TỰ THÁN

Ta ao ước trời êm gió lặng

Bởi trời chiều dong rủi hoàng hôn

Gió đưa tiếng hú gọi hồn

Năm châu bốn biển mất còn khó phân

Mưa cứ mưa, mưa dần bão nổi

Nước rủi rong đổ cội cây già

Đất rung trời chuyển can qua

Yêu tinh dậy đất ma tà tràn lan

Trước là kẻ hoang đàng hoại Đạo

Coi thánh tiên như rác như rơm

Đủ lời ngu dốt tưởng khôn

Kẻ mê kinh vía quỳ tôn tổ thầy

Khắp các nước như sôi sùng sục

Không thiên tai địa chấn chiến tranh

Thì lòng dân sự rối đoanh

Đói no là sự bịnh hành là cơ

Sao bên ta lặng lờ tẻ nhạc

Khúc đài trang vạn hạt ru âm

Ngọc ngà tráng lệ Đạo Lâm

Phưởng phiêu hồn phách Diệu âm lạnh lùng

Lúc tĩnh trí nhìn chung gạn sự

Lòng bâng khuâng tức tưởi sầu lo

Nào ai lèo lái từ đò

Thật tâm vì chúng không so tính gì

Đã truyền đủ diệu vi kỳ sự

Đã nhắc trao từng chữ từng câu

Hồn sao ngơ ngẩn đâu đâu

Điều lành chúng chứ làm cầu xưng danh

Mong với ước tu hành kiến đạo

Để tròn vuông chữ thảo chữ ngay

Giúp đời sao sợ nên sai

Thương đời sao muốn trần ai tôn sùng

Chút lợi danh vẫy vùng ở thế

Sau lợi danh ngôi đế ngôi vương

Ngôi thầy ngôi tổ đáng thương

Ngôi thần thánh phật đoạn trường biết bao

Vì bá tánh lao đao vạn khổ

Dạy đồ tông nào hổ chân sư

Đệ huynh nhắc nhở từng từ

Nào ai cam sửa nên người hy sinh

Nay rối loạn qui kinh đến lúc

Vì đa đoan tri túc tri tâm

Xét lòng xứng đáng đạo Lâm

Vướng đôi vi tế lạc lầm như không

Chúng còn khổ xét lòng hổ thẹn

Cớ nào ham vun vén riêng thân

Hỏi con trăm triệu vạn dân

Quỳ tôn con trẻ Thánh Thần Phật Tiên

Cười được chưa khi phiền ưu khổ

Khi trầm luân chúng nó còn đeo

Thương người giúp thoát khốn nghèo

Yêu sanh đưa chúng thoát điều tử sanh

Cả thế giới điêu linh mê khốn

Dẹp khốn mê thành chốn thường còn

Vĩnh hằng Tây trúc ngự an

Ấy là sứ mệnh vẹn toàn yêu sanh

Cả sáu tỷ cung thinh chúc tụng

Cười được chưa khi chúng còn mê

Thần thông biến hóa như hề

Oai linh lấp biển ủ ê thêm nhiều

Hỡi môn tử sáng chiều rũ bóng

Sao còn ham mê vọng lợi danh

Đã là tận cứu vạn sanh

Cố tìm diệu nhiệm viên thành bình an

Ta chua xót đôi hàng trao gửi

Cả vong linh hữu thể vật loài

Nhứt là huynh đệ trần đời

Môn đồ đệ tử ở ngôi tôn sùng

Danh Giáo Chủ Giáo Vương Giáo Lãnh

Danh Chúa Vua Phật Thánh Thần Tiên

Các người hèn mọn tâm viên

Hòa cùng ý mã ngả nghiêng toại lòng

Hỡi tất cả tây đông nam bắc

Hỡi năm châu bốn biển vật loài

Hỡi trong thần thánh mạt đời

Trong vòng sanh tử chớ vui chớ mừng

Nếu đến lúc nữa lừng lửa dậy

Nếu sấm gầm sét chớp năm châu

Nếu như đất núi đài lầu

Biển sống đảo lộn có ngồi ổn an

Kìa nhìn kỷ công đàn vô ngại

Mười hai cha hoán cải đủ phương

Thánh linh giáng hạ thê lương

Cưu mang vằng vặt đoạn trường ưu tư

Hỡi huynh đệ các ngươi có thẹn

Hỡi môn đồ toàn vẹn phận chưa

Nói mây nói gió nói mưa

Ngông cuồng phạm thánh dư thừa khẩu văn

Ta cảnh tỉnh thánh thần vô ảnh

Ta nhắc lời phẩm hạnh cao ngôi

Ngày nay nếu chẳng nên rồi

Xác hồn tu tập uổng thôi quá sầu

Hãy nương nhau tu cầu đại pháp

Tìm cho nên thật pháp cứu sanh

Thượng tọa đại đức cao danh

Cha cố giáo chủ khổ hành mà thôi

Hãy xét tâm chớ cười chớ giận

Lũ u mê cố rặn oán ngôn

Các người chớ tưởng mình khôn

Thuộc kinh gian trí làm ồn ào thêm

Hãy thực chính ghi nên tận độ

Chớ thế tôn thêm hố hò khoan

Thiên tôn chưa thoát luân trầm

Cũng chưa tròn vẹn sứ hành thật tu

Ta kẻ sĩ không ngôi không vị

Vì thế tôn thêm mị thêm mê

Danh nhân lịch sử sách phê

Ấy thế của cõi thế mê luân trầm

Nay vì cứu thoát vòng sanh tử

Ham hố gì sách sử lưu tên

Tổ thầy phật chúa vinh danh

Các ngài cố xót rối đoanh dạ lòng

Hỡi huynh đệ đang trong mạt kiếp

Hỡi môn đồ đang kiếp kiếp tu

Tĩnh tâm vào đại công phu

Chớ như cầy cáo mong đời tôn xưng

Khi tầm được bình an hằng sống

Khi khai tròn đại thống đời đời

Vạn loài thoát cảnh luân hồi

Chính ta quỳ kính chúc lời vinh danh

Ta như nay an bình như động

Như tĩnh tâm như bóng u linh

Công truyền bí mật khai kinh

Trước trao chung các thánh linh khắp trời

Sau kêu gọi tĩnh mau huynh đệ

Cùng môn đồ sớm trễ đồng lo

Đôi lời sái phạm đăng cơ

Trách không lời thẳng tính so tu hành

Ta gửi ý tâm đến mọi người

Nhứt là huynh đệ học tam thư

Cùng trong đồ tử đang tu học

Tĩnh lòng để rõ pháp nên hư

Chớ tưởng lời ta như gió thoảng

Năm châu tiếp được xét y lời

Nói thế nhưng thật ra là lịnh ký

Ai nghe thử loạn nghiệp oan nhồi

1999 – ISA – Bửu Ngọc Văn Minh


kiếm tiền với vật giá
Tải về: Top 10 cuốn sách truyền cảm hứng nhất mọi thời đại


XemThem2[1]

Còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *