Thông tri sự thật vũ trụ phần 2

VIỆT NAM – NHÀ TẠM NÚI RỪNG BẢO LÂM

TIẾP NHẬN VÀ DÂNG TRAO: CÔNG TRUYỀN

THÔNG TRI – đến

  • Lãnh đạo các tôn giáo lớn, nhỏ khắp các Quốc Gia.
  • Lãnh đạo các Quốc Gia lớn, nhỏ khắp thế giới.
  • Các nhà Bác Học, Trí thức của TÂM LINH học, và Khoa học thực nghiệm các ngành.
  • Tất cả Anh Chị Em vạn loại khắp hành tinh, cả những Anh Chị Em các hành tinh khác đang ngự trụ tại quả địa cầu nầy.

Kính đến,

Tất cả Anh – Chị – Em đang lãnh đạo các giáo hội của các Tôn Giáo, và tất cả Anh Chị Em đang là tín đồ các Tôn Giáo, cùng Anh Chị Em chưa chọn bất cứ giáo huấn giải thoát nào.

Không một giáo lý nào từ các ĐẠI THÁNH LINH TRUYỀN – HUẤN, lại không vì: “ ĐƯA ĐÓN ANH CHỊ EM VỀ CÕI THANH TỊNH – HẰNG SỐNG – HẰNG CÒN”

Mỗi vùng, mỗi quốc gia, mỗi địa phương đều có ngôn ngữ riêng, tập tục, y phục, sinh hoạt đời sống riêng, nên mỗi chu kỳ truyền khải, các ĐẠI THÁNH LINH với đủ danh xưng được tôn đặt tùy theo địa phương sùng kính mà có: BÀ LA MÔN, ĐẠO PHẬT, CHÍNH THỐNG GIÁO, CÔNG GIÁO, BA HAI LA, THẦN GIÁO, TIÊN GIÁO, THANH GIÁO … vv … Tất cả danh từ tùy kính địa phương đối với các giáo THÁNH KHAI ĐẠO cũng đủ vẽ, đủ hình: ĐẾ THÁNH, THẦN VƯƠNG, PHẬT, CHÚA, THÁNH THẦN, GIÁO CHỦ, GIÁO VƯƠNG …duy nhất trên các đấng Khai Đạo là đấng tối cao Tạo Dựng và cũng tùy vào địa phương, nên có tên riêng theo mỗi ngôn ngữ tôn xưng Ngài: CHÍ TÔN, NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ, CHÚA TRỜI, ALLAH, YÀNG, THIÊN ĐẾ …

CÔNG TRUYỀN BÍ MẬT kỳ phán xét cuối cùng nầy, Anh Chị Em sẽ tỏ rõ mọi điều oan nghiệt, mà suốt cả 9000 năm nay, những Môn đồ thay mặt lãnh đạo tiếp nối các ĐẠI LINH SAI KHẢI DỰNG, cùng một số môn đồ quá thành kính khi rao giảng truyền huấn và bảo vệ sự tôn quý của ĐẤNG KHAI SANH, đến nỗi, phân biệt, chia rẽ, tranh thấp tranh cao, mà gây muôn triệu điều ác quấy, máu đổ, thây phơi, ghét ganh, thù hận, nhứt là, tạo nên sự mê-muội tự tôn sùng dòng tộc, giống nòi, da màu trắng, đen, vàng, đỏ; Châu này, châu nọ; Người Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Miên, Tàu, người Kinh, dân tộc thiểu số.

Không một ĐẠI LINH SAI GIÁO THÁNH nào dạy chia phân, tranh giết, chê trách, phỉ – báng tàn sát nhau. Trái lại, những cuồng nhân nặng đầy mê chướng, ham vọng tôn sùng cá nhân, hoặc vì danh lợi, uy quyền khờ khạo, nên cố gây đủ sự ác quấy, xúi dục, lôi cuốn, sách động anh chị em tín đồ, và những người dân còn non kém mê vọng phải sa vào vòng trầm luân, khốn đốn, để rồi phải hy sinh chết khổ xác tục, còn chân linh hồn không tròn tiến hóa phải phiêu phưởng nổi trôi.

Hỡi Anh – Chị – Em,

Tĩnh tâm lại, tĩnh trí lại, để đủ minh – mẫn và sạch – sẽ đón nhận CÔNG TRUYỀN BÍ MẬT nầy thật tôn nghiêm, kính hiến, để sáng soi, biết rõ bản thân mình: phải làm gì, cần làm gì cho mình và vạn loại sanh linh?!

Nếu, trong đầu còn dầy đặc bộ não vật – chất, còn tự tôn – vinh mình ở địa vị này, địa vị kia, như: GIÁO CHỦ, GIÁO HOÀNG, GIÁO LÃNH, HỘI TRƯỞNG, VUA CHÚA, TỔNG THỐNG, CHỦ TỊCH, hay còn nặng nề Ma Nghiệp phân biệt ta người Châu Á, Úc, Mỹ, Phi, Âu, hay giàu nghèo, da Trắng, Vàng, Đen, Đỏ.

Hỡi Anh – Chị – Em,

Đừng còn những phân biệt tự tôn cao quý, hay tự hạ mình xấu xí, nghèo hèn thấp kém. Một Đại Cường Quốc như: Anh, Mỹ, Nga, Tàu, Ấn… hay một bộ tộc thiểu số ít ỏi … Tất cả đều là chúng sinh, đều là con cái đứng tối cao, và anh chị em với các ĐẠI THÁNH LINH.

Theo truyền dạy của Thiên Chúa mười hai cung, hiện nay, các THÁNH LINH mang tục xác ẩn ngự ở khắp các dân tộc. Nhất là, các THÁNH LINH sau nhiều đời luân chuyển đang nương trú làm người thiểu số, cam khó nơi rừng núi hoang dã, nghèo khổ gian nan, tất cả các đấng ấy, vì tất cả chúng ta mà khổ chịu, khó cam, bởi, nhiều đời kiếp các ngài Ký Hiến truy tìm pháp cơ tận cứu.

Các Đấng ấy hiện nay, đã rất kém cỏi về đua chen tranh đoạt việc danh lợi, phù phiếm, trác táng, trụy lạc. Dù bản xác ít học theo thực nghiệm khoa học, dù nghèo khó cam khổ. Dù vẫn luân trầm chồng vợ, vẫn như vạn thế chúng sanh đua đòi, tranh chấp, giận ghét đau buồn … Đó là bản vị tục thể mê chướng ngàn đời, nhưng ẩn trú bên trong rất cao vinh sùng kính. Công Truyền Bí Mật, các chúa cha đã chọn, đã ban thần khí và năng huấn chuẩn khải để thức tỉnh sớm các LINH THÁNH ngàn đời, vì sự tồn tại tận cứu thế gian kỳ phán xét cuối cùng. Các THÁNH LINH mang những tục xác nơi những tộc dân ít ỏi, sẽ tiên phong vào Đại Sứ Mệnh cứu thế kỳ này.

Đại hoàng tử cung thứ 8, ĐẠI LINH SAI THÍCH CA MÂU NI đã buộc các chủng tử cắt ái li gia.,

Nhị Hoàng Tử cung thứ 1, Ngôi hai JÉSUS CHRIST đã buộc các môn đồ vứt bỏ tất cả mới đủ sức vác Thập Tự Giá cứu đời. và lần trở lại khai mở ISLAM, NGÀI MOHAMMED, cũng không để các LINH THÁNH đồng trợ ngài vướng bận bụi đời thế tục khi ký hiến theo ngài.

