THIỀN HÀNH

 1. THIỀN CĂN BẢN
  • Thẳng lưng, thẳng cổ
  • Lưỡi cong lên nóc vọng (níu răng hàm trên)
  • Hai mắt mở nhìn đầu lỗ mũi
  • Hai tai lắng nghe hơi thở, nghe thận
  • Pháp 1: Hít sâu vô nhẹ nhàng vào tận bụng dưới rồi thở ra đếm 1 (1 đường hơi).
  • Pháp 2: Hít sâu vô nhẹ nhàng vào tận bụng dưới, ngưng lại chút xíu, nhíu hậu môn, sau đó thở ra đếm 1 (1 đường hơi).
  • Cứ như vậy trong mỗi buổi tập: Tập pháp 1 trước sau đó tập pháp 2. Pháp 2 tập ít chỉ bằng một nữa số đường hơi của pháp 1. Ví dụ: 18 đường pháp 1 thì chỉ tập 9 đường pháp 2. Nếu 36 đường pháp 1 thì 18 đường pháp 2. Nếu 72 đường pháp 1 thì 36 đường pháp 2. Nếu có sức khỏe tốt thì tập tổng cộng 108 đường hơi, tức 72 đường hơi pháp 1 và 36 đường hơi pháp 2.
  • Pháp 3 – Pháp 4 – Pháp 5 sẽ trình bày sau. Đây là Ngũ Pháp Liên Hoa. Nhưng pháp 1 và 2 là căn bản và cần nhất.
  • Thưa tất cả anh chị em! Giáo huấn lưu truyền, kế phương đã rõ ràng, con đường giải thoát, cứu rổi phơi bày( như cơm đã dọn sẳn lên bàn, chỉ còn đến ngồi vào bàn để ăn, nếu ai chờ người đến đút cho mình ăn nữa kể như vứt bỏ đi).Phương pháp công phu đã được các Tổ truyền lưu trong thế gian, chắc hẳn ai ai cũng đều có phương sách riêng cho mình. Trong giáo huấn của Đức Kim Cang Vô Thượng Sư, Đức Mẹ Quán Âm, Đức Ngài Di Lạc trao truyền để trao lại cho vạn loại nhập công phu và Đại công phu trong những ngày ngắn ngủi của hành tinh nầy, đó là PHÁP TU TẮC là lúc nào cũng điều tức, không chờ đợi đúng giờ đúng khắc như ngày xưa(tứ thời) mà rãnh lúc nào công phu lúc đó( kể cả đi đứng ngồi nằm). Nếu chúng ta có một viên ngọc quí hay một vòng cẩm thạch đeo tay, ngày nào, lúc nào rãnh là chúng ta đem ra lau chùi, thì chất ngọc hiển lộ sáng đẹp hơn là chúng ta chờ đúng giờ giấc.Phương pháp công phu: (ở mọi tư thế đi đứng nằm ngồi) Nhưng phải giữ cổ thẳng, lưng thẳng, miệng khép lại, hai hàm răng chạm vào nhau, lưỡi chạm nướu hàm trên.Cách thức điều tức: hít vào từ từ, chậm rải bằng mũi sâu xuống bụng(đan điền) rồi nín thở khoảng năm giây, mười giây hoặc lâu hơn nữa tùy theo hơi thở dài ngắn của từng người, rồi thở ra từ từ bằng mũi đến hết hơi. Cứ như thế tiếp tục hơi thứ hai, ba…Mỗi lần công phu ta nên điều tức 09, 18, 36, 72 hoặc 108 lần.Chú ý: khi điều tức cố gắng giữ khoảng cách thời gian hít vào, nín thở, thở ra bằng nhau, thì dụ hít vào 10 giây, nín thở 10 giây và thở ra 10 giây,

 2. NÂNG CAO
  Đạo của chúng sanh của đất trờiThương yêu nâng đỡ giúp nhau thôiRèn tập luyện thân không bệnh tậtSống thọ, sống lâu trí tánh ngời

  Vô tranh dìu dắt nhau đồng bước

  Hạnh phúc bình an, sống thảnh thơi

  Dục ái, giành tranh quyền danh lộc

  Tập rèn nghi tiết hết chơi vơi

   

  Sống nhàn, sống lạc tánh tâm an

  Sống thọ, sống vui hết khổ than

  Tiếp học công phu năng lực mật

  Vào thiền nghe thấy tự tâm thân

  Âm trược thực thần hay phách vía

  Khiến ham dục quyền vị danh trần

  Thanh tịnh điều hơi gôm nhật nguyệt

  Khí(hơi) thần (ánh sáng mắt) hiệp nhất đẹp nguyên thần

   

  Hồn phách âm dương hòa nhất thể

  Trường sanh biến hóa giúp dương trần

  Nhứt tâm tin tưởng chắc tâm trung

  Nhứt quyết hành tu chẳng thẳng dùng

  Theo thầy tuyệt đối vâng lời dạy

  Tín nguyện nát thây vẫn thủy chung

  Được vậy mới mong vào thiền cảnh

  Mới mong đạo quả sáng không trung

  Xã thân vì thế lo tu tập

  Vạn khổ theo thầy chẳng sợ run

  Than ôi! Chỉ quyết tâm CHÂN THẬT

  Được mấy nhiêu người tận thủy chung

   

  Thủy chung chấp chịu với vâng lời

  Thế chúng ma tâm đã lắm đời

  Linh đài huyệt bế linh thần đục

  Thức phàm phách vía dục lôi thôi

  Vía sanh tán loạn luôn mơ vọng

  Phách khiến hôn trầm loạn ý lời

  Muốn thắng khí âm công phu quyết

  Tâm bình tánh tịnh dứt luân hồi

   

  Tứ ngọ âm dương tự chuyển di

  Ngọ hỏa thừa âm chuẩn dương uy

  Tí thủy thừa dương âm tịnh trụ

  Công phu tí ngọ mở linh đài

  Hai canh năm bốn tâm thân tịnh

  Mẹo tịnh tọa gom thần khí đầy

  Ngồi đúng ngồi nhàn không HÔN – TÁN

  Ngồi nhiều ngồi lệch phách vía đầy

   

  Nguyên thần là chúa ngự linh đài

  Thiếu khí ấn đường ám ngọc ngai

  Phách vía tôi thần nơi tim trụ

  Là thức thần mạc na thức mê say

  Lấn vua dục đủ điều hư đốn

  Tánh tâm mê muội chẳng tường hay

  Tửu sắc bạo tàn cùng phản trắc

  Tàn sát vô lương chẳng chịu sai

  Người tu muốn thắng tiêu âm khí

  Công phu điều tức nhãn nhỉ xoay

  Miên miên bất tức cam gian khổ

  Khí thần hiệp nhất mở linh đài

  Thẳng lưng thẳng cổ lưởi cong lên

  Mắt nhìn sống mũi chớ nên quên

  Hai mắt phát quang là nhật nguyệt

  Nhật nguyệt giao quang đẹp tuổi tên

  Mủi thở vào ra thô đến tế

  Lắng tai nghe hơi ấy đừng quên

  Ấy là giao tinh nhật nguyệt đó

  Hơi khí vô ra sâu, mịn nên

   

  Mắt nhìn chót mũi ấy giao quang

  Ý nhớ linh đài chứa nguyên thần

  Quang rạng mở khai hồn vững mạnh

  Khí chuẩn hiệp quang qui khí thần

  Thần khí mỗi ngày đều đều luyện

  Trăm ngày bằng bốn mươi chín năm trần

  Năng luyện khí thần vào điền hạ

  Giữa rốn và thận biến Kim Cang

  Đẹp thay lành thay tòa sen mở

  Vạn trượng hào quang khắp thế gian

  Khó chăng đệ tử môn đồ hỡi

  Nhứt tâm tín kính sẽ hy hoàng

   

  Chớ tưởng mỗi ngày ba bốn thời

  Mỗi ngày một hai tiếng đều hơi

  Tai không chuyên chú rình nghe thở

  Mà nhớ chuyện này nọ đạo đời

  Như vậy càng ngồi nhiều càng tệ

  Thành yêu thánh, quỷ thần, ma tiên thôi

  Cũng pháp thần thông ngàn năm sống

  Rồi luân hồi, ái ố lắm chơi vơi

  Như hồ tiên, trư tiên xà tiên ấy

  Dâm dục, hung hăn quấy phá đời

   

  Vào thiền mắt chuẩn với tai thinh

  Tà chánh niệm tự khắc phải bình

  Đại dũng nhẹ nhàng cười với vọng

  Vọng do phách khiến tự nằm im

  Chớ để khi ngồi luôn nhớ tưởng

  Làm sao thần khí hiệp nên hình

  Hay ngồi mơ vọng cùng gà gật

  Chỉ khiến phách kia chủ lại mình

  Phách là thức thần luôn xúi bậy

  Ngồi đúng phách này biến tốt xinh

  Khí thần rực rỡ âm khí chuyển

  Phách chuyển thành hào quang rất quang minh

   

  Nghiền ngẫm rèn tu mật pháp đây

  Dạy con năm bảy bốn một hai

  Chẳng đứa nào nên vì hành mão

  Mà không nghe khí bằng đôi tai

  Còn để chuyện này kia rối ý

  Còn ngủ gật, đếm gấp trả bài

  Ngồi nhiều mà loạn càng thêm tệ

  Năm ba phút vài đường đúng mà hay

  Nói vậy ngồi đúng càng nhiều càng tốt

  Túi ít tiền sao đủ để xài

  Trao các con, không nên là quá tệ, không có thời gian đâu mà xin tu từ từ

  HUỲNH HUỆ GIÁC


 3. QUÁN ÂM PHÁP
  Thế pháp Quán Âm: học nhẫn nhu
  Cam chịu hỉ xã giữ công phu
  Mặc tình oan ức hay cay đắng
  Một dạ hy sinh mở Đại Từ
  Mật nhiệm: oán suy điều oan khổ
  Hay điều cám dục tánh phàm phu
  Giải lý oan gia vi tế vọng
  Xong, vào niệm tưởng thực và hư
  Dâng ký cả đời xin tiếp lực
  Chân không, mượn pháp giữ công phuCon ngồi an tịnh chẳng suy lo
  Chẳng thở vô ra mặc nhỏ to
  Cứ tưởng khí thiên trùm xác thể
  Mỗi ngày bốn giác chẳng đơn sơ
  Cảnh giới này rất mau đạt lực
  Mà cũng dễ dàng đạt hố nhơ
  Dễ thành nhưng ba, sáu năm loạn
  Lúc ấy các con vọng bá vơ
  Danh ham dục muốn lợi càng dữ
  Rối nhăn rối loạn lắm ngu ngơChính pháp: khởi đầu chuẩn định hơi
  Vô ra tròn đủ xác như như
  Phong hàn thủy hỏa không lay nhiểm
  Năng lực hộ thân ngự vệ sư
  Xong tấn, cước quyền đà nhu nhuyển
  Mới dùng tâm ý chuyển: kinh thư
  Mật ấn tự khai khi thấu triệt
  Chân không chân ngã nhập vô dưChuẩn tức vô ra điều tức bình
  Nâng cao vững chắc xác thân mình
  Bát nhã mười phương thông lý pháp
  Tam muội nhiều phần đạt diệu minh
  Bệnh hoạn đói no vô đụng chạm
  Công phu khuya sớm rất thông linh
  Hào quang từ sóng truyền vô ngại
  Giúp đỡ chung quanh bớt nghiệp sinhKhi nào hơi thở vững an thân
  Vô ra ổn định bước cao hơn
  Mật nhiệm lực trời vào xác thể
  Lâu ngày thành tựu chuyển công năng
  Khiển thế khiển chung người cây vật
  Quán âm trung cấp đắc oai thần
  Tu tiếp sẽ vào vô quái ngại
  Lo sài ba, sáu trể: chín nămĐiều khiển được người vật cỏ cây
  Ham đua danh vị sống dư đầy
  Chẳng tu thêm nữa ham thế tục
  Oan gia sắc lợi danh bao vây
  Công năng khiển vật tu cao nữa
  Nhập trụ chân không báo quý thay
  Nghiệp khó do mình không chuẩn mực
  Muốn nên nhu nhẫn viết nên bàiChúng sanh chìm đắm ái hà giang
  Muốn cứu chúng lên phải ướt thân
  Người hiểu kính thương quy y học
  Người mê cười cợt phải đành cam
  Vì ơn thập nhị cha ban phúc
  Vì nghĩa muôn sanh: bước chánh chân
  Con té thầy dìu nào than vãn
  Thầy rơi trẻ bỏ trách vang rân
  Một mình tất bật vì thiên hạ
  Mấy khi được chúng giúp bình thân
  Con tu chớ trách trên hay dưới
  Mà tự trách ta tu rối nhăn

  Quán Âm pháp hoặc pháp nào
  Cúng bỏ cái ta, ta tự cao
  Hiến thân vì chúng không than trách
  Không lợi trên ban dưới kính ân
  Bỏ mình vào chốn chân không ấy
  Múa pháp ngân âm chính tuyệt chân
  Hít thở an an cùng thản thản
  Tựu thành vô ngại mở Đài Lân

  Thầy gửi chung cho các đồ tử
  Tự mình thấu suốt tự tu cho
  Chớ ngóng thầy kèm thần thánh giúp
  Chớ vọng tưởng cao khổ trách ngờ
  Đi hãy nhớ tu lo vẹn phận
  Long Hoa tận độ thấu huyền cơ
  Con hỡi thuận rèn khi đủ sự
  Khai trao con trẻ lý Minh Thư

  Gửi chung môn đệ và anh chị em bá gia
  Bửu Ngọc Văn Minh
  HUỲNH HUỆ GIÁC


 4. DI LẠC TIẾU
  Các em tập cười được hay không
  Nụ cười đầy đủ lực thần thông
  Cô tịch mắt cười, tươi tươi lắm
  Chuyển dần nhâm đốc đẹp xinh thông

  Chỉ biết mắt cười tim gan sạch
  Tỳ phế thận kia sạch rối đời
  Trước chỉ miễm cười tiêu oán nghiệp
  Sau bình tâm thể sáng muôn đời
  Thiền giả giả thiền vô mật niệm
  Tình thương nam điện bước vào chơi

  Tiếng ngân lồng lộng đất trời rung
  Hỉ xã từ bi rãi đại hùng
  Tha thứ độ dìu tâm diệu hữu
  Mâu ni tận cứu hiệp hòa chung
  Nam điện bây lâu nhiều ác mộng
  Chuẩn vào tiếu pháp vạn sinh tùng
  Tiếp pháp phù sanh kỳ mạt cuối
  Long Hoa phán xét thế muôn trùng

  Chỉ muốn các em miễm miệng cười
  Cười nơi ánh mắt nhẹ mây trôi
  Hào quang bát nhã bay lồng lộng
  Diệu hữu mâu ni độ vạn loài

  Khuya sớm công phu chưa đứa chỉnh
  Đã mấy năm rồi lắm nổi trôi
  Nhưng lòng mến chúng bên huynh trưởng
  Tạm dạy cho chung tập mắt cười

  Nam điện từ lâu chẳng chủ quyền
  Mọi điều nghi tiết tạm là duyên
  Sớm khuya cũng rán dù hư hỏng
  Khổ nổi ma tâm cứ rối kiền
  Dù vậy cũng liều vô đại pháp
  Lòng không danh lợi chỉ chưa yên
  Nay mai biết tỏa hương từ ái
  Miễn cười độ chúng mới thần tiên

  Mượn bút trần dạy câu mật nhiệm
  Thấy rất thường tìm kiếm đâu ra
  Rèn lòng sáng rực Di Đà
  Tĩnh tâm các trẻ Long Hoa vẹn thành
  Đã lắm pháp vươn danh vũ loại
  Chẳng vẹn nên pháp cuối phương cùng
  Miễm cười huynh chỉ cho chung
  Nam Điện tiều giả Quang Linh tập rèn

  HUỲNH HUỆ GIÁC


  5. THIỀN HÀNH NÂNG CAO

  Ai chưa sai, chưa là sanh chúng
  Ai chưa hư khó gọi là nên
  Sợ chết khó hiểu trái tim
  Sợ hãi thật khó truy tìm lối ra
  Ai cũng tốt – ai ma ai quỷ
  Ai cũng hư – ai phật thánh tiên
  Nếu con đừng nghĩ tư riêng
  Thì lòng tham vọng tranh quyền lợi danh

  Sẽ không dậy cạnh tranh giành giựt
  Sẽ không sanh tức bực hận sân
  Nếu con vững chắc trí thần
  Thì tình thương chúng ngập tràn lòng con
  Tâm là hồn Nguyên Thần con đó
  Luôn tiến lên chỉ có chậm nhanh
  Nếu luôn nhàn nhã tịnh thanh
  Lực năng thu hiển nhẹ nhàng rất mau
  Còn vướng bận tranh cao giành thấp
  Còn oán hờn thương ghét giận thù
  Trăm ngàn thứ rối lu bu
  Lực nào hội nhập chơn như nào thành
  Sống thuần lương quí anh mến chị
  Thương anh em lạc hỉ hòa vui
  Thứ tha chăm sóc vật người
  Mặc tình thiên hạ ngạo cười biếm khinh
  Tâm thanh thản ấy hồn tĩnh lặng
  Vượt chánh tà rào cản giới nghiêm
  Chân chất hòa khắp dưới trên
  Chẳng còn tư kỷ cá nhân rối hèn
  Lòng tham cầu ngồi trên hưởng trước
  Tham thích thì muốn được muốn nên
  Hồn vọng vang dội tuổi tên
  Không đạt tức tối ngày đêm hận buồn
  Hồn sân hận luồng tuông rối rắm
  Hồn si mê chìm đắm thể hành
  Ba hồn là ý vọng sanh
  ấy là phách là khách vọng chẳng lành tốt đâu
  nguyên hồn luôn thanh cao khiết nhã
  Vào sự trần ví thá theo phàm
  Sanh tham chẳng thỏa sanh sân
  Càng sân càng rối vào phần si mê
  Vào cuộc rối như hề sân khấu
  Sanh bảy điều mông lậu thất tình
  Bảy vía mặc sức tung hoành
  Ba hồn bảy vía kết thành phàm nhơn
  Tự làm chủ Nguyên Thần thuần khiết
  Khách thế mình, mình liệt chân nguyên
  Đúng sai đủ cách liền liền
  Luân hồi lên xuống rối phiền trầm kha
  Phật đã gọi Ma Ha Bát nhã
  Là trí minh bản ngã hòa minh
  Khi minh gì cũng pháp kinh
  Ba hồn bảy vía chủ mình – mình hư
  Con có lòng riêng tư cao ngạo
  Hay mê si nghiệp báo nghiệp hành
  Tự mình sanh sự sự sanh
  Rẽ chia tốt xấu sự hành mê man
  Nhận sự xấu bầy đoàn chung chạ
  Cùng liên tay gây họa gây oan
  Tình thương huynh đệ không còn
  Thì tình ái chúng tiêu mòn nát tan
  Đời thì phải tính phân vai vế
  Đạo lại càng vai vế thấp cao
  Tốt xấu thinh sắc đủ màu
  Mới, lâu năm tháng nháo nhào sân si
  Trăng non khuyết bên này tối mịt
  Nhưng bên kia sáng rực trăng tròn
  Phật rằng: mới, ngộ: chơn nhơn
  Bạc đầu, tư ngã: xạ dươn chẳng thành
  Huệ năng mới: xứng danh lục tổ
  Thần tú lâu: thấu ngộ được gì!?!
  Huệ năng nghèo, dốt, man ri
  Thần tú kinh kệ thứ gì cũng thông
  Học thì thuộc nằm lòng từ chữ
  Tư ngã mê, nên cứ i a
  Vì sanh: bát nhã mở ra
  Vì đạo: chẳng biết bảy, ba – tín thành
  Dũng đại chí không sanh cao ngạo
  Chẳng vọng cầu phước báo dưới trên
  Xác hồn đều đã như quên
  Phụng vụ vì ích dưới trên khắp cùng
  Trăng rằm sáng ai tôn cũng vậy
  Mây ám che gió đẩy mây tan
  Mùng một mù mịt trăng tàn
  Ai chê ai ghét chẳng màn buồn vui
  Kiếp vì chúng không lùi ký hiến
  Khắp đất trời chỉ tiến không lùi
  Mây che, người chúng ngậm ngùi
  Trăng nào thay đổi buồn vui hận sầu
  Vì đã ký không chao không đổi
  Nay mây che gió thổi mây tan
  Nơi này rực rỡ hào quang
  Người tôn cũng mặc, hiến dâng: há cầu
  Nơi kia tối chúng gào chúng trách
  Cũng thản nhiên vì gặp lúc thôi
  Khen chê là chuyện thế đời
  Vì sanh ký hiến mặc lời hạ tôn
  Đừng mê muội phàm hồn làm chủ
  Rồi sanh điều gây rối rẽ chia
  Ấy là lòng nọ ý kia
  Tham sân si đã thành hia mũ bào
  Đã dạy con ai cao mình thấp
  Ai giỏi tài mình dỡ có sao
  Miễn lòng luôn hướng thanh cao
  Ký nguyền vì chúng khắc vào tâm cang
  Không nệ khổ gian nan chết chóc
  Quyết vì sanh chí dốc lo sanh
  Không màn thân xác nghiệp hành
  Con là á thánh vinh danh tôn sùng
  Không lộ vẽ anh hùng kiệt nữ
  Không khoe khoan đủ thứ dạng hình
  Ra vẻ đạo mạo cầu vinh
  Mà tùy nơi lúc vì sanh giúp đời
  Thuận thì khai nghịch thời bế kín
  Sống thuận hòa nhàn tịnh thậm thường
  Giúp nhau cật lực lo lường
  Miếng ăn giấc ngủ lối đường cùng đi
  Khá rồi đó cao nghi thánh vị
  Không tánh là không bị buộc ràng
  Không rời ký nguyện lo toan
  Không hình không sắc không màn khen chê
  Không tâm ấy diệt mê diệt ngã
  Cũng biết buồn biết giận thương sầu
  Nhưng không lưu giữ để lâu
  Trong lòng mọi sự oán cừu buồn thương
  Dần dần trẻ thấy thường mọi sự
  Chỉ miễm cười hết tủi hết hờn
  Thấy, nghe nhận sự kinh lờn
  Lực cao con sẽ thấy thường chẳng chi
  Mình hiểu mình mê si tự hết
  Tự nhẹ nhàng sống chết chẳng màn
  Khen, chê kinh trọng thấy hoài
  Còn gì buồn giận não nề sầu đau
  Con được vậy là cao khá lắm
  Ba kiếp thôi con sắm tòa sen
  Hồn con nặng lực cao tôn
  Như như thanh tịnh tâm tròn thành châu
  Không pháp dụng tùy nghi diệu dụng
  Không chốn nơi tùy bụng thấy cần
  Không đạo tràng không pháp thân
  Không âu, phi, á không cần trắng đen
  Không mỹ úc sang hèn xấu đẹp
  Không rẽ phân đạo nọ đạo kia
  Đúng cần chẳng mũ cần hia
  Thuận duyên rách đít áo kia lưng trần
  Xong, chẳng nhớ chẳng cần lưu giữ
  Không công phu chấp thủ lể hình
  Ngủ khò co rút đất sình
  Giường êm chăn ấm cung đình thứ dân
  Miến an trụ khí thần nhàn nhẹ
  Miễn giao thoa vạn lực ngàn năng
  Điện từ trường vô lượng khó cân
  Bao nhiêu cũng đủ không cần thiếu dư
  Khỏe, phủi bụi vân du phụng vụ
  Một, đôi trăm, ngàn, triệu bá gia
  Tùy duyên giúp đỡ người ta
  Không lụy, không lê, pháp ta pháp mầy
  Thấp, giải khổ cho bây bớt khổ
  Khá thì truyền phân biệt không nên
  Tiến lên yêu chúng chớ quên
  Giỏi, ký hiến lo chúng chẳng rên than sầu
  Không cà sa tới đâu cũng được
  Không áo dòng chân bước thong dong
  Không gì riêng chỉ một lòng
  Nguyên linh chẳng có đục trong sắc màu
  Dụng không pháp con vào chân thánh
  Một kiếp hành con rãnh đi về
  Thường tịch quang địa ngục mê mê
  Đâu cũng vậy mọi bề đều yên tịnh
  Hỡi con trẻ chớ nên bịnh rịn
  Giữ tam tâm hay giữ tam hồn
  Đừng tự cho mình dạy hay khôn
  Coi con có TÌNH NGƯỜI hay chẳng
  Thuần lương hạnh anh em tắm mẵn
  Dắt dìu nhau nhắc nhỡ chung tay
  Chớ trách chê tốt xấu nên sai
  Rồi đùa đẩy lưng quày mặt ngoãnh
  Đừng, đừng con dù chưa thọ lãnh
  Đủ uy năng đức hạnh thánh thần
  Dù con chưa giao ước ký dâng
  Nhưng công sự thánh thần con có
  Các con đã phẩm hàm vào ngõ
  Đã từng ngồi tiệc nhỏ tiệc to
  Lễ ký dâng danh sách đã lo
  Vọng phàm sự xuất sơ quá uổng
  Đại phong thần vị vương vi tướng
  Sắp chuẩn theo sắc chiếu Thiên Tòa
  Sao nổi trôi gió thoảng rơi hoa
  Nổi tha thiết đoạn trường đẩm lệ

  Một giữ tam tâm qui nhất tâm
  Tâm không phân biệt chẳng sân tham
  Tâm vọng sanh ba, ba sanh bảy
  Thất tình lục dục khổ luân trầm
  Anh em các trẻ là nhật nguyệt
  Sao kéo mây che vướng khổ kham
  Tháng năm sắp hết còn say ngủ
  Đại phong thần mở uổng tỷ năm

  Nhật Nguyệt Ngọc Sơn

  HUỲNH HUỆ GIÁC


  7. THIỀN ĐỊNH LỰC


kiếm tiền với vật giá
Tải về: Top 10 cuốn sách truyền cảm hứng nhất mọi thời đại


XemThem2[1]

Còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *