAM PHƯƠNG THÁNH KHẢI
MÔNG TRẦN DÀN CƠ

BỬU NGỌC VĂN MINH