Hỡi Anh – Chị – Em,

Công Truyền Bí Mật không buộc ai vào ranh giới, nhưng chính sứ hành kỳ cuối này, các thánh linh mang tục xác tự thức tỉnh, và tự cắt đứt những sai lầm ô nhục, hèn mê, để đủ trong sạch dâng – hiến lần cuối cùng rất khẩn thiết này, trọn đẹp lòng các cha trên trời và vạn loại sanh linh hành tinh 68 đang khủng hoảng nổi trôi.

Hỡi tất cả Anh – Chị – Em khắp thế gian,

Hãy bình tĩnh, hãy nghiêm chuẩn.

Nhất là,

Các Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Giáo Lãnh, các vị lãnh đạo các tôn giáo, cùng tất cả các giáo dân, tín hữu và tất cả anh chi em khắp các quốc tộc trên thế giới.

Hãy nghiêm minh, nhẫn nại và bình tĩnh để không phạm phải sai lầm trọng đại, không xứng đáng một bản – vị có tri giác chân hồn.

Hãy đón tiếp và mở rộng cửa trái tim cùng lý trí, để nhận lấy hàm ân cuối cùng, để nương dìu nhau về cõi chân thật đời đời.

Đừng nghi mình là một thánh linh ngàn đời, một phàm nhân, hay mình là Giáo Hoàng, GIÁO CHỦ, GIÁO LÃNH, THƯỢNG TỌA, TĂNG THỐNG, LINH MỤC, MỤC SƯ … cũng đừng nghĩ là một Quốc Vương, một Nữ Hoàng, một Tổng Thống hay một trí thức.

Mà,

Tất cả phải tự biết mình là một con người, một bổn phận phải hoàn thành sự dắt dìu nhau về cõi an lạc vĩnh hằng, chớ không phải nâng dậy sự hùng mạnh giống tộc, quốc gia hay tôn giáo, đảng phái nhỏ nhen tư kỷ.

Không tồn tại sự phân biệt lãnh địa, da màu, phe nhóm khi bước vào sứ hành cứu thế. Tất cả là Anh – Chị – Em, và, tất cả phải đồng giải thoát vô minh Ma Nghiệp nhiều đời, để vĩnh viễn trở nên bất sinh bất tử nơi cõi vĩnh hằng.

Bao nhiêu ngàn năm tự hoại diệt nhau, và chính Anh Chị Em trên giới cấp cao cũng thấy biết sự sai lầm, mê muội đầy tội khó của mình, khi lôi cuốn hàng triệu triệu người vào máu lửa, chết chóc, phân biệt.

Bây giờ, thế giới đang vào cơn đại khủng hoảng, nếu không bình tĩnh để thấy biết mình, trách nhiệm và bổn phận tự mình đối với cuộc tồn vong vạn loại. Thử nhìn và tính toán, ắt không phải là bài toán khó.

Càng giỏi, càng có địa vị cao, phải càng bình tĩnh sáng suốt, hãy trân trọng đón nhận CÔNG TRUYỀN BÍ MẬT, và yên lặng tri xét lại thật kỹ những điều gì cần phải làm.

Và, tất cả phải thật bình tĩnh, cam nhận, để xứng đáng con cái đấng tối cao đã nhiều đời kiếp vì mình, mà các Cha tôn vinh lo âu, buồn khổ.

Tôi tiếp nhận và dâng trao CÔNG TRUYỀN BÍ MẬT cuối cùng của các đấng tạo dựng tôn vinh, anh chị em hãy rửa sạch mình, buông bỏ tất cả tư kỷ, ươn hèn, phân biệt, rẻ chia để xứng trọn một LINH THÁNH VINH DỰ và hữu ích thật nên cho vạn loại kỳ cuối cùng.

Tất cả chúng ta phải tự thấy biết trách nhiệm mình với ân sủng các cha, với vạn loại chúng sanh. Ai biết nhận trước hãy tranh đấu lên đường trước; ai biết nhận sau, cứ tiếp tục đi nhanh không chờ đợi hẹn hò.

Đừng tự hủy hoại mình khi lôi cuốn anh chị em mình vào con đường tận diệt.

Sự sống vĩnh hằng đang rộng cửa đón tiếp tất cả anh chị em, hỡi anh chị em tôi, hãy vững vàng đầy tín kính trở về, và, dìu dắt nhau, dìu dắt tất cả chúng sanh đồng trở về.

Hỡi tất cả Anh Chị Em.

Hằng hà các THÁNH LINH giáng lâm mang tục xác, và những THÁNH LINH từ nơi hành tinh nầy tiến hóa tiếp thọ ân hàm, và, ký hiến luân chuyển tri tầm cơ tận cứu. Chúng ta, khi nghe truyền khải, dám hy sinh buông bỏ tất cả để lên đường vào sứ mệnh. Đó là các chân LINH THÁNH ngàn đời tôn quý.

Khi tiếp nhận CÔNG TRUYỀN BÍ MẬT, nếu lòng phát sinh tín kính vui mừng, và, dám vui mừng mạnh dạn dâng hiến đời đời. đó là sự thức tỉnh của thần khí cao ngôi.

Hai nhiệm hành phải lo, khi tri giác chân như được ban sức.

Thứ 1: Chúng ta rao truyền sự thật mấy chục ngàn năm im lìm bí mật.

Thứ 2: Nhận đại sứ mệnh, truy tìm cho được diệu phương đánh bức MA CHƯỚNG vô minh nơi chúng sanh. Thật ra, không riêng gì tôi và các THÁNH ĐỒNG TRỢ đã cùng nhau khai phá nội âm bản thể, và đã từng lắng nghe sóng âm vũ trụ chuyển động, cố nâng nội lực sóng âm phối hợp sóng âm vũ trụ hầu nâng dậy thần khí mở thành THIÊN ÂM, đủ sức phá tiêu mê chướng nơi tim não hay bí huyệt luân xa của chúng sanh trong phút giây. – Đó chỉ là một diệu cách, sự thành tựu vẫn còn mù mịt, nhưng công hành không thể gián đoạn. Chính các Cha đang vào CÔNG ĐÀN VÔ QUÁI NGẠI nhập ĐẠI CÔNG PHU, lẽ nào anh chị em mình không cố gắng tri khai cho được pháp hoằng tận độ, vui lòng các NGÀI.

Hỡi tất cả Anh Chị Em.

Hãy tiếp nhận, hãy tuyệt đối tín kính, và phải tuyệt đối tự khắc tiếp nhận.

Hãy trân trọng và thật trong sạch đón nhận tiếng gọi các đấng tối cao, qua thông truyền của kẻ tôi nô này.

Tôi được chọn nhận và tự hiến tế thọ chịu, hầu vui lòng các đấng tối cao, và tự nâng dậy mình bước vào sứ hành cuối cùng thật vinh dự. tôi xin dâng trao Anh Chi Em sứ hành cao quý này, tự khắc Anh Chị Em biết phải chọn nhận cho mình điều gì phải làm, để lợi ích sớm đến với thế gian này.

Thật sự,

  • Tôi không rao giảng mặc khải.
  • Tôi không truyền huấn phúc âm.
  • Tôi không là một tôn vinh với sứ mạng tiếp tục khải truyền tận cứu.

Mà,

Tôi chỉ là, sở hữu tất cả những ai muốn trở về cỏi bất sanh, bất diệt, hằng sống, hằng còn. Và, nhất là, vĩnh viễn làm tròn nhiệm vụ tôi nô cho những ai, đã và đang ưu tư vì chưa có phương pháp hoàn ổn tận độ vạn loại sanh linh kỳ phán xét cuối cùng này.

Tôi đến bằng sự mong muốn của các cha trên trời, và, khoảnh khắc thông tri lại nỗi ưu uẩn của các cha chúng ta. Tôi ắt, không biết được anh chị em chúng ta có cơ duyên hội ngộ nhau không, vì, tôi chỉ có hai nhiệm hành phải hoàn thành.

  • Thứ 1: dâng trao CÔNG TRUYỀN đến các THÁNH LINH khắp hoàn cầu. Vô hình cũng như các THÁNH LINH mang tục xác đã tĩnh thức, và, nhất là, trao lại các CHÂN LINH THÁNH các cõi đang ngự tại hành tinh 68 chúng ta.
  • Thứ 2: Tôi phải buông bỏ tất cả. để khai phá hoàn nên pháp cơ tận cứu. Tôi đang chuẩn bị, và, khi CÔNG TRUYỀN BÍ MẬT đến các anh chị em, có lẽ, sự còn mất, thành bại của kẻ tôi đòi này đã, đang … chờ kết quả.

Nên, những gì cần để Anh Chị Em chúng ta tham cứu, và chung sức hoàn vẹn tận cứu thế – gian. Tôi đã trao lưu các THÁNH ĐỒNG TRỢ những người sẽ giữ lại đôi chút nỗi lòng và ước mơ của chủ nhân, để rồi tiếp trao đổi cùng Anh Chị Em để cùng Anh Chị Em nương tựa, dìu dắt nhau lo hoàn tất sứ mệnh phải lo cho thế gian, điều mà, bao đời kiếp chúng ta đã gian khó chuyển luân không đổi dời.

Đã đến, và từng bị hoài xót xa vì thất bại sứ hành truy cơ tận cứu. Nay, hãy tuyệt đối tín kính hiến dâng để đón tiếp nỗi lòng các cha hằng vẹn, và nỗi lòng kính thương mong mỏi kẻ tôi nô này cùng các Thánh Đồng Trợ đang cô khổ gian nan. Nếu tiện đường, hãy đến và, hãy tiếp tục lên đường thức tỉnh Anh Chị Em THÁNH LINH mang xác tục đang còn mê muội, để cùng nhau nhập Đại Công Phu truy tầm tận độ.

Nếu còn những ai đắm chìm mê muội, chẳng khác nào, khiến họ vô tình hủy hoại tấm lòng các cha trên trời, và nỗi lòng Anh Chị Em đã và đang vào sứ mệnh khắc nghiệt, hãi hùng, vì lẽ, quyết phải hoàn thành pháp duyên tận cứu cấp bách đầy khốn đốn, khó khăn, trong những tháng năm ít ỏi này.

Những ích kỷ, hèn mọn tục thế, do mê chướng ngàn đời tồn lưu nơi bản thể, hãy cố chiến thắng nó, để thấy biết tường tận trách nhiệm của tự mình đối với chúng sanh, để không có những lời khích bác đáng trách, hay những phê phán đố kỵ kém khuyết, sai lầm, biến thành ngôn ngữ hủy hoại công hành cứu thế, gieo rắt ma chướng loạn cuồng khiến hành tinh trầm luân trong máu lửa, kiến chư THÁNH LINH thảm thiết bi ai trong lúc thế gian mỗi ngày trùng trùng thảm họa hoại diệt.

Hãy thật bình tĩnh, bình tĩnh thật bình tĩnh; Hãy để lòng mình lắng lại thật trong sạch, thật thanh tịnh, như vậy, Anh Chị Em sẽ nghe biết rõ ràng âm vang ẩn ức sâu thẩm ước mơ. Được thế Anh Chị Em sẽ tỏ rõ chân thật điều gì mình phải làm cho mình và vạn loại.

Tôi xin im lặng về với sứ hành bản thân, và, rất hy vọng, thế gian ắt được, Anh Chị Em truy hành vẹn toàn cơ hoằng tận độ.

Tất cả sẽ bình an trên cỏi an lạc đới đời.

THÁNH KHAI CƠ

BỬU NGỌC VĂN MINH

XemThem2[1]

Còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